Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Sweter 95 09 18024-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 04 26101-764
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 16140-390
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 46014-158
322,00 zł 225,00 zł
Bluzka 11 15045-899
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 95 24020-484
686,00 zł 240,00 zł
Żakiet 08 34004-899
732,00 zł 366,00 zł
Sukienka 05 27033-433
550,00 zł 275,00 zł
Promocje
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 11 16126-899
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 256,00 zł
Bluzka 05 26143-899
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica 12 91001-070
366,00 zł 73,00 zł
Sukienka 08 17004-484
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 05 25071-212
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 16004-005
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 71T 88801-375
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 225,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 09 14018-899
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 77 26130-433
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 95 36127-899
184,00 zł 92,00 zł
Bluzka 07 36007-564
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 95 14800-484
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 01 20013-075
499,00 zł 250,00 zł
SPODNIE 07 10005-484
320,00 zł 80,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 03 25020-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 95 20046-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica 06 91602-236
320,00 zł 64,00 zł
Spodnie 10 30036-070
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 10 18038-844
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Żakiet 04 24025-001
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 02 26073-484
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 04 97401-899
458,00 zł 92,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 01 25008-313
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 95 18045-412
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 95 24020-484
686,00 zł 240,00 zł
Sukienka 77 27041-899
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 11 18044-070
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 09 10024-899
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 28201-070
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 09 87302-400
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 09 18020-740
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 05 24032-130
596,00 zł 298,00 zł
Sweter 09 38351-122
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 09 84310-400
598,00 zł 167,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
Sweter 95 28205-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 11 15045-899
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 95 09 14022-070
642,00 zł 180,00 zł
spódnica 08 11001-537
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka BIANCA 06 76602-189
320,00 zł 48,00 zł
Bluzka 04 26110-459
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 95 20046-304
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Bluzka 08 16101-562
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 12 20003-899
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 07 15011-899
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 07 30005-899
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 10 16119-484
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 05 20048-212
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 193,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Sweter 95 18038-076
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 10 14009-839
596,00 zł 167,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka 03 97300-899
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 95 26091-484
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 02 25027-490
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Spodnie 95 20002-070
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 08 37000-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 10 84408-750
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 95 25003-456
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 95 9 16104-005
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
SPODNIE 07 10017-484
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 10 16073-005
230,00 zł 64,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 02 25042-434
320,00 zł 160,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 10 38451-564
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 160,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 01 45000-518
368,00 zł 258,00 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 119,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Spodnie 03 90316-139
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 16104-412
320,00 zł 90,00 zł
Spódnica 03 91900-404
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 05 95519-323
366,00 zł 73,00 zł
Sweter 95 09 18024-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 167,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 81,00 zł
Sukienka 95 27006-398
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 183,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Żakiet BIANCA 09 84301-899

686,00 zł 103,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 84301-899
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.50 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Żakiet z bardzo miękkiej dzianiny, klapy klasyczne, zapinany na dwa guziki, bogata kolorystyka pozwala łaczy na wiele sposobów zwłaszcza z jeansami lub innymi niebieskimi odcieniami, idealny na zimne dni

Długość : ok 58 cm( rozmiar 40 i 42 każdy o długości 1 cm, rozmiar 44 i 46 każdy o długości 2 cm)
Skład: 36% poliester, 35% poliarkyl, 29% bawełna

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Żakiet BIANCA 09 84301-899

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.