Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 9 16104-005
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 166,00 zł
Żakiet 09 34011-899
732,00 zł 439,00 zł
spodnie 12 20001-070
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 20046-001
276,00 zł 138,00 zł
Promocje
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 09 38553-535
412,00 zł 247,00 zł
Żakiet 09 34011-899
732,00 zł 439,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 08 30011-764
458,00 zł 275,00 zł
Spódnica 07 11000-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 09 36105-482
230,00 zł 138,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 10 30024-070
458,00 zł 275,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36187-899
184,00 zł 110,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 128,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 275,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Sweter 09 38553-482
412,00 zł 247,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 38355-427
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 08 36038-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 05 25075-433
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 36033-899
276,00 zł 166,00 zł
sweter 08 38113-076
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 12 95018-070
320,00 zł 64,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 167,00 zł
Spodnie 07 30005-899
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 70 34043-070
686,00 zł 412,00 zł
Sweter 11 18044-070
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 10 35067-001
320,00 zł 192,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 12 26001-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 26081-484
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 07 36016-899
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 01 44005-517
642,00 zł 321,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 09 35033-239
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 25003-456
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 09 34000-899
778,00 zł 467,00 zł
Bluzka 12 26009-070
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 03 28231-130
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 08 30006-322
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 08 17004-484
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 225,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 10 34024-070
686,00 zł 412,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 140,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 38115-385
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 08 36041-899
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 36135-070
276,00 zł 166,00 zł
Żakiet 02 94211-055
458,00 zł 160,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 16104-412
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 08 37000-899
550,00 zł 330,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 07 35012-303
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 10 36124-899
276,00 zł 166,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 10 30018-070
550,00 zł 330,00 zł
Bluzka 95 36089-482
320,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 90,00 zł
Spódnica 08 31005-899
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
230,00 zł 161,00 zł
Spodnie 95 30026-899
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 08 16101-562
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Bluzka 07 35016-899
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 10 37019-899
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 10 35071-070
276,00 zł 166,00 zł
Kurtka 10 39004-070
824,00 zł 494,00 zł
Spodnie 12 20006-899
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08 36031-899
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 08 37002-899
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08 16021-899
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 35046-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 26097-459
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 70 34044-385
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 07 36005-564
230,00 zł 115,00 zł
412,00 zł 247,00 zł
Spodnie 09 30016-899
596,00 zł 358,00 zł
Bluzka 10 36181-070
230,00 zł 138,00 zł
Sweter 10 38451-564
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 04 25048-899
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 07 36009-070
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
sweter 09 38350-482
458,00 zł 275,00 zł
BLUZKA 95 16008-899
160,00 zł 45,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 95 40005-155
458,00 zł 321,00 zł
Żakiet 11 14017-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 15065- 416
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 330,00 zł
Bluzka 95 35037-899
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 07 35012-369
320,00 zł 160,00 zł
spódnica 02 21007-484
366,00 zł 103,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 09 37018-482
550,00 zł 330,00 zł
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Żakiet BIANCA 08 84203-780

642,00 zł 96,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 84203-780
Produkt niedostępny
Waga:0.50 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:
Żakiet klasyczny z miękkiej dzianiny, bez podszewki. zapinany na dwa guziki, kieszenie naszywane, z boku dwie czarne ozdobne listwy. Model ten można nosić elegancko ze spódnią, a także sportowo z bawełnianymi spodniami

Skład : 64% poliester, 32% wiskoza, 4% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Zobacz także:
Spódnica 08 81200-780

Spódnica 08 81200-780

366,00 zł 55,00 zł

Klienci polecają również:
Bluzka 09 15050-899

Bluzka 09 15050-899

366,00 zł 102,00 zł

Bluzka BIANCA 08D 85100-470

Bluzka BIANCA 08D 85100-470

412,00 zł 62,00 zł

Sukienka 09 17017-899

Sukienka 09 17017-899

550,00 zł 154,00 zł

Sukienka 07 17006-899

Sukienka 07 17006-899

550,00 zł 154,00 zł

Żakiet BIANCA 95 74956-367

Żakiet BIANCA 95 74956-367

642,00 zł 96,00 zł

Bluzka 03 95938-404

Bluzka 03 95938-404

366,00 zł 73,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Żakiet BIANCA 08 84203-780

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.