Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 166,00 zł
Żakiet 09 34011-899
732,00 zł 439,00 zł
spodnie 12 20001-070
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 20046-001
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 330,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 144,00 zł
Promocje
Sukienka 77 27041-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 07 36007-564
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 07 35017-006
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 38354-482
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 10 16079-076
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 06 95605-899
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 09 36109-482
199,00 zł 120,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 08 18017-484
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie 10 30036-070
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 38115-385
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 95 27004 - 414
550,00 zł 193,00 zł
SPODNIE 07 10017-484
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 08 30001-322
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 220,00 zł
Żakiet 10 34041-899
642,00 zł 385,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 07 36005-564
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36001-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 36095-899
230,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 220,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 08 35007-899
320,00 zł 192,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 140,00 zł
Spódnica 07 11000-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 08 36041-899
276,00 zł 166,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 36183-427
199,00 zł 120,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 330,00 zł
Sweter 11 18040-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 128,00 zł
Sweter 09 38359-684
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 02 95954-055
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 103,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet 02 94211-055
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 166,00 zł
spódnica 02 21007-484
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 36135-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 10 15035-899
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 160,00 zł
Sukienka 05 27033-433
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Spodnie 09 30016-899
596,00 zł 358,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 09 34000-899
778,00 zł 467,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 220,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 35046-899
366,00 zł 220,00 zł
Apaszka 95 37101-899
138,00 zł 83,00 zł
Spodnie 05 20048-212
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 95 40005-155
458,00 zł 321,00 zł
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 10 36124-899
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 07 36009-070
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 193,00 zł
Sukienka 08 17004-484
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 10 16119-484
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka 95 27006-484
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 95 30026-899
366,00 zł 220,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 28230-484
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 05 20051-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 07 35008-564
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 08 37000-899
550,00 zł 330,00 zł
Bluzka 10 36181-070
230,00 zł 138,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Sweter 03 28231-130
366,00 zł 128,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 02 25042-434
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Sweter 95 38355-427
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 77 26130-433
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 02 20022-899
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 18039-076
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 70 30039-070
412,00 zł 247,00 zł
Sweter 09 38353-427
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 08 36031-899
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 05 25075-433
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 02 25027-490
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 10 35067-001
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 09 35039-899
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 10 36139-070
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 35038-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 36187-899
184,00 zł 110,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 36077-899
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 225,00 zł
Sukienka 03 47013-599
550,00 zł 385,00 zł
Żakiet 95 34029-482
412,00 zł 247,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 25025-899
320,00 zł 90,00 zł
Spódnica 09 31012-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 09 36105-482
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 175,00 zł
Sukienka 95 47017-194
550,00 zł 385,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 95 30028-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 95 18003-005
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Żakiet 70 34044-385

458,00 zł 275,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 34044-385
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.60 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Marynarka bez podszewki, kieszenie naszyte ozdobnie, zapinana na zatrzaski, wykonana z miękkiej tkaniny o strukturze "wafla".


Skład: 75% Polyester, 22% Viskose (Rayon), 3% Elasthan
Długość: ok. 60 cm

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Zobacz także:
Sukienka 08 37000-899

Sukienka 08 37000-899

550,00 zł 330,00 zł

Sweter 08 38112-385

Sweter 08 38112-385

320,00 zł 192,00 zł

Klienci polecają również:
Spodnie 08 30001-322

Spodnie 08 30001-322

458,00 zł 275,00 zł

Bluzka 07 36005-385

Bluzka 07 36005-385

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 95 36187-899

Bluzka 95 36187-899

184,00 zł 110,00 zł

Bluzka 95 36064-899

Bluzka 95 36064-899

199,00 zł 103,00 zł

Bluzka 95 16102-899

Bluzka 95 16102-899

199,00 zł 56,00 zł

Bluzka 95 15026-537

Bluzka 95 15026-537

320,00 zł 90,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Żakiet 70 34044-385

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.