Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 95  35029-001
320,00 zł 192,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 175,00 zł
Żakiet 07 34015-048
596,00 zł 298,00 zł
Sukienka 03 47022-499
458,00 zł 321,00 zł
SPODNIE 07 10005-484
320,00 zł 80,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 08 18012-537
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 04 25000-001
366,00 zł 183,00 zł
Promocje
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 140,00 zł
Bluzka 10 35067-001
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 04 25021-899
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 08 30011-764
458,00 zł 275,00 zł
Żakiet 05 24032-130
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 15065- 416
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 95 36183-427
199,00 zł 120,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 70 34043-070
686,00 zł 412,00 zł
Spodnie 12 20003-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 35037-899
276,00 zł 166,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 10 36136-070
276,00 zł 166,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 08 17004-484
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 95 38355-427
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 09 37018-482
550,00 zł 330,00 zł
Sukienka 77 27041-899
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 70 34044-385
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 11 18044-070
366,00 zł 102,00 zł
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 07 36005-385
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 10 36139-070
230,00 zł 138,00 zł
Sweter 11 18040-070
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Bluza 02 26063-076
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 07 35017-006
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 10 35060-899
320,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 28205-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 95 36001-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 09 34000-899
778,00 zł 467,00 zł
Bluzka 95 35006-899
320,00 zł 192,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 95 16004-005
230,00 zł 64,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08 34038-385
458,00 zł 275,00 zł
Spódnica 08 11006-484
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 01 44005-517
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 95 25025-899
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 26011-456
252,00 zł 71,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 02 24024-048
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 10 38451-564
412,00 zł 247,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie 04 20024-764
499,00 zł 250,00 zł
Spodnie 02 20022-899
458,00 zł 128,00 zł
230,00 zł 161,00 zł
Sukienka 95 27006-484
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 36077-899
230,00 zł 115,00 zł
412,00 zł 247,00 zł
Sukienka 05 97513-323
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 95 40005-155
458,00 zł 321,00 zł
Bluzka 02 26073-484
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Bluzka 95 35034-490
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 247,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 275,00 zł
Apaszka 95 37101-899
138,00 zł 83,00 zł
Żakiet 11 14017-070
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 28206-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 07 36006-385
230,00 zł 115,00 zł
sweter 08 38113-076
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 95 36033-899
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 128,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 38456-387
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 36187-899
184,00 zł 110,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 16101-562
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 36073-899
199,00 zł 119,00 zł
Sweter 09 38353-427
320,00 zł 192,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 161,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 25055-075
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 70 37040-385
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 09 35039-899
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 09 38359-684
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 10 30024-070
458,00 zł 275,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 04 25050-001
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 10 34024-070
686,00 zł 412,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 160,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 08 30006-322
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 26081-484
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 10 36181-070
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
spódnica 08 11001-537
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 09 38358-239
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 183,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 07 36005-564
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36095-899
230,00 zł 138,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 154,00 zł
Spódnica 09 31012-899
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 07 35015-303
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36135-070
276,00 zł 166,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 10 16079-076
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 08 37003-899
596,00 zł 358,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 12 48017-499
458,00 zł 229,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Zakiet 08de 84903-070

596,00 zł 167,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 84903-070
Produkt niedostępny
Waga:0.60 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:
Żakiet sportowy-elegancki zapinany na zamek dwukierunkowy błyskawiczny, z małym kołnierzykiem, kieszenie naszyte z przodu.

Długość: ok 56 cm (od rozm 40 + 2 cm)
Skład: 48% poliamid, 42% wiskoza, 10% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Zobacz także:
Spodnie 08de 80907-070

Spodnie 08de 80907-070

458,00 zł 129,00 zł

Klienci polecają również:
Żakiet 95 09 14022-070

Żakiet 95 09 14022-070

642,00 zł 180,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Zakiet 08de 84903-070

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.