Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 10 36139-070
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 36092-899
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Promocje
Bluzka 02 25027-490
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 08 36031-899
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
Bluzka 95 36095-899
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 35039-899
320,00 zł 192,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 08 18017-484
366,00 zł 103,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 12 26007-070
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 30011-764
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 95 20046-304
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 07 36027-899
276,00 zł 138,00 zł
Spódnica 09 31012-899
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 154,00 zł
sweter 09 38350-482
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 256,00 zł
Sweter 11 18040-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 28230-484
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08 34004-899
732,00 zł 439,00 zł
Spódnica 08 11006-484
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 95 18038-076
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 09 38553-535
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 08 36073-899
199,00 zł 119,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 77 27041-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 07 35012-369
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 102,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 35046-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 35034-490
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 03 47013-599
550,00 zł 385,00 zł
Żakiet 01 44015-587
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 35038-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 08de 88932-419
276,00 zł 77,00 zł
BLUZKA 95 16008-899
160,00 zł 45,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 02 26073-484
276,00 zł 97,00 zł
Sukienka 95 47017-194
550,00 zł 385,00 zł
Bluzka 08 36045-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 36001-322
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 05 25075-433
320,00 zł 160,00 zł
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 07 35017-006
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 10 38451-564
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 03 40047-799
458,00 zł 320,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 05 27033-433
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
spódnica 08 11001-537
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 09 38358-239
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 95 40005-155
458,00 zł 321,00 zł
Bluzka 08 36041-899
276,00 zł 166,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 12 25009-070
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 07 35016-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 10 16119-484
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 95 18045-412
458,00 zł 128,00 zł
sweter 08 38113-076
412,00 zł 247,00 zł
Spodnie 10 30036-070
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 140,00 zł
Sukienka 70 37040-385
458,00 zł 275,00 zł
Kurtka 08 39003-322
686,00 zł 412,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 128,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 193,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 35037-899
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 01 44005-517
642,00 zł 321,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 330,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka 04 25050-001
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 36183-427
199,00 zł 120,00 zł
Sukienka 09 37018-482
550,00 zł 330,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 38354-482
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 247,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Żakiet 02 94211-055
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 07 36005-385
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Sukienka 05 97513-323
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 08 34008-303
732,00 zł 439,00 zł
Bluzka 95 26097-459
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 09 38553-482
412,00 zł 247,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 11 14017-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 138,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 95 27006-484
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36089-482
320,00 zł 192,00 zł
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 09 37015-899
642,00 zł 385,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 193,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 95 36033-899
276,00 zł 166,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 102,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Żakiet 04 94921 - 310

412,00 zł 82,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 94921-310
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.50 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Krótkie bolerko w kolorze różu bez zapięcia, rękaw 3/4 z pęknięciem, przód wydłużony
Idealnie pasuje do sukienki 97921-310

Długość : ok 42 cm, od rozm 40 (+1cm)
Skład: 82% wiskoza, 15% poliamid, 3% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Sukienka 05 97515-323

Sukienka 05 97515-323

458,00 zł 92,00 zł

Żakiet 08de 84911-394

Żakiet 08de 84911-394

458,00 zł 128,00 zł

Żakiet BIANCA 11  84507-070

Żakiet BIANCA 11 84507-070

412,00 zł 62,00 zł

Bluzka Bianca 04 95400-782

Bluzka Bianca 04 95400-782

366,00 zł 73,00 zł

08de 87903-394

08de 87903-394

550,00 zł 154,00 zł

Bluzka BIANCA 08D 85100-470

Bluzka BIANCA 08D 85100-470

412,00 zł 62,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Żakiet 04 94921 - 310

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.