Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 94,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 96,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 08 87903-394
550,00 zł 110,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 95 46125-499
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 15034-365
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 83,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 03 47013-599
550,00 zł 385,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 04 20037-001
550,00 zł 275,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 275,00 zł
Promocje
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie 95 40005-155
458,00 zł 321,00 zł
Sukienka 95 27006-484
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 09 38351-122
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 165,00 zł
Żakiet 08 34038-385
458,00 zł 183,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 36001-070
276,00 zł 110,00 zł
Spodnie 09 30016-899
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 12 25009-070
276,00 zł 77,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 04 25021-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 02 20050-484
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 10 34033-070
642,00 zł 385,00 zł
Bluzka 10 16079-076
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 12 26009-070
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 36187-899
184,00 zł 74,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 10 30028-482
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 08 30001-322
458,00 zł 183,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 225,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 110,00 zł
Spodnie 10 30018-070
550,00 zł 330,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 11 37021-899
550,00 zł 330,00 zł
Spodnie 09 30023-142
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 12 95018-070
320,00 zł 64,00 zł
Spodnie 05 20048-212
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 11 36160-535
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 12 26001-070
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 10 34041-899
642,00 zł 385,00 zł
Spodnie 11 30037-491
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 02 20022-899
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 28230-484
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka 01 45009-587
322,00 zł 161,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 03 47013-599
550,00 zł 385,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 01 44005-517
642,00 zł 321,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 183,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 09 37015-899
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 146,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 07 35015-303
276,00 zł 83,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08 35007-899
320,00 zł 128,00 zł
Spódnica 07 31001-564
366,00 zł 110,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 12 26007-070
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Sweter 09 38358-239
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 183,00 zł
Sweter 09 38553-482
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 175,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 10 35067-001
320,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 28205-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 110,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 220,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 95 35006-899
320,00 zł 128,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 12 48017-499
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 26091-484
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 83,00 zł
Bluzka 10 35071-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 02 95954-055
276,00 zł 55,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Sweter 95 48116-539
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 165,00 zł
Bluzka 95 35038-899
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 95 30028-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08 36041-899
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 07 36006-385
230,00 zł 69,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 128,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 36184-899
412,00 zł 247,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 160,00 zł
Sukienka 05 27033-433
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 07 36009-070
230,00 zł 69,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 02 24024-048
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 07 35012-369
320,00 zł 96,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
sweter 09 38350-482
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 161,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 193,00 zł
Sweter 95 38355-427
366,00 zł 220,00 zł
Apaszka 95 37101-899
138,00 zł 42,00 zł
Bluzka 05 25071-212
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 09 36109-482
199,00 zł 103,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 83,00 zł
Bluzka 08 36038-070
276,00 zł 110,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 10 34024-070
686,00 zł 412,00 zł
Żakiet 09 34011-899
732,00 zł 366,00 zł
Bluzka 01 26037-313
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 03 28231-130
366,00 zł 128,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 11 38555-535
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 07 35008-564
276,00 zł 83,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Żakiet 04 94921 - 310

412,00 zł 82,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 94921-310
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.50 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Krótkie bolerko w kolorze różu bez zapięcia, rękaw 3/4 z pęknięciem, przód wydłużony
Idealnie pasuje do sukienki 97921-310

Długość : ok 42 cm, od rozm 40 (+1cm)
Skład: 82% wiskoza, 15% poliamid, 3% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Sukienka 05 97515-323

Sukienka 05 97515-323

458,00 zł 92,00 zł

Żakiet 08de 84911-394

Żakiet 08de 84911-394

458,00 zł 94,00 zł

Żakiet BIANCA 11  84507-070

Żakiet BIANCA 11 84507-070

412,00 zł 62,00 zł

Bluzka Bianca 04 95400-782

Bluzka Bianca 04 95400-782

366,00 zł 73,00 zł

Sukienka 08 87903-394

Sukienka 08 87903-394

550,00 zł 110,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Żakiet 04 94921 - 310

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.