Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Żakiet 08 34008-303
732,00 zł 366,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
SPODNIE 07 10017-484
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 250,00 zł
Sweter 11 18040-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 04 25000-001
366,00 zł 183,00 zł
Promocje
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 95 14800-484
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Spodnie 03 90316-139
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 08 37003-899
596,00 zł 298,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 09 38351-122
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 250,00 zł
Bluzka 04 26101-764
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 11 16126-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Spodnie 08 10031-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 26081-484
276,00 zł 97,00 zł
Sukienka 08 17004-484
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 95 24020-484
686,00 zł 240,00 zł
Spodnie 09 10024-899
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 95 09 10019-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 05 25093-899
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 18039-076
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 08 15129 - 400
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 77 26130-433
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 95 30028-070
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 321,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Sweter 08de 88932-375
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 10 84408-750
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 160,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 02 26073-484
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 95 94958-042
642,00 zł 128,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 09 36109-482
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 12 24000-070
642,00 zł 225,09 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 119,00 zł
Sukienka 03 97300-899
550,00 zł 110,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 07 34015-048
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Żakiert 08 14001-537
778,00 zł 218,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Bluzka 08 16101-562
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 18039-412
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 225,00 zł
Sweter 71T 88801-375
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 02 20022-899
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 05 97513-323
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 18039-840
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 02 20107-434
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 01 20013-075
499,00 zł 250,00 zł
Żakiet 11 14027-899
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-367
642,00 zł 96,00 zł
Sukienka 06 97602-070
550,00 zł 110,00 zł
Sukienka 95 27004 - 414
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
Sukienka 77 27041-899
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 95 09 14022-070
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 09 de 85903-478
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 02 20107-001
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 08 18017-484
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 12 25009-070
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 04 28244 - 459
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 05 95519-323
366,00 zł 73,00 zł
Spodnie 10 30036-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 12 20006-899
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 15065- 416
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 70T 84806-748
596,00 zł 167,00 zł
Spódnica 09 11003-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 86313-400
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 09 18020-740
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 35034-490
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 183,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 25035-398
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 10 14009-839
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka 09 87302-400
412,00 zł 115,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 9 16104-005
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 02 25027-490
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 98873-484
366,00 zł 73,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Sweter 95 26003-313

320,00 zł 160,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 26003-313
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Wiosenna czerwona bluza z atrakcyjnym wzorem wykończona przy szyi wysokim okrągłym dekoltem, fason lużny "pudełkowy", po bokach małe rozcięcia,

Długość: ok 62 cm
Skład: 48% poliester, 48 wiskoza, 4% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Sweter 95 18038-412

Sweter 95 18038-412

412,00 zł 115,00 zł

Kurtka 95 29002-313

Kurtka 95 29002-313

596,00 zł 298,00 zł

Bluzka 06 25078-589

Bluzka 06 25078-589

366,00 zł 183,00 zł

Spódnica 06 21010-512

Spódnica 06 21010-512

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka 06 26173-512

Bluzka 06 26173-512

230,00 zł 115,00 zł

Spodnie 05 20048-212

Spodnie 05 20048-212

366,00 zł 183,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Sweter 95 26003-313

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.