Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 08 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Sukienka 09 37015-899
642,00 zł 385,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 95 27006-398
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 12 46014-158
322,00 zł 161,00 zł
Bluzka 95 16004-005
230,00 zł 64,00 zł
Promocje
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 35038-899
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 95 38354-482
366,00 zł 220,00 zł
Spódnica 08 31005-899
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 10 34033-070
642,00 zł 385,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 36001-322
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 09 30016-899
596,00 zł 358,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 09 38353-427
320,00 zł 192,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 10 16079-076
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 08 37002-899
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 10 36139-070
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 05 25071-212
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 26081-484
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 15065- 416
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 193,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Bluzka 07 35016-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 08 30006-322
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 06 95605-899
276,00 zł 55,00 zł
Żakiet 11 14017-070
412,00 zł 115,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 70 34044-385
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 26091-484
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 10 36124-899
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 275,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 36141-899
184,00 zł 110,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 02 25027-490
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 09 38358-239
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 09 38553-482
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 09 36105-482
230,00 zł 138,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
Sukienka 08 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 05 20048-212
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 03 47013-599
550,00 zł 385,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 09 36109-482
199,00 zł 120,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 175,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 12 20003-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 08 36041-899
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 35006-899
320,00 zł 192,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie 10 30024-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 25025-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 161,00 zł
Sukienka 95 47017-194
550,00 zł 385,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36033-899
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 275,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 36135-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 77,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 95 27006-484
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 07 35008-564
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 16104-412
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 36089-482
320,00 zł 192,00 zł
Żakiet 08 34008-303
732,00 zł 439,00 zł
Bluzka 09 35039-899
320,00 zł 192,00 zł
Spódnica 08 11006-484
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 30028-070
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 12 48017-499
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 07 36016-899
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 08 30001-322
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 07 30005-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 07 36005-385
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 95018-070
320,00 zł 64,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 07 35015-303
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 166,00 zł
Sweter 95 18003-005
366,00 zł 102,00 zł
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 128,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 102,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 275,00 zł
Sukienka 10 37019-899
458,00 zł 275,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 330,00 zł
Bluzka 07 36006-385
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 10 36136-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 25055-075
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 07 36009-070
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 08 30011-764
458,00 zł 275,00 zł
Żakiet 09 34000-899
778,00 zł 467,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 64,00 zł
Spódnica 09 31012-899
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 05 20051-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Sweter 10 38451-564

412,00 zł 247,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 38451-564
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.50 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Luźny kardigan bez zapięcia, miękki i  przyjemny w noszeniu

Długość: ok 58 cm
Skład: 72% poliester, 25% poliakryl, 3% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Zobacz także:
Bluzka 10 35011-564

Bluzka 10 35011-564

366,00 zł 220,00 zł

Klienci polecają również:
Bluzka 05 46186-006

Bluzka 05 46186-006

184,00 zł

Żakiet 05 24032-130

Żakiet 05 24032-130

596,00 zł 298,00 zł

Sweter 95 18038-412

Sweter 95 18038-412

412,00 zł 115,00 zł

Spodnie 12 90000-100

Spodnie 12 90000-100

550,00 zł 154,00 zł

Spodnie 07 30013-322

Spodnie 07 30013-322

320,00 zł 160,00 zł

Spodnie 70 30039-070

Spodnie 70 30039-070

412,00 zł 247,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Sweter 10 38451-564

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.