Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka 08 87903-394
550,00 zł 110,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 96,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 94,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 10 36181-070
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 26092-542
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 220,00 zł
Żakiet 12 24000-070
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 110,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 124,00 zł
Spodnie 02 20050-484
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 11 10029-899
412,00 zł 115,00 zł
Promocje
Bluzka 09 36109-482
199,00 zł 80,00 zł
Bluzka 95 46157-587
322,00 zł 193,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 124,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 38115-385
366,00 zł 145,00 zł
Bluzka 12 26007-070
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 128,00 zł
Sukienka 10 37019-899
458,00 zł 275,00 zł
Sukienka 95 27006-398
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 09 38553-535
412,00 zł 165,00 zł
Bluzka 77 26130-433
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 183,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 94,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 11 14017-070
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 30026-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 36141-899
184,00 zł 92,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 11 36184-899
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 08 35007-899
320,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 28230-484
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 10 35071-070
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 35046-899
366,00 zł 146,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 95 26081-484
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 36183-427
199,00 zł 80,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
Żakiet 08 34038-385
458,00 zł 183,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 09 34000-899
778,00 zł 311,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 12 47000-499
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 46045-440
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 12 46014-158
322,00 zł 193,00 zł
Bluzka 12 46035-499
320,00 zł 192,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 26097-459
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 95 36001-322
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 95 35037-899
276,00 zł 110,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 193,00 zł
Żakiet 04 44024-336
550,00 zł 330,00 zł
Sweter 95 38354-482
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 36135-070
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 95 27006-484
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 04 20024-764
499,00 zł 250,00 zł
Bluzka 11 36171-535
276,00 zł 166,00 zł
Żakiet 01 44005-517
642,00 zł 321,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 09 38359-684
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
sweter 08 38113-076
412,00 zł 165,00 zł
Bluzka 12 46002-155
230,00 zł 138,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 36001-070
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 46026-440
322,00 zł 193,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 01 26037-313
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 11 18040-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 04 25050-001
366,00 zł 183,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 183,00 zł
Spodnie 02 20050-484
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 08 36038-070
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 12 45017-499
320,00 zł 192,00 zł
Spodnie 12 40003-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 36089-482
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 09 38358-239
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 192,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 83,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 10 36124-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 12 45005-587
320,00 zł 192,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 175,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Sweter 09 38553-482
412,00 zł 165,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 10 30024-070
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 146,00 zł
Bluzka 12 46007-199
320,00 zł 192,00 zł
Spodnie 07 30005-899
412,00 zł 124,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 95 30028-482
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 110,00 zł
Żakiet 01 44015-587
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 70 34044-385
458,00 zł 183,00 zł
Bluzka 07 36009-070
230,00 zł 69,00 zł
Bluzka 10 36181-070
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie 70 30039-070
412,00 zł 247,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 02 25042-434
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36077-899
230,00 zł 69,00 zł
Sukienka 03 47013-599
550,00 zł 385,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 95 16104-412
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 26011-456
252,00 zł 71,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 96,00 zł
Bluzka 95 25055-075
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 25028-490
320,00 zł 112,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Spódnica 09 31012-899
366,00 zł 146,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie 95 30028-070
458,00 zł 275,00 zł
Sukienka 08 37000-899
550,00 zł 220,00 zł
bluzka 10 16143-843
276,00 zł 59,00 zł
Bluzka 02 95954-055
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 124,00 zł
Żakiet 10 34024-070
686,00 zł 343,00 zł
Żakiet 95 34029-482
412,00 zł 165,00 zł
Bluzka 05 25075-433
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 09 37018-482
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 28206-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 09 10024-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 46044-499
230,00 zł 138,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Sukienka 95 97350-496

596,00 zł 119,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 97350-496
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.50 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Elegancka sukienka z delikatnej bawełny satynowej, na podszewce, dekolt okrągły, małe rękawki, zamek kryty, rozcięcie z tyłu

Długość: ok 97 cm dla wzrostu 178 cm, przy wzroście 168 cm sukienka zakrywa kolana
Skład: 98% bawełna, 2% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Bluzka 95 9 16104-005

Bluzka 95 9 16104-005

320,00 zł 90,00 zł

Sukienka Bianca 11 87504-070

Sukienka Bianca 11 87504-070

596,00 zł 89,00 zł

Sukienka 08 87903-394

Sukienka 08 87903-394

550,00 zł 110,00 zł

Żakiet 08de 84911-394

Żakiet 08de 84911-394

458,00 zł 94,00 zł

Bluzka 77 26130-433

Bluzka 77 26130-433

230,00 zł 115,00 zł

sukienka 04 27015-764

sukienka 04 27015-764

596,00 zł 298,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Sukienka 95 97350-496

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.