Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Szal BIANCA 12 97052-100
138,00 zł 39,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96207-764
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 128,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81928-400
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96101-577
199,00 zł 56,00 zł
bluzka Bianca 03 95300-042
366,00 zł 102,00 zł
Spódnica 08de 81201-070
276,00 zł 97,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 11 86515-164
199,00 zł 99,00 zł
Sweter 11 88503-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 07 84104-470
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80107-311
458,00 zł 137,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
spodnie Bianca 03 90311-041
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 90,00 zł
Sweter BIANCA 12 98002-101
458,00 zł 128,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81402-743
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 11 80504-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 04 96412-075
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95983-764
320,00 zł 90,00 zł
Sweter BIANCA 04 98405-064
412,00 zł 115,00 zł
Sweter BIANCA 01 98100-484
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 298,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86410-899
276,00 zł 97,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81302-899
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 07de 87201-070
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie Bianca DE 90510-323
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85404-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 95630-070
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 08de 85953-439
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96209-782
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie BIANCA 09 80301-400
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 08de 80907-070
458,00 zł 160,00 zł
Spódnica BIANCA 04 91400-782
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 07 87103-899
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 04 94400-782
550,00 zł 193,00 zł
Żakiet BIANCA 07 84100-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 04 95427-001
366,00 zł 102,00 zł
żakiet Bianca 03 94300-139
642,00 zł 180,00 zł
Sweter BIANCA 08 88200-899
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80405-750
458,00 zł 160,00 zł
bluzka Bianca 03 96318-404
412,00 zł 115,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81300-675
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 09 DP 90925-400
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka 06 96613-005
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 08 85206-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka Bianca DE 96522-551
199,00 zł 100,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85306-375
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95232-002
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 06 90604-070
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie BIANCA 12 90006-781
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 86310-005
276,00 zł 97,00 zł
sweter Bianca 02 98205-055
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 04 97450-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 09DE 96321-528
184,00 zł 129,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85210-001
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80101-038
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 07 86104-899
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80204-070
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 06 90608-236
366,00 zł 128,10 zł
Bluzka BIANCA  10 86414-450
160,00 zł 56,00 zł
Sukienka 07 87106-899
550,00 zł 154,00 zł
sukienka Bianca 95 97915-404
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie BIANCA 09 DE 90911-075
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 11 84506-899
686,00 zł 343,00 zł
Bluzka 04 96419-764
230,00 zł 64,00 zł
spodnie Bianca 02 90210-765
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka Bianca 05 96520-002
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie 04 90408-899
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 96632-070
276,00 zł 97,00 zł
Sweter BIANCA 09 88309-400
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka BIANCA 70T 86803-005
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 07 85106-899
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80202-780
458,00 zł 160,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 128,00 zł
spodnie Bianca 02 90912-764
412,00 zł 115,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81401-450
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96103-484
199,00 zł 56,00 zł
sukienka Bianca 03 97308-139
458,00 zł 128,00 zł
Dzianina BIANCA 10 88419-005
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90404-764
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 08de 85914-070
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85300- 899
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 115,00 zł
Spódnica BIANCA 11 81505-070
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka Bianca 12 95001-899
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80200-665
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 128,00 zł
Sweter BIANCA 09 88929-400
310,00 zł 109,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 321,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 85929-394
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie 08de 80903-394
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 06 96631-070
230,00 zł 81,00 zł
Sweter 08de 88212-070
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 86214-005
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka Bianca 04 95400-782
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 08 85203-899
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 02 94206-765
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 144,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 115,00 zł
sweter Bianca 02 98209-765
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka BIANCA 10 87400-064
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 240,00 zł
bluzka BIANCA 08 86200-070
184,00 zł 64,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 128,00 zł
spódnica Bianca 03 91302-041
412,00 zł 115,00 zł
żakiet Bianca 03 94308-041
686,00 zł 192,00 zł
Sweter BIANCA 09 DP 98874-484
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95107-899
366,00 zł 103,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 240,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80404-743
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 193,00 zł
spodnie Bianca 03 90318-346
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA  12 95006-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86423-743
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 09 DP  94925-400
642,00 zł 321,00 zł
Sukienka 07 87107-899
550,00 zł 154,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 209,00 zł
Sweter BIANCA 08 88202-899
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 192,00 zł
bluzka Bianca 03 96316-139
276,00 zł 77,00 zł
spodnie Bianca 09 D 90923-139
320,00 zł 160,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka 08de 87904-394
550,00 zł 193,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
199,00 zł 70,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka BIANCA 11 86520-070
320,00 zł 160,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 11 15045-899
320,00 zł 224,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 95 26062-501
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 206,00 zł
Promocje
Sweter BIANCA 09 88309-400
550,00 zł 193,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet 09 DP  94925-400
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 08de 85953-439
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 01 24002-741
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85404-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 16104-412
320,00 zł 160,00 zł
Kurtka 95 29001-070
642,00 zł 321,00 zł
Żakiet 95 14800-484
642,00 zł 321,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 86310-005
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Sweter BIANCA 58200-037
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka Bianca 05 96520-002
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie BIANCA 50110-048
412,00 zł 115,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81401-450
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 02 28223-764
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 240,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
sweter Bianca 02 98209-765
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 240,00 zł
Bluzka BIANCA 70T 86803-005
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 06 95607-236
230,00 zł 81,00 zł
ŻAKIET 07 14008-048
596,00 zł 298,00 zł
bluzka Bianca 03 96316-139
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 02 95230-764
412,00 zł 115,00 zł
bluzka Bianca 03 95332-404
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 250,00 zł
Żakiet 11 84506-899
686,00 zł 343,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 250,00 zł
Spodnie BIANCA 50202-336
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 18003-005
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 08de 88932-375
276,00 zł 97,00 zł
Żakiet 95 94958-042
642,00 zł 321,00 zł
Golf BIANCA 66118-007
184,00 zł 52,00 zł
Spodnie 95 10008-070
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 10 16073-005
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 95 09 14022-070
642,00 zł 321,00 zł
Spodnie BIANCA 60304-431
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 66314-473
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka BIANCA 65919-526
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 16028-005
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 160,00 zł
Apaszka 10 17515-843
184,00 zł 92,00 zł
bluzka Bianca 03 95300-042
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95107-899
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Sweter BIANCA 95 78002-396
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Żakiet 09 14018-899
642,00 zł 321,00 zł
Spodnie 95 10803-484
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80404-743
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 64920-233
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie BIANCA 62909-062
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 18017-484
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka de 09 15031-365
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 95 75952-468
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 03 75307-045
366,00 zł 103,00 zł
550,00 zł 275,00 zł
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 85929-394
230,00 zł 81,00 zł
Sukienka 09 87302-400
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 07 15011-899
366,00 zł 183,00 zł
Kamizelka Bianca  95 73953-367
366,00 zł 103,00 zł
Żakiet 09 84918-053
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 167,00 zł
SukienkaBIANCA 67102-062
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86425-750
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 70T 84806-748
596,00 zł 209,00 zł
Spodnie 11 10029-899
412,00 zł 288,00 zł
Bluzka 95 16004-005
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 12 90006-781
458,00 zł 128,00 zł
spódnica Bianca 03 91302-041
412,00 zł 115,00 zł
żakiet Bianca 03 94308-041
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 144,00 zł
Sweter BIANCA 12 78003-465
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 07 85106-899
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 11 14027-899
642,00 zł 449,00 zł
Żakiet 04 24029-001
732,00 zł 366,00 zł
Sukienka BIANCA 57306-899
549,99 zł 154,00 zł
Bluzka 09 86302-400
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-367
642,00 zł 180,00 zł
Apaszka 01 87151-394
138,00 zł 48,00 zł
Sweter 08 18012-537
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 28215-740
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 193,00 zł
Sweter BIANCA 68116-400
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka BIANCA 10 87400-064
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 08 10011-537
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 01 96102-510
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 08 15000-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 03 95307-899
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie BIANCA 60202-743
549,99 zł 154,00 zł
Bluzka 95 96855-308
184,00 zł 92,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 193,00 zł
Żakiet BIANCA 54404-899
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka 07 87107-899
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 09 18024-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 12 95009-899
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka BIANCA 09DE 96321-528
184,00 zł 129,00 zł
Spodnie BIANCA 03 70308-305
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 06 96613-005
230,00 zł 81,00 zł
Apaszka 95 97150-498
138,00 zł 69,00 zł
sweter Bianca 02 98205-055
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 03 96315-346
199,00 zł 56,00 zł
Bluzka BIANCA 01 76114-764
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet 01 94104-510
732,00 zł 205,00 zł
Spodnie Bianca 02 70210-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 9 15041-001
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 07 86104-899
230,00 zł 64,00 zł
Sukienka BIANCA 06 77606-899
458,00 zł 128,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 50012-737
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95118-484
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka BIANCA 57400-169
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 95 90302-338
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 10 84502-079
778,00 zł 272,00 zł
Sweter 08de 88102-419
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie BIANCA 12 70006-400
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 06 96632-070
276,00 zł 97,00 zł
Sweter 95 9 18015-365
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 95 98873-498
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 04 76419-004
230,00 zł 65,00 zł
bluzka BIANCA 05 75705-001
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 04 95427-001
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka BIANCA 01 75105-899
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka Bianca 04 95400-782
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 95 18039-412
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08 16023-537
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 11 95101-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 08de 86925-494
184,00 zł 64,00 zł
Szal BIANCA 12 97052-100
138,00 zł 39,00 zł
Sweter 95 18038-076
412,00 zł 206,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Sukienka 07 37013-899

550,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 37013-899
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Letnia sukienka z etnicznym nadrukiem, bez rękawów, miękka, przewiewna, lekka, krój prosty, dekolt okrągły, z tyłu zapinana przy szyi na dwa guziki


Skład: 95% poliester, 5% elastan
Długość spódnicy: ok 56cm (nasz model ma 180 cm wzrostu)
Przy wzroście 168 cm sukienka sięga do kolan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Sukienka 07 37013-899

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:

Barbara Jarkowska
 tel. 55 642 06 78,
poniedziałek-piatek 10-18,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.