Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 08 87903-394
550,00 zł 110,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 94,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 96,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 128,00 zł
Bluzka 01 45009-587
322,00 zł 161,00 zł
Bluzka 95 9 15041-001
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 95 28211-456
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95  35029-001
320,00 zł 128,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 175,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 03 47022-499
458,00 zł 321,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Promocje
Bluzka 08 36031-899
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 165,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 25028-490
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 12 20006-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 04 25048-899
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 95 35038-899
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 95 27006-398
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 110,00 zł
sweter 09 38350-482
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 09 36109-482
199,00 zł 80,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 146,00 zł
Bluzka 95 35045-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 193,00 zł
Sukienka 08 37000-899
550,00 zł 220,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 36038-070
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 03 97300-899
550,00 zł 110,00 zł
Sweter 11 18044-070
366,00 zł 102,00 zł
Bluzla 08 15130-005
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 08 16101-562
230,00 zł 64,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 01 26037-313
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 10 36124-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 35037-899
276,00 zł 110,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 35006-899
320,00 zł 128,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 11 36184-899
412,00 zł 247,00 zł
Żakiet 09 34000-899
778,00 zł 311,00 zł
Sukienka 05 27033-433
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-367
642,00 zł 96,00 zł
Żakiet 70 34043-070
686,00 zł 274,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 193,00 zł
Spódnica 08 31005-899
366,00 zł 146,00 zł
Bluzka 12 45017-499
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 10 36181-070
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 10 36139-070
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 95 27006-484
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 12 46014-158
322,00 zł 193,00 zł
Bluzka 12 46002-155
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 128,00 zł
Sweter 09 38351-122
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 07 35017-006
320,00 zł 96,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 08 35007-899
320,00 zł 128,00 zł
Spodnie 08 30006-322
366,00 zł 146,00 zł
Bluzka 95 16104-412
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 83,00 zł
Sukienka 08 87903-394
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 12 26001-070
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 220,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Spodnie 95 30026-899
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 10 30024-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 07 35015-303
276,00 zł 83,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 12 26007-070
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 09 35033-239
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 08 36041-899
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 07 36027-899
276,00 zł 83,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 175,00 zł
Sukienka 12 47000-499
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 10 35067-001
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet 08 34004-899
732,00 zł 293,00 zł
Bluzka 11 36171-535
276,00 zł 166,00 zł
Sukienka 77 27041-899
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 95 27004 - 414
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 18003-005
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 10 36136-070
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 07 36007-564
276,00 zł 83,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 46044-499
230,00 zł 138,00 zł
Żakiet 11 14017-070
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 12 46007-199
320,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 12 46046-499
184,00 zł 110,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 95 30028-482
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 12 20003-899
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 175,00 zł
Spódnica 07 31001-564
366,00 zł 110,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 124,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 79,00 zł
Spodnie 95 40005-155
458,00 zł 321,00 zł
Żakiet 04 44024-336
550,00 zł 330,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 28206-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 08 34008-303
732,00 zł 293,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 96,00 zł
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 225,00 zł
Spódnica 06 41053-499
320,00 zł 192,00 zł
Kurtka 10 39004-070
824,00 zł 494,00 zł
bluzka 10 16143-843
276,00 zł 59,00 zł
Spodnie 09 30023-142
366,00 zł 146,00 zł
Sweter 95 38355-427
366,00 zł 183,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 183,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 140,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 129,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 95 38354-482
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Sweter 11 18040-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 36001-322
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 46157-587
322,00 zł 193,00 zł
Spodnie 11 30037-491
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 07 36005-385
230,00 zł 69,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 46035-499
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 01 45000-518
368,00 zł 184,00 zł
Bluzka 01 45009-587
322,00 zł 161,00 zł
Sweter 95 28205-070
412,00 zł 115,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Spodnie 07 30013-322

320,00 zł 96,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 30013-322
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.


Burgundowe wąskie spodnie 7/8, w pasie gumka, kant spodni przeszyty, dół asymetryczny z pęknięciami

Długość: ok 65 cm
Skład: 78% wiskoza, 19% poliamid, 3% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Zobacz także:
Bluzka 07 35012-303

Bluzka 07 35012-303

320,00 zł 96,00 zł

Bluzka 07 35012-369

Bluzka 07 35012-369

320,00 zł 96,00 zł

Bluzka 07 36012-765

Bluzka 07 36012-765

230,00 zł 69,00 zł

Bluzka 95 36077-899

Bluzka 95 36077-899

230,00 zł 69,00 zł

Klienci polecają również:
Bluzka 95 36020-385

Bluzka 95 36020-385

276,00 zł 83,00 zł

Bluzka 07 35012-369

Bluzka 07 35012-369

320,00 zł 96,00 zł

Bluzka 07 36005-385

Bluzka 07 36005-385

230,00 zł 69,00 zł

Spodnie 95 30028-070

Spodnie 95 30028-070

458,00 zł 275,00 zł

Spodnie 02 20050-484

Spodnie 02 20050-484

550,00 zł 154,00 zł

Żakiet 08 34004-899

Żakiet 08 34004-899

732,00 zł 293,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Spodnie 07 30013-322

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.