Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 95 26080-006
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 10 36181-070
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 26048-456
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 35038-899
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 12 27000-899
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Promocje
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 26009-070
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Sweter 09 38353-427
320,00 zł 192,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 02 20022-899
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 08 30001-322
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 35046-899
366,00 zł 220,00 zł
Żakiet 08 34004-899
732,00 zł 439,00 zł
Sukienka 05 97513-323
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 115,00 zł
230,00 zł 161,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 161,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka 07 35015-303
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 95 40005-155
458,00 zł 321,00 zł
Żakiet 10 34024-070
686,00 zł 412,00 zł
Bluzka 08 36041-899
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 04 25050-001
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 10 30024-070
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 220,00 zł
Spódnica 09 31012-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 01 45000-518
368,00 zł 184,00 zł
Spodnie 08 30011-764
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 18045-412
458,00 zł 128,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 193,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 128,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 192,00 zł
Spodnie 04 20024-764
499,00 zł 250,00 zł
Spodnie 95 30026-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 07 35012-303
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 07 36027-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
spódnica 08 11001-537
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 02 20050-484
550,00 zł 154,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 07 30005-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 07 36005-385
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 08 17004-484
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 08 16021-899
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 01 44005-517
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 95 15065- 416
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 09 35039-899
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 08 36073-899
199,00 zł 119,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 220,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 95 34029-482
412,00 zł 247,00 zł
Spódnica 08 11006-484
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 16004-005
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 07 36016-899
320,00 zł 160,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 38354-482
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 95 28206-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Sweter 09 38553-482
412,00 zł 247,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 02 26073-484
276,00 zł 97,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 08 36045-899
366,00 zł 220,00 zł
Żakiet 08 34008-303
732,00 zł 439,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 02 94211-055
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 07 35008-564
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 09 36105-482
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 25003-456
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 05 27033-433
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36001-322
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 07 36006-385
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 10 16119-484
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 03 28231-130
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 70 34044-385
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 10 34033-070
642,00 zł 385,00 zł
Spodnie 12 20003-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 10 36136-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 275,00 zł
Żakiet 09 34000-899
778,00 zł 467,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 08 35007-899
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 128,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 103,00 zł
sweter 08 38113-076
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 01 26037-313
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 02 95954-055
276,00 zł 55,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 175,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 166,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 35006-899
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 04 25048-899
320,00 zł 160,00 zł
Spódnica 07 11000-349
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 95 27006-484
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
412,00 zł 247,00 zł
Sukienka 77 27041-899
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 09 34011-899
732,00 zł 439,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 95 36135-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 02 25027-490
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 04 25021-899
276,00 zł 138,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Żakiet 02 24024-048
550,00 zł 154,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Spodnie 02 20050-484

550,00 zł 154,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 20050-484
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Wygodne spodnie o charakterze sportowym, pas elastyczny wykończony lureksowym sznurkiem, po bokach kieszenie z długim ozdobnym zamkiem

Długośc: ok 76 cm, szerokość nogawki ok 30 cm
Skład: 60% poliamid, 40% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Zobacz także:
Bluzka 02 25054-899

Bluzka 02 25054-899

276,00 zł 77,00 zł

Żakiet 02 24024-048

Żakiet 02 24024-048

550,00 zł 154,00 zł

Bluzka 02 25027-490

Bluzka 02 25027-490

366,00 zł 102,00 zł

Klienci polecają również:
Żakiet 12 24003-899

Żakiet 12 24003-899

499,00 zł 140,00 zł

Żakiet 02 24024-048

Żakiet 02 24024-048

550,00 zł 154,00 zł

Spodnie 07 30013-322

Spodnie 07 30013-322

320,00 zł 160,00 zł

Spodnie 95 30028-070

Spodnie 95 30028-070

458,00 zł 275,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Spodnie 02 20050-484

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.