Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 94,00 zł
Sukienka 08 87903-394
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 96,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 175,00 zł
Bluzka 95 26080-006
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 36137- 899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 10 36181-070
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 26092-542
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 220,00 zł
Żakiet 12 24000-070
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 110,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Promocje
Spodnie 10 30018-070
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 10 38453-070
412,00 zł 247,00 zł
Spódnica 09 31012-899
366,00 zł 146,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 07 35012-369
320,00 zł 96,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 124,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 95 35006-899
320,00 zł 128,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Bluzka 02 25042-434
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 96,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 69,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 04 25048-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 12 45017-499
320,00 zł 192,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Spodnie 12 20003-899
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 38355-427
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 12 26007-070
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 220,00 zł
Bluzka 46026-440
322,00 zł 193,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Sukienka 08 37002-899
458,00 zł 183,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 26011-456
252,00 zł 71,00 zł
Bluzka 08 35007-899
320,00 zł 128,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 192,00 zł
Bluzka 08 36038-070
276,00 zł 110,00 zł
Sweter 09 38358-239
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 46044-499
230,00 zł 138,00 zł
Żakiet 01 44015-587
550,00 zł 330,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 95 27006-484
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 35038-899
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 09 30023-142
366,00 zł 146,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 175,00 zł
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 09 38553-535
412,00 zł 165,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 83,00 zł
Bluzka 07 36006-385
230,00 zł 69,00 zł
Sukienka 70 37040-385
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 36135-070
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 35045-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 02 95954-055
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 07 35017-006
320,00 zł 96,00 zł
Bluzka 95 36141-899
184,00 zł 92,00 zł
Żakiet 09 34000-899
778,00 zł 311,00 zł
Bluzka 95 45001-440
320,00 zł 192,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-367
642,00 zł 96,00 zł
Żakiet 10 34024-070
686,00 zł 343,00 zł
Sweter 10 38451-564
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 09 34011-899
732,00 zł 293,00 zł
Sukienka 11 37021-899
550,00 zł 330,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 95 34029-482
412,00 zł 165,00 zł
Sukienka 95 27006-398
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 26097-459
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie 70 30039-070
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 07 35016-899
366,00 zł 110,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 07 36009-070
230,00 zł 69,00 zł
Bluzka 95 35046-899
366,00 zł 146,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 95 40005-155
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 03 40047-799
458,00 zł 320,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 38115-385
366,00 zł 145,00 zł
Spodnie 10 30024-070
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 02 94211-055
458,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 07 35015-303
276,00 zł 83,00 zł
Bluzka 12 26009-070
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 95 47017-194
550,00 zł 385,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 12 40003-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 183,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 08 30011-764
458,00 zł 183,00 zł
Spodnie 04 20024-764
499,00 zł 250,00 zł
Sweter 09 38353-427
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 10 35071-070
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 140,00 zł
Sukienka 03 97300-899
550,00 zł 110,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 16104-412
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 11 36171-535
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 95 36089-482
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 01 45009-587
322,00 zł 193,00 zł
Sweter 11 18040-070
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 07 35008-564
276,00 zł 83,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 08 36045-899
366,00 zł 146,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 225,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 70 34043-070
686,00 zł 274,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 12 26001-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 26091-484
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 07 36005-385
230,00 zł 69,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 220,00 zł
Spódnica 07 31001-564
366,00 zł 110,00 zł
Bluzka 95 36001-322
276,00 zł 110,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 10 34033-070
642,00 zł 321,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 175,00 zł
Bluzka 12 46002-155
230,00 zł 138,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 05 97513-323
458,00 zł 92,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 10 35067-001
320,00 zł 160,00 zł
Spódnica 08 31005-899
366,00 zł 146,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 96,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 124,00 zł
Bluzka 12 45005-587
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Spodnie 01 40001-299

458,00 zł 275,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 40001-299
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Wygodne spodnie w kratę z mankietami i przeszytm kantem. Lampasy w kolorze neonowej limonki. Zapinane na zamek, pasek z tego samego materiału z metalową klamrą. Mogą być idealnie łączone z wieloma stylami.

Długość: ok. 72 cm, szerokość nogawki 32 cm
Skład: 64% Polyester, 31% Viskose (Rayon), 5% Elasthan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Bluzka 09 35033-239

Bluzka 09 35033-239

320,00 zł 160,00 zł

Żakiet bianca 44002-299

778,00 zł

Sweter 95 48116-539

Sweter 95 48116-539

458,00 zł 275,00 zł

Spodnie 03 40047-799

Spodnie 03 40047-799

458,00 zł 320,00 zł

Żakiet 01 44005-517

Żakiet 01 44005-517

642,00 zł 321,00 zł

Żakiet 01 44015-587

Żakiet 01 44015-587

550,00 zł 330,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Spodnie 01 40001-299

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.