Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 90,00 zł
bluzka Bianca 03 95332-404
320,00 zł 90,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81300-675
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 07 87107-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85210-001
366,00 zł 102,00 zł
Sweter BIANCA 08 88200-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95107-899
366,00 zł 103,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 11 86515-164
199,00 zł 70,00 zł
Bluzka 07 85106-899
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 85929-394
230,00 zł 64,00 zł
spodnie Bianca 02 90210-765
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 09DE 96321-528
184,00 zł 129,00 zł
Sweter BIANCA 09 88313-493
366,00 zł 102,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 08de 80903-394
412,00 zł 116,00 zł
Sweter BIANCA 09 88929-400
310,00 zł 87,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 12 90006-781
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81302-899
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90404-764
458,00 zł 128,00 zł
spódnica Bianca 03 91302-041
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85404-899
366,00 zł 102,48 zł
Bluzka 08 85206-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 86310-005
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka BIANCA 11 86520-070
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96209-782
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie BIANCA 09 DE 90911-075
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96103-484
199,00 zł 56,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka 08de 87904-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 96613-005
230,00 zł 81,00 zł
sukienka Bianca 03 97308-139
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 07 84100-899
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA  10 86414-450
160,00 zł 45,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81928-400
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 04 97450-899
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 160,00 zł
sukienka Bianca 95 97915-404
596,00 zł 298,00 zł
spodnie Bianca 03 90311-041
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 09 DP  94925-400
642,00 zł 321,00 zł
Spodnie 09 DP 90925-400
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 115,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81402-743
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie 08de 80907-070
458,00 zł 129,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95983-764
320,00 zł 90,00 zł
bluzka Bianca 03 96318-404
412,00 zł 115,00 zł
sweter Bianca 02 98209-765
320,00 zł 90,00 zł
Sweter BIANCA 12 98002-101
458,00 zł 128,00 zł
Sweter BIANCA 09 DP 98874-484
412,00 zł 206,00 zł
Sweter BIANCA 01 98100-484
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80405-750
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka 06 95630-070
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie BIANCA 09 80301-400
412,00 zł 116,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 103,00 zł
Dzianina BIANCA 09D 96942-308
184,00 zł 92,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 06 90604-070
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 07 84104-470
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka BIANCA 10 87400-064
412,00 zł 115,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 70T 86803-005
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet BIANCA 02 94206-765
458,00 zł 128,00 zł
bluzka BIANCA 08 86200-070
184,00 zł 52,00 zł
Bluzka BIANCA 07 86104-899
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80404-743
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85306-375
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 11 84506-899
686,00 zł 240,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96207-764
276,00 zł 77,00 zł
Sweter BIANCA 04 98405-064
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 07 87103-899
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 11 84505-070
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie 06 90608-236
366,00 zł 128,10 zł
Spodnie BIANCA 08 80202-780
458,00 zł 129,00 zł
Szal BIANCA 12 97052-100
138,00 zł 39,00 zł
Spodnie 04 90408-899
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka Bianca 04 95400-782
366,00 zł 102,00 zł
spodnie Bianca 09 D 90923-139
320,00 zł 160,00 zł
żakiet Bianca 03 94300-139
642,00 zł 180,00 zł
Sweter 08de 88212-070
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 07 87106-899
550,00 zł 154,00 zł
Dzianina BIANCA 12 96001-100
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 96631-070
230,00 zł 81,00 zł
Sukienka 07de 87201-070
550,00 zł 154,00 zł
spodnie Bianca 02 90912-764
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95118-484
320,00 zł 90,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka Bianca 05 95509-899
310,00 zł 109,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 192,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 86214-005
230,00 zł 64,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 209,00 zł
Dzianina BIANCA 10 88419-005
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80107-311
458,00 zł 129,00 zł
bluzka Bianca 03 95300-042
366,00 zł 102,00 zł
sweter Bianca 02 98205-055
458,00 zł 128,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 08de 85306-053
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86410-899
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80200-665
458,00 zł 129,00 zł
Spodnie BIANCA 11 80504-070
412,00 zł 144,00 zł
Sweter BIANCA 09 88309-400
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA  12 95006-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85300- 899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 08 85203-899
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81401-450
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka BIANCA 04 96412-075
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka Bianca 05 96520-002
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 08de 85914-070
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80101-038
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80204-070
412,00 zł 116,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 06 96632-070
276,00 zł 97,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 180,00 zł
Spódnica BIANCA 11 81505-070
276,00 zł 97,00 zł
żakiet Bianca 03 94308-041
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86425-750
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka Bianca DE 96522-551
199,00 zł 100,00 zł
Spódnica 08de 81201-070
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka Bianca 12 95001-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96101-577
199,00 zł 56,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie Bianca DE 90510-323
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
199,00 zł 56,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86423-743
412,00 zł 115,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 04 26101-764
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 95 35006-899
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 95 20046-001
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 77 27041-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 9 16104-005
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Spodnie 95 20029-484
458,00 zł 229,00 zł
Promocje
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 01 76114-764
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie 08de 80903-394
412,00 zł 116,00 zł
Bluzka 95 15065- 416
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85300- 899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 03 95301-042
320,00 zł 90,00 zł
sweter Bianca 02 98205-055
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 06 25078-589
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie BIANCA 60406-665
549,99 zł 154,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 69,00 zł
SPODNIE 07 10017-484
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 95 94211-346
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica 08 11006-484
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80204-070
412,00 zł 116,00 zł
Sweter 95 98200-055
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 08 85206-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka BIANCA 95 76150-367
230,00 zł 65,00 zł
Sweter 95 18039-412
320,00 zł 90,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81302-899
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie BIANCA 60201-742
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 03 94302-899
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka BIANCA  10 86414-450
160,00 zł 45,00 zł
Żakiet BIANCA 04 74430-005
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 95 10803-484
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 95307-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 06 96632-070
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 02 20022-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 183,00 zł
Dzianina BIANCA 09D 96942-308
184,00 zł 92,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Spódnica 08de 81201-070
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 08de 88212-070
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 12 96008-899
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 09 15034-365
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 95 25025-899
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka BIANCA 10 87400-064
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 64920-233
642,00 zł 180,00 zł
Sweter 95  98853-100
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 02 20050-484
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 11 10029-899
412,00 zł 144,00 zł
Sweter 95 98873-498
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 192,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 183,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie 09 10024-899
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 12 74012-465
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 05 97515-323
458,00 zł 160,00 zł
Kurtka BIANCA 69004-062
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet 70T 84806-748
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka Bianca 02 75200-004
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 138,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 95 96957-496
184,00 zł 92,00 zł
sukienka Bianca 03 97308-139
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 03 26065-484
226,00 zł 113,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 256,00 zł
Sweter BIANCA 68100-162
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 08 34008-303
732,00 zł 366,00 zł
BLUZKA 95 16008-899
160,00 zł 45,00 zł
Bluzka 95 16102-899
199,00 zł 56,00 zł
Spodnie BIANCA 50112-048
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 250,00 zł
Sweter 95 09 18024-070
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet BIANCA 02 94206-765
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 66207-743
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 08de 88102-419
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie BIANCA 50204-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 26097-459
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica 09 11003-070
412,00 zł 115,00 zł
bluzka BIANCA 05 75705-001
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 09 DP 90925-400
412,00 zł 206,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 09 84918-053
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 26062-501
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 07 87103-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 97,00 zł
Spódnica 07 11000-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 09 36106-482
321,00 zł 225,00 zł
Sukienka BIANCA 06 77600-318
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 09 10019-070
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 256,00 zł
Bluzka 8de 85934-053
320,00 zł 90,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 256,00 zł
Sweter 95 18038-076
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 96613-005
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 12 96000-100
199,00 zł 56,00 zł
Żakiet 06 94602-236
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 66314-473
276,00 zł 77,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 62909-062
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 95605-899
276,00 zł 97,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Spódnica 06 91602-236
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 95 26091-484
320,00 zł 224,00 zł
Żakiet BIANCA 54232-899
596,00 zł 167,00 zł
Spodnie BIANCA 09 DE 90911-075
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 144,00 zł
SPODNIE 07 10005-484
320,00 zł 90,00 zł
żakiet Bianca 03 94300-139
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 06 26166-589
199,00 zł 103,00 zł
Spodnie 95 20046-304
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 193,00 zł
Apaszka 95 97150-498
138,00 zł 69,00 zł
Bluzka 95 26048-456
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 28211-456
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 05 97513-323
458,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 98305-496
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 05 95519-323
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 288,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 01 76109-764
230,00 zł 65,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 01 75105-899
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka BIANCA 07 86104-899
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka BIANCA 09DE 96321-528
184,00 zł 129,00 zł
Bluzka 95 95937-496
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 95 96118-484
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 35040-001
366,00 zł 256,00 zł
Spodnie BIANCA 03 70308-305
458,00 zł 128,00 zł
Spódnica Bianca 04 71404-189
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 06 76602-189
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka BIANCA  12 95006-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 08 16035-484
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 26099-459
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 95937-764
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet BIANCA 11 84505-070
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 193,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 154,00 zł
Tunika BIANCA 66411-363
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 08 95 35006-899
320,00 zł 160,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Spódnica BIANCA 04 91400-782

366,00 zł 102,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 91400-782
Produkt niedostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:
Elegancka spódnica z elastycznej koronki, podszewka rozciągliwa, oryginalne wykończenie dołu, idealna na specjalne okazje z bluzką 95400-782, w połączeniu z lekkim sweterkiem lub zwykłą bluzka na co dzień

Długość ok 56 cm, od rozm 44 ok 60 cm
Skład: 93% Poliamid, 7 % Elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Zobacz także:
Bluzka Bianca 04 95400-782

Bluzka Bianca 04 95400-782

366,00 zł 102,00 zł

Klienci polecają również:
Sweter BIANCA 64304-162

Sweter BIANCA 64304-162

642,00 zł 180,00 zł

Żakiet 10 14015-740

Żakiet 10 14015-740

596,00 zł 209,00 zł

spódnica Bianca 03 91302-041

spódnica Bianca 03 91302-041

412,00 zł 115,00 zł

Bluzka 08de 86318-675

Bluzka 08de 86318-675

184,00 zł 52,00 zł

Żakiet 04 94400-782

Żakiet 04 94400-782

550,00 zł 193,00 zł

Sweter BIANCA 68032-582

Sweter BIANCA 68032-582

366,00 zł 55,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Spódnica BIANCA 04 91400-782

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:

Barbara Jarkowska
 tel. 55 642 06 78,
poniedziałek-piatek 10-18,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.