Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 95 9 16104-005
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 166,00 zł
Żakiet 09 34011-899
732,00 zł 439,00 zł
spodnie 12 20001-070
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 20046-001
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 330,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 144,00 zł
Promocje
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 02 24024-048
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 07 35016-899
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 193,00 zł
412,00 zł 247,00 zł
Spodnie 95 40005-155
458,00 zł 321,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 166,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 08 30011-764
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 330,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 193,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Sweter 09 38553-535
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 95 25003-456
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 05 20051-130
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 09 36109-482
199,00 zł 120,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 81,00 zł
Bluzla 08 15130-005
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 275,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 95 36183-427
199,00 zł 120,00 zł
Bluzka 09 36105-482
230,00 zł 138,00 zł
230,00 zł 161,00 zł
Żakiet 08 34008-303
732,00 zł 439,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 09 38353-427
320,00 zł 192,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 03 47013-599
550,00 zł 385,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 161,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 01 26037-313
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 138,00 zł
Kurtka 10 39004-070
824,00 zł 494,00 zł
Bluzka 95 35046-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 15065- 416
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 05 27033-433
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 38354-482
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 08 36041-899
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 07 36016-899
320,00 zł 160,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 144,00 zł
SPODNIE 07 10017-484
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 09 38351-122
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 09 35039-899
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 10 36124-899
276,00 zł 166,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Spódnica 07 11000-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 36033-899
276,00 zł 166,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 12 20006-899
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 35045-899
320,00 zł 192,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Spódnica 07 31001-564
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 175,00 zł
spódnica 08 11001-537
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 192,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 28205-070
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 04 20024-764
499,00 zł 250,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 95 25025-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 26011-456
252,00 zł 71,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka 95 36135-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 07 36006-385
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 09 30016-899
596,00 zł 358,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 36077-899
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 08 34004-899
732,00 zł 439,00 zł
Bluzka 08 16101-562
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 77 26130-433
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 18003-005
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet 08 34038-385
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 04 25048-899
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 03 97300-899
550,00 zł 110,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 70 30039-070
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 10 36136-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 10 16119-484
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 25055-075
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 08 36031-899
276,00 zł 166,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-367
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 36001-322
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 26097-459
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 07 36005-564
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 07 35015-303
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 05 25071-212
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 16004-005
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Bluzka 08 35007-899
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 02 25042-434
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 35034-490
320,00 zł 192,00 zł
Żakiet 10 34033-070
642,00 zł 385,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Spodnie 95 30026-899
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 10 30018-070
550,00 zł 330,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 160,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Spódnica 06 21010-512

320,00 zł 160,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 21010-12
Produkt niedostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:
Wygodna letnia spódnica w  modnym kolorze khaki, lekka bez podszewki, z boku asymetryczne rozcięcie, ozdobny pasek, w połączeniu z bluzką 26173-512 może tworzyć jednolity zestaw

Długość: ok 69 cm. Nasz model posiada 180cm wzrostu
Skład: 96% poliester, 4% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Zobacz także:
Bluzka 06 26173-512

Bluzka 06 26173-512

230,00 zł 115,00 zł

Klienci polecają również:
SPODNIE 07 10012-048

SPODNIE 07 10012-048

458,00 zł 128,00 zł

Bluzka BIANCA 10 86425-750

Bluzka BIANCA 10 86425-750

366,00 zł 55,00 zł

Bluzka 06 26160-899

Bluzka 06 26160-899

199,00 zł 103,00 zł

Bluzka 06 26173-512

Bluzka 06 26173-512

230,00 zł 115,00 zł

Spodnie 05 20048-212

Spodnie 05 20048-212

366,00 zł 183,00 zł

Sweter 95 26003-313

Sweter 95 26003-313

320,00 zł 90,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Spódnica 06 21010-512

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.