Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Spodnie 70 30039-070
412,00 zł 247,00 zł
Kurtka 08 39003-322
686,00 zł 412,00 zł
Bluzka 95 25036-398
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 95 25032-490
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 16005-484
230,00 zł 64,00 zł
Sweter 95 28240-075
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 35040-001
366,00 zł 183,00 zł
Promocje
Sweter 95 38115-385
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 08 18017-484
366,00 zł 103,00 zł
Spódnica 08 11006-484
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08 34038-385
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08 36038-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 25028-490
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
sweter 08 38113-076
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 07 35012-303
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 35006-899
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 01 45000-518
368,00 zł 184,00 zł
Sukienka 70 37040-385
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 247,00 zł
Spodnie 07 30005-899
412,00 zł 206,00 zł
230,00 zł 161,00 zł
Spodnie 12 20003-899
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 95 27004 - 414
550,00 zł 193,00 zł
Sweter 11 18044-070
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 193,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 192,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 04 25048-899
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 25003-456
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 09 34000-899
778,00 zł 467,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 02 20022-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 16104-412
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 38355-427
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 08 36045-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 26097-459
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 175,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 12 26007-070
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 07 35017-006
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 95 47017-194
550,00 zł 385,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 229,00 zł
Apaszka 95 37101-899
138,00 zł 83,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 08 34008-303
732,00 zł 439,00 zł
Bluzka 95 36033-899
276,00 zł 166,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 07 36009-070
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 26091-484
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 05 97513-323
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Spódnica 07 31001-564
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 95605-899
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 95 36047-385
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 08 30011-764
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 12 95018-070
320,00 zł 64,00 zł
Sweter 95 18039-412
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 03 47013-599
550,00 zł 385,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 10 16119-484
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 04 20024-764
499,00 zł 250,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
sweter 09 38350-482
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 64,00 zł
Spódnica 08 31005-899
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 08 37002-899
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 103,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 193,00 zł
Sweter 95 18039-076
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 160,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 103,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 140,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Sweter 11 18040-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 26011-456
252,00 zł 71,00 zł
Bluzka 07 36016-899
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 07 36005-564
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 193,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 36187-899
184,00 zł 110,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 10 15035-899
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 09 38358-239
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 70 30039-070
412,00 zł 247,00 zł
Żakiet 95 34029-482
412,00 zł 247,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 98873-484
366,00 zł 73,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 26099-459
199,00 zł 103,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 07 36007-564
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 01 45009-587
322,00 zł 161,00 zł
Sweter 08de 88932-419
276,00 zł 77,00 zł
412,00 zł 288,00 zł
Bluzka 04 25050-001
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 175,00 zł
Bluzka 95 25055-075
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 09 34011-899
732,00 zł 439,00 zł
Bluzka 08 16021-899
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 07 35008-564
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 18038-076
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Spódnica 03 91900-404

412,00 zł 115,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 91900-404
Produkt niedostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:
Granatowa szykowna koronkowa spódnica na elastycznej podszewce, w pasie szeroka gumka, w połaczeniu z bluzką 95938-404 moze stanowic elegancki zestaw

Długość: ok 54cm, dla rozmiaru 44 ok. 58 cm
Skład: 93% poliamid, 7% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Zobacz także:
Bluzka 03 95938-404

Bluzka 03 95938-404

366,00 zł 73,00 zł

Klienci polecają również:
Bluzka 09 15050-899

Bluzka 09 15050-899

366,00 zł 102,00 zł

Żakiet BIANCA 08 84203-780

Żakiet BIANCA 08 84203-780

642,00 zł 96,00 zł

Bluzka BIANCA 08D 85100-470

Bluzka BIANCA 08D 85100-470

412,00 zł 62,00 zł

Sukienka 09 17017-899

Sukienka 09 17017-899

550,00 zł 154,00 zł

Sukienka 07 17006-899

Sukienka 07 17006-899

550,00 zł 154,00 zł

Żakiet BIANCA 95 74956-367

Żakiet BIANCA 95 74956-367

642,00 zł 96,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Spódnica 03 91900-404

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.