Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 225,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 128,00 zł
sukienka Bianca 03 97308-139
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 298,00 zł
Szal BIANCA 12 97052-100
138,00 zł 39,00 zł
Sukienka 07de 87201-070
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 11 88503-070
458,00 zł 229,00 zł
Sweter BIANCA 09 88309-400
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96103-484
199,00 zł 56,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86425-750
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80200-665
458,00 zł 160,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81300-675
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 08de 85306-053
276,00 zł 97,00 zł
Żakiet 07 84104-470
550,00 zł 154,00 zł
Sweter BIANCA 04 98405-064
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 08 85203-899
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 04 94400-782
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 77,00 zł
Sweter BIANCA 08 88200-899
458,00 zł 160,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 209,00 zł
Spodnie BIANCA 12 90006-781
458,00 zł 128,00 zł
Spódnica BIANCA 04 91400-782
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet BIANCA 02 94206-765
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80405-750
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie 04 90408-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka Bianca DE 96522-551
199,00 zł 100,00 zł
Spodnie Bianca DE 90510-323
230,00 zł 115,00 zł
spodnie Bianca 03 90318-346
412,00 zł 206,00 zł
spodnie Bianca 09 D 90923-139
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 128,00 zł
żakiet Bianca 03 94308-041
686,00 zł 343,00 zł
Bluzka BIANCA 07 86104-899
230,00 zł 64,00 zł
sweter Bianca 02 98209-765
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85306-375
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80204-070
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 07 87103-899
458,00 zł 128,00 zł
Sweter BIANCA 09 88929-400
310,00 zł 109,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85300- 899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95107-899
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80107-311
458,00 zł 137,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96207-764
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka BIANCA  12 95006-070
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08de 85914-070
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 11 84505-070
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 07 87107-899
550,00 zł 154,00 zł
spodnie Bianca 02 90912-764
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 86310-005
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie BIANCA 11 80504-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 240,00 zł
bluzka Bianca 03 95332-404
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 08 85206-899
366,00 zł 128,00 zł
Dzianina BIANCA 12 96001-100
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80101-038
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 95601-899
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 275,00 zł
Sweter BIANCA 09 88313-493
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 09 80301-400
412,00 zł 144,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81928-400
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85404-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka Bianca 05 95509-899
310,00 zł 155,00 zł
spodnie Bianca 03 90311-041
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 06 96613-005
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 09 DP  94925-400
642,00 zł 321,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81402-743
366,00 zł 128,00 zł
sweter Bianca 02 98205-055
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 11 86520-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 144,00 zł
bluzka BIANCA 08 86200-070
184,00 zł 64,00 zł
spodnie Bianca 02 90210-765
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 96632-070
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 07 87106-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95983-764
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 96631-070
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica BIANCA 11 81505-070
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86423-743
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 07 85106-899
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 289,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 206,00 zł
Sweter BIANCA 01 98100-484
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 11 86515-164
199,00 zł 99,00 zł
Bluzka BIANCA  10 86414-450
160,00 zł 56,00 zł
Bluzka Bianca 05 96520-002
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96209-782
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 08de 85953-439
230,00 zł 81,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 128,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 225,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 04 96419-764
230,00 zł 115,00 zł
Sweter BIANCA 09 DP 98874-484
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86410-899
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 115,00 zł
bluzka Bianca 03 96318-404
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80202-780
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
199,00 zł 70,00 zł
Żakiet 11 84506-899
686,00 zł 343,00 zł
Dzianina BIANCA 10 88419-005
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 70T 86803-005
276,00 zł 97,00 zł
Sukienka BIANCA 10 87400-064
412,00 zł 144,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81302-899
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 193,00 zł
Żakiet BIANCA 07 84100-899
596,00 zł 167,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 08de 88212-070
366,00 zł 128,00 zł
Sukienka 08de 87904-394
550,00 zł 193,00 zł
bluzka Bianca 03 96316-139
276,00 zł 138,00 zł
Dzianina BIANCA 09D 96942-308
184,00 zł 92,00 zł
Spodnie 06 90608-236
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85210-001
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95118-484
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 04 95427-001
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96101-577
199,00 zł 56,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 08de 80903-394
412,00 zł 144,00 zł
bluzka Bianca 03 95300-042
366,00 zł 183,00 zł
spódnica Bianca 03 91302-041
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 240,00 zł
Spódnica 08de 81201-070
276,00 zł 97,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81401-450
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka Bianca 12 95001-899
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie BIANCA 09 DE 90911-075
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 01 96121-002
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 229,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 321,00 zł
Sukienka 04 97450-899
458,00 zł 229,00 zł
sukienka Bianca 95 97915-404
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka BIANCA 09DE 96321-528
184,00 zł 129,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95232-002
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 08de 80907-070
458,00 zł 160,00 zł
spodnie BIANCA 09 80304-400
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90404-764
458,00 zł 229,00 zł
żakiet Bianca 03 94300-139
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 06 95630-070
320,00 zł 160,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 224,00 zł
Bluzka 01 25008-313
320,00 zł 224,00 zł
Spodnie 95 10008-070
366,00 zł 183,00 zł
BLUZKA 95 16008-899
160,00 zł 80,00 zł
Żakiet 10 14025-484
778,00 zł 389,00 zł
Promocje
Sweter 95 98407-496
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 01 96121-002
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 11  80503-071
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 96632-070
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie BIANCA 62909-062
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 96023-308
184,00 zł 52,00 zł
Sweter 08de 88102-419
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie BIANCA 50202-336
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 09 de 85903-478
366,00 zł 128,00 zł
Sukienka BIANCA 06 77600-318
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 54400-169
458,00 zł 128,00 zł
BLUZKA 07 15027-484
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka BIANCA 95 75956-045
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 08 10009-484
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 193,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
199,00 zł 70,00 zł
Bluzka 95 95961-330
320,00 zł 160,00 zł
Spódnica 91602-236
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 95 75932-355
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka BIANCA 05 77512-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 05 76514-672
276,00 zł 77,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 01 26038-456
276,00 zł 193,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 85929-394
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 95 16104-005
320,00 zł 160,00 zł
Sweter BIANCA 64304-162
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 240,00 zł
Bluzka BIANCA 06 75601-333
230,00 zł 65,00 zł
Bluzka BIANCA 01 76114-764
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie 04 90408-899
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 09de 17010-390
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 06 97602-070
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 06 96613-005
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 03 94302-899
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 06 95601-899
276,00 zł 138,00 zł
bluzka Bianca 03 96318-404
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 65409-899
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 16035-484
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 65211-076
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie BIANCA 60202-743
549,99 zł 154,00 zł
Bluzka 01 95103-498
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 12 94002-899
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 95 20002-070
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie BIANCA 03 70308-305
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 05 70518-899
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie BIANCA 50410-170
366,00 zł 102,00 zł
spódnica Bianca 03 91302-041
412,00 zł 206,00 zł
spodnie Bianca 03 90311-041
550,00 zł 275,00 zł
Sweter BIANCA 68032-582
366,00 zł 55,00 zł
Sukienka 08de 87904-394
550,00 zł 193,00 zł
Sukienka BIANCA 06 77606-899
458,00 zł 128,00 zł
Sweter BIANCA 01 78107-706
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 09 86302-400
230,00 zł 81,00 zł
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80405-750
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 54404-899
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 09 14018-899
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 03 95938-404
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 09 86313-400
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie 11 10029-899
412,00 zł 288,00 zł
Żakiet 09 84310-400
598,00 zł 209,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81401-450
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka BIANCA 63 77200-070
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka Bianca 12 95001-899
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 11 14027-899
642,00 zł 449,00 zł
Bluzka 11 86515-164
199,00 zł 99,00 zł
Bluzka BIANCA 65920-004
276,00 zł 77,00 zł
Tunika BIANCA 66411-363
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 09 80301-400
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 11 84506-899
686,00 zł 343,00 zł
Bluzka 11 15045-899
320,00 zł 224,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 128,00 zł
Sweter 08de 88932-419
276,00 zł 97,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 321,00 zł
Bluzka Bianca 05 96520-002
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 10 18012-537
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 96600-236
160,00 zł 80,00 zł
Bluzka 95 26048-456
230,00 zł 161,00 zł
sweter Bianca 02 98209-765
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet BIANCA 54232-899
596,00 zł 167,00 zł
Spódnica 08de 81201-070
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka BIANCA 66108-316
230,00 zł 65,00 zł
Bluzka 08de 86925-494
184,00 zł 64,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 183,00 zł
Sweter BIANCA 08 88202-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 12 96051-100
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 03 90316-139
458,00 zł 229,00 zł
spodnie 12 20001-070
412,00 zł 206,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 417,00 zł
Bluzka 12 96008-899
230,00 zł 64,00 zł
Spódnica 03 91900-404
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90404-764
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 05 76503-471
199,00 zł 56,00 zł
Spodnie Bianca DE 90510-323
230,00 zł 115,00 zł
bluzka BIANCA 08 86200-070
184,00 zł 64,00 zł
sukienka Bianca 95 97915-404
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie BIANCA 50110-048
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 224,00 zł
Sukienka BIANCA 57907-433
549,99 zł 154,00 zł
Bluzka 04 96416-783
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 206,00 zł
Sweter BIANCA 68100-162
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 02 96215-764
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka BIANCA 95 76150-367
230,00 zł 65,00 zł
Spodnie 95 90991-139
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 256,00 zł
Apaszka 95 97360-346
92,00 zł 46,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 65919-526
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie BIANCA 50112-048
412,00 zł 115,00 zł
Sweter BIANCA 09 88313-493
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 60007-591
320,00 zł 90,00 zł
Sweter BIANCA 04 98405-064
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80101-038
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka BIANCA 57306-899
549,99 zł 154,00 zł
Bluzka 95 95800-338
323,32 zł 161,66 zł
Dzianina BIANCA 10 88419-005
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 08de 85914-070
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 95 94211-346
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 04 96412-075
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 10803-484
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 08 18017-484
366,00 zł 183,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 209,00 zł
golf BIANCA 66200-740
230,00 zł 65,00 zł
Sweter BIANCA 95 78852-045
366,00 zł 103,00 zł
Sweter 95 98200-055
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 07 87103-899
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 09DE 96321-528
184,00 zł 129,00 zł
Spodnie BIANCA 50014-736
412,00 zł 115,00 zł
Sódnica Bianca 04 71402-899
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 10 84408-750
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 86214-005
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 289,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 102,00 zł
Apaszka BIANCA 01 77970-36752
114,00 zł 32,00 zł
Sukienka 07 87106-899
550,00 zł 154,00 zł
Apaszka 95 97983-496
184,00 zł 92,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 128,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %
Koszt dostawy


Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:

Opłata za przesyłkę zamówienia jest uzależniona od wagi przesyłki i opcji wybranej przez klienta przy składaniu zamówienia.

Za pośrednictem Poczty Polskiej realizujemy tylko zamówienia do wartości 500 zł

Przewoźnik rodzaj płatności Tryb realizacji Waga        Cena
InPost przedpłata standard do 20 kg 13
InPost za pobraniem standard do 20 kg 17
Odbiór osobisty w     sklepach firmowych
przelew -przedpłata standard 0
InPost paczkomat- przedpłata standard do 5 kg 13
InPost  paczkomat-przedpłata standard do 10 kg 17
 
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 1 kg 11
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 2 kg 13
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 5 kg 16
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 10 kg 21
Poczta Polska przedpłata priorytet do 1 kg 13
Poczta Polska przedpłata priorytet do 2 kg 14,5
Poczta Polska przedpłata priorytet do 5 kg 16
Poczta Polska  przedpłata priorytet do 10 kg 21
Poczta Polska za pobraniem ekonomiczna do 2 kg 17
Poczta Polska za pobraniem ekonomiczna do 5 kg 19,50
Poczta Polska za pobraniem ekonomiczna do 10 kg 24
Poczta Polska za pobraniem priorytet do 2 kg 19
Poczta Polska za pobraniem priorytet do 5 kg 23
Poczta Polska za pobraniem priorytet do 10 kg 28

DOSTAWA PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH GRATIS

 

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:

Barbara Jarkowska
 tel. 55 642 06 78,
poniedziałek-piatek 10-18,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.