Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Spodnie 95 10803-484
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 08 10009-484
458,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 26099-459
199,00 zł 103,00 zł
Promocje
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 07 36007-564
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 95 98200-055
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka 01 26037-313
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 12 20006-899
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 07 35008-564
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 04 26110-459
276,00 zł 138,00 zł
SPODNIE 07 10005-484
320,00 zł 80,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-367
642,00 zł 96,00 zł
Żakiet 09 84310-400
598,00 zł 167,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 10 37019-899
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica 03 91900-404
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 01 25008-313
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 12 26001-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 119,00 zł
Żakiet 09 14028-070
686,00 zł 192,00 zł
SPODNIE 07 10017-484
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 28206-070
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 de 85903-478
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 03 25020-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 07 35015-303
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 08de 88932-419
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 07 36005-385
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 08 37000-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 36127-899
184,00 zł 92,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 05 20048-212
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 07 35017-006
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 95 27004 - 414
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 95 09 10019-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 11 16089-070
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 09 14018-899
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 35034-490
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 06 97602-070
550,00 zł 110,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 08 10031-899
458,00 zł 128,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 225,00 zł
Bluzka 06 26142-899
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 10 80401-742
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka 07 35012-369
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 04 97401-899
458,00 zł 92,00 zł
Spódnica 09 11003-070
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 04 28244- 082
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 26011-456
252,00 zł 88,00 zł
Sweter 95 9 18015-365
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 128,00 zł
spódnica 02 21007-484
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 36109-482
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 25003-456
320,00 zł 112,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 10 16079-076
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 71T 88801-375
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 09 86313-400
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Żakiert 08 14001-537
778,00 zł 218,00 zł
Żakiet 07 34015-048
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 04 25050-001
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 08 16101-562
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Sweter 95 18045-412
458,00 zł 128,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet 02 94211-055
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet 05 24032-130
596,00 zł 298,00 zł
Spódnica 07 31001-564
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 07 15011-899
366,00 zł 103,00 zł
Sweter 95 18039-076
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 11 18040-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 02 95230-764
412,00 zł 82,00 zł
Bluza 02 26063-076
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
ŻAKIET 07 14008-048
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka 05 97513-323
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 12 24000-070
642,00 zł 225,09 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Sweter 95 18003-005
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 10 16142-750
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 95 94958-042
642,00 zł 128,00 zł
Spodnie 01 20013-075
499,00 zł 250,00 zł
Bluzka 05 25093-899
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 256,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %
Koszt dostawy


Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:

Opłata za przesyłkę zamówienia jest uzależniona od wagi przesyłki i opcji wybranej przez klienta przy składaniu zamówienia.

Za pośrednictem Poczty Polskiej realizujemy tylko zamówienia do wartości 500 zł

Przewoźnik rodzaj płatności Tryb realizacji Waga        Cena
InPost przedpłata standard do 20 kg 14
InPost za pobraniem standard do 20 kg 19
Odbiór osobisty w     sklepach firmowych
przelew -przedpłata standard 0
InPost paczkomat- przedpłata standard do 5 kg 16
InPost  paczkomat-przedpłata standard do 10 kg 19
 
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 1 kg 11
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 2 kg 13
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 5 kg 16
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 10 kg 21
Poczta Polska przedpłata priorytet do 1 kg 13
Poczta Polska przedpłata priorytet do 2 kg 14,5
Poczta Polska przedpłata priorytet do 5 kg 16
Poczta Polska  przedpłata priorytet do 10 kg 21
Poczta Polska za pobraniem ekonomiczna do 2 kg 17
Poczta Polska za pobraniem ekonomiczna do 5 kg 19,50
Poczta Polska za pobraniem ekonomiczna do 10 kg 24
Poczta Polska za pobraniem priorytet do 2 kg 19
Poczta Polska za pobraniem priorytet do 5 kg 23
Poczta Polska za pobraniem priorytet do 10 kg 28

DOSTAWA PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH GRATIS

 

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.