Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Bluzka BIANCA 04 96412-075
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica 08de 81201-070
276,00 zł 97,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 04 90408-899
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 07 87107-899
550,00 zł 154,00 zł
spodnie Bianca 03 90311-041
550,00 zł 275,00 zł
sweter Bianca 02 98205-055
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08de 85953-439
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96209-782
276,00 zł 138,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 321,00 zł
spódnica Bianca 03 91302-041
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 07 84104-470
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 275,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 95630-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 96632-070
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08de 80903-394
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 04 96419-764
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 240,00 zł
bluzka BIANCA 02 96200-899
199,00 zł 100,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 193,00 zł
spodnie Bianca 09 D 90923-139
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 04 97450-899
458,00 zł 229,00 zł
bluzka Bianca 03 95300-042
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 96631-070
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 275,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81300-675
320,00 zł 112,00 zł
Spódnica BIANCA 04 91400-782
366,00 zł 183,00 zł
Sweter BIANCA 09 DP 98874-484
412,00 zł 206,00 zł
żakiet Bianca 03 94300-139
642,00 zł 321,00 zł
Żakiet BIANCA 02 94206-765
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 04 95427-001
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 06 90604-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 08 85206-899
366,00 zł 128,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80202-780
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 160,00 zł
spodnie Bianca 03 90318-346
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie BIANCA 09 DE 90911-075
412,00 zł 206,00 zł
Sweter BIANCA 12 98002-101
458,00 zł 229,00 zł
bluzka Bianca 03 96316-139
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie BIANCA 11 80504-070
412,00 zł 206,00 zł
Dzianina BIANCA 10 88419-005
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 86214-005
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86425-750
366,00 zł 128,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81928-400
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 09 DP  94925-400
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96103-484
199,00 zł 100,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90404-764
458,00 zł 229,00 zł
Dzianina BIANCA 12 96001-100
230,00 zł 115,00 zł
bluzka Bianca 03 95332-404
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 240,00 zł
Żakiet 11 84506-899
686,00 zł 343,00 zł
Bluzka Bianca 12 95001-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85210-001
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 95601-899
276,00 zł 138,00 zł
Sweter BIANCA 09 88313-493
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA  10 86414-450
160,00 zł 56,00 zł
Szal BIANCA 12 97052-100
138,00 zł 69,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80204-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85404-899
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 07 84100-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka BIANCA 09DE 96321-528
184,00 zł 129,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80101-038
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 85929-394
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86410-899
276,00 zł 97,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 343,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95118-484
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 229,00 zł
żakiet Bianca 03 94308-041
686,00 zł 343,00 zł
Sukienka 08de 87904-394
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 08de 85914-070
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 04 94400-782
550,00 zł 275,00 zł
Spódnica BIANCA 11 81505-070
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 07 87106-899
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80404-743
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 70T 86803-005
276,00 zł 97,00 zł
spodnie BIANCA 09 80304-400
412,00 zł 144,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 225,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95107-899
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 229,00 zł
spodnie Bianca 02 90210-765
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka Bianca 05 95509-899
310,00 zł 155,00 zł
Sukienka 07de 87201-070
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85300- 899
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie 08de 80907-070
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 96613-005
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81401-450
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka Bianca DE 96522-551
199,00 zł 100,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95983-764
320,00 zł 160,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 209,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka 11 86515-164
199,00 zł 99,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80200-665
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka Bianca 04 95400-782
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 86310-005
276,00 zł 97,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96101-577
199,00 zł 100,00 zł
Dzianina BIANCA 09D 96942-308
184,00 zł 92,00 zł
Spodnie 09 DP 90925-400
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 07 87103-899
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 12 90006-781
458,00 zł 229,00 zł
sweter Bianca 02 98209-765
320,00 zł 160,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie BIANCA 09 80301-400
412,00 zł 144,00 zł
sukienka Bianca 95 97915-404
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 08de 85306-053
276,00 zł 97,00 zł
Sweter 08de 88212-070
366,00 zł 128,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81302-899
320,00 zł 112,00 zł
Sweter BIANCA 08 88202-899
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 11 84505-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA  12 95006-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 07 85106-899
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Sweter 11 88503-070
458,00 zł 229,00 zł
Sweter BIANCA 04 98405-064
412,00 zł 206,00 zł
bluzka BIANCA 08 86200-070
184,00 zł 64,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 85203-899
366,00 zł 128,00 zł
bluzka Bianca 03 96318-404
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie Bianca DE 90510-323
230,00 zł 115,00 zł
sukienka Bianca 03 97308-139
458,00 zł 229,00 zł
Sweter BIANCA 09 88929-400
310,00 zł 109,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81402-743
366,00 zł 128,00 zł
Sukienka BIANCA 10 87400-064
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80107-311
458,00 zł 137,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
199,00 zł 70,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 11 15045-899
320,00 zł 224,00 zł
Sukienka 09de 17010-390
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 08 10009-484
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 11 14027-899
642,00 zł 449,00 zł
Promocje
Sukienka BIANCA 06 77605-899
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 96957-496
184,00 zł 92,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 115,00 zł
Sweter BIANCA 01 78107-706
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie BIANCA 09 DE 90911-075
412,00 zł 206,00 zł
Sweter BIANCA 12 98002-101
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 11 88503-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 95630-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 03 95307-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 65409-899
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 60304-431
458,00 zł 128,00 zł
Sweter BIANCA 01 78131-899
310,00 zł 87,00 zł
Spodnie BIANCA 50100-400
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80107-311
458,00 zł 137,00 zł
Bluzka 09 86313-400
276,00 zł 97,00 zł
Spódnica 08de 81201-070
276,00 zł 97,00 zł
Spódnica 03 91900-404
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81928-400
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 04 95427-001
366,00 zł 183,00 zł
Spódnica BIANCA 04 91400-782
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 343,00 zł
Bluzka BIANCA 06 76631-899
199,00 zł 56,00 zł
Sweter BIANCA 58200-037
366,00 zł 102,00 zł
bluzka Bianca 03 96318-404
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 10 84405-064
686,00 zł 240,00 zł
Bluzka BIANCA 04 96412-075
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 08de 88932-419
276,00 zł 97,00 zł
golf BIANCA 66200-740
230,00 zł 65,00 zł
Bluzka 95 95937-764
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 11 80504-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 07 84104-470
550,00 zł 154,00 zł
Sweter BIANCA 68216-740
412,00 zł 115,00 zł
spodnie Bianca 02 90912-764
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 70T 84806-748
596,00 zł 209,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 12 74012-465
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica BIANCA 05 71605-673
230,00 zł 65,00 zł
Szal BIANCA 12 97052-100
138,00 zł 69,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 02 95206-899
276,00 zł 138,00 zł
Pulover BIANCA 68410-363
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95  98853-100
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 04 90408-899
412,00 zł 206,00 zł
Dzianina BIANCA 10 88419-005
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 02 96214-055
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka Bianca 04 95400-782
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 96961-764
160,00 zł 80,00 zł
Bluzka 06 95601-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA  10 86414-450
160,00 zł 56,00 zł
Bluzka BIANCA 55414-024
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet BIANCA 64316-899
778,00 zł 218,00 zł
Sweter 03 96965-404
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 95 94211-346
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80204-070
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie BIANCA 09 80301-400
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie BIANCA 60402-669
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 57907-433
549,99 zł 154,00 zł
Apaszka 01 87151-394
138,00 zł 48,00 zł
Sukienka 03 97300-899
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80405-750
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 60116-048
549,99 zł 154,00 zł
Sukienka BIANCA 10 87400-064
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 08de 85953-439
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80200-665
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 64310-473
642,00 zł 180,00 zł
Sweter BIANCA 68151-004
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 60007-591
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 95961-330
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 66207-743
276,00 zł 77,00 zł
Apaszka 95 97150-498
138,00 zł 69,00 zł
SukienkaBIANCA 67102-062
596,00 zł 167,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie 95 10801-048
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 01 75105-899
366,00 zł 103,00 zł
Sweter 95 98407-346
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 03 94302-899
642,00 zł 321,00 zł
Spodnie BIANCA 12 70001-048
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 50014-736
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 54917-400
412,00 zł 115,00 zł
sukienka Bianca 95 97915-404
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 95 96961-496
160,00 zł 80,00 zł
sukienka Bianca 03 97308-139
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie Bianca DE 90510-323
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 09 de 85903-478
366,00 zł 128,00 zł
Sweter BIANCA 12 78003-465
366,00 zł 103,00 zł
Żakiet 12 94002-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 12 96006-100
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 11 86520-070
320,00 zł 224,00 zł
żakiet Bianca 03 94308-041
686,00 zł 343,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85210-001
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 96855-308
184,00 zł 92,00 zł
Żakiet 95 74975-400
686,00 zł 192,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 321,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie 95 90991-139
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 01 94104-510
732,00 zł 366,00 zł
Kamizelka BIANCA 63202-740
549,99 zł 154,00 zł
Sweter BIANCA 09 88313-493
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 96942-055
184,00 zł 92,00 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 298,00 zł
Żakiet BIANCA 12 74004-899
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 09 86302-400
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 09 14018-899
642,00 zł 321,00 zł
Sukienka BIANCA 63 77304-443
550,00 zł 154,00 zł
spodnie BIANCA 09 80304-400
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 09 DP 90925-400
412,00 zł 206,00 zł
bluzka BIANCA 05 75705-001
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 15041-001
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-045
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka 08de 87904-394
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 69,00 zł
Spodnie 12 90004-781
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80101-038
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 95 94859-139
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 03 95938-404
366,00 zł 183,00 zł
SWETER 95 18001-484
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
199,00 zł 70,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 04 76419-004
230,00 zł 65,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 288,00 zł
Bluzka 95 16104-005
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 01 96102-510
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet BIANCA 54224-005
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 01 96121-002
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 12 90000-100
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 08 10009-484
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 96118-005
366,00 zł 183,00 zł
Buzka 95 95985-496
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 54404-899
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 04 96416-783
230,00 zł 115,00 zł
Sweter BIANCA 95 78002-396
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 01 90118-048
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81302-899
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka BIANCA 66314-473
276,00 zł 77,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 03 95311-899
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 09 15034-365
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 04 96411-338
199,00 zł 103,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %
Koszt dostawy

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:

Opłata za przesyłkę zamówienia jest uzależniona od wagi przesyłki i opcji wybranej przez klienta przy składaniu zamówienia.

Za pośrednictem Poczty Polskiej realizujemy tylko zamówienia do wartości 500 zł

Przewoźnik rodzaj płatności Tryb realizacji Waga        Cena
In post przedpłata standard do 20 kg 13
In post za pobraniem standard do 20 kg 17
Odbiór osobisty w sklepach firmowych
przelew -przedpłata standard 0
 
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 1 kg 11
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 2 kg 13
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 5 kg 16
Poczta Polska przedpłata ekonomiczna do 10 kg 21
Poczta Polska przedpłata priorytet do 1 kg 13
Poczta Polska przedpłata priorytet do 2 kg 14,5
Poczta Polska przedpłata priorytet do 5 kg 16
Poczta Polska  przedpłata priorytet do 10 kg 21
Poczta Polska za pobraniem ekonomiczna do 2 kg 17
Poczta Polska za pobraniem ekonomiczna do 5 kg 19,50
Poczta Polska za pobraniem ekonomiczna do 10 kg 24
Poczta Polska za pobraniem priorytet do 2 kg 19
Poczta Polska za pobraniem priorytet do 5 kg 23
Poczta Polska za pobraniem priorytet do 10 kg 28

DOSTAWA PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH GRATIS

 

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:

Barbara Jarkowska
 tel. 55 642 06 78,
poniedziałek-piatek 10-18,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.