Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 95 26013-560
199,00 zł 70,00 zł
Bluzka 03 25020-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 26080-006
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 08 38115-385
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 05 25093-899
320,00 zł 160,00 zł
BLUZKA 07 15027-484
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 07 36012-765
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 12 48018-155
322,00 zł 225,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Promocje
Spódnica 12 91001-070
366,00 zł 73,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Sweter 95 28240-075
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 02 25054-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 256,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 250,00 zł
ŻAKIET 07 14008-048
596,00 zł 167,00 zł
Sweter 12 48018-155
322,00 zł 225,00 zł
Żakiet 07 34015-048
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 12 46014-158
322,00 zł 225,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 12 20006-899
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 193,00 zł
Bluzka 10 16073-005
230,00 zł 64,00 zł
Żakiet 70T 84806-748
596,00 zł 167,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 71T 88801-375
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 18038-412
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 07 36007-564
276,00 zł 138,00 zł
spódnica 02 21007-484
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 01 24007-456
596,00 zł 209,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 9 18015-365
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 98873-484
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Sweter 08 18012-537
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 18045-412
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 16102-899
199,00 zł 56,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 03 28231-130
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 07 15011-899
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 08 15129 - 400
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 15065- 416
320,00 zł 90,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26142-899
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 95 09 10019-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 04 97401-899
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka 95 27006-484
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08 18017-484
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 26048-456
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 06 95605-899
276,00 zł 55,00 zł
Spodnie 95 30028-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 10 38451-564
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 09 86313-400
276,00 zł 77,00 zł
Spódnica 09 11003-070
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 09 18020-740
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 95 28201-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 09 87302-400
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 09 36109-482
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 36127-899
184,00 zł 92,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 249,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 02 24024-048
550,00 zł 193,00 zł
Sweter 04 28244 - 459
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 95 18038-076
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 95 26097-459
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 9 16104-005
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 11 18044-070
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 02 25027-490
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 11 16126-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
Żakiet 95 94958-042
642,00 zł 128,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Bluzka 11 16089-070
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Spodnie 04 20037-001
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 03 94302-899
642,00 zł 128,00 zł
Bluzka 04 25050-001
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 95 28206-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 05 25075-433
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08 34004-899
732,00 zł 366,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 95 14800-484
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 02 20107-434
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet BIANCA 12 74004-899
642,00 zł 96,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 04 25048-899
320,00 zł 160,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 02 95230-764
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka 03 97300-899
550,00 zł 110,00 zł
Spódnica 07 11000-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 09 14028-070
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 95 26091-484
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 225,00 zł
Sweter 95 09 18024-070
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 08 37000-899
550,00 zł 275,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Sukienka 77 27041-899
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 154,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Sweter 95 98200-055
366,00 zł 73,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-367
642,00 zł 96,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 04 25000-001
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 11 15045-899
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 09 14018-899
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka 08 37003-899
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 05 25093-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 01 45000-518
368,00 zł 258,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %
RODO - regulamin przetwarzania danych osobowych przez Bianca fashion Sp z o.o z dnia 26 kwietnia 2018

Regulamin przetwarzania danych osobowych

przez Bianca Fashion Sp. z o.o.

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

§ 1

Informacje podstawowe oraz definicje pojęć

1. Każdy z Klientów i Pracowników Bianca fashion Sp. z o. o. ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych, dalej zwanym ADO, jest Bianca fashion Sp. z o.o., zadania ADO w ramach Spółki realizuje jej członek zarządu.

3. Przez określenie Zbiór Danych rozumie się każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

4. Przez określenie przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

5. Przez określenie zabezpieczenie danych w systemie informatycznym rozumie się wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

6. Przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.

7. Przez określenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zwany dalej ABI, rozumie się osobę fizyczną, powołaną do pełnienia tej funkcji przez ADO. Zakres podstawowych obowiązków ABI określa art. 36a Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Przez określenie Regulamin rozumie się Regulamin przetwarzania danych osobowych przez Bianca fashion Sp. z o. o. z dnia 26 kwietnia 2018roku.

9. Przez określenie Klient rozumie się osobę będącą stroną umowy zawartej z Bianca fashion Sp. z o. o. jak również osobę kontaktującą się z Bianca fashion Sp. z o. o. w celu złożenia zamówienia.

10. Przez określenie Pracownik rozumie się osobę pozostającą w stosunku pracy z Bianca fashion Sp. z o. o., ubiegającą się o zatrudnienie oraz osobę osobiście świadczącą usługi na rzecz Bianca fashion Sp. z o. o. w ramach umowy cywilnoprawnej.

11. Przez określenie Spółka rozumie się Bianca fashion Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 9/15.

§ 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. ADO informuje o swoich danych rejestrowych:

Bianca fashion Sp. z o. o., NIP: 5261019165, REGON: 010906879, KRS: 0000092356 adres: Warszawa, ul. Marszałkowska 9/15,00-626 Warszawa.

2. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez ADO.

3. ADO prowadzi ewidencję upoważnień i osób dopuszczonych do przetwarzania danych.

4. ADO jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.

5. ABI oraz inne osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązani zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

6. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli odbywa się w prawnie usprawiedliwionych celach oraz nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

7. ADO i ABI są obowiązani zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. W każdym wypadku ADO ma prawo zbierać dane osobowe Klientów: 1) przetwarzane w celu wystawiania faktur, rachunków oraz sprawozdawczości finansowej,

2) gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

9. ADO ma prawo zbierać dane osobowe Pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, w zakresie, jaki konieczny jest dla realizacji umowy lub w zakresie, jaki jest niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

10. ADO w przypadku zamiaru przekazania danych osobowych Pracowników do wspólników Spółki lub innych podmiotów powiązanych ze Spółką, w tym podmiotów zagranicznych, zobowiązany jest do pozyskania stosownej zgody Pracownika.

11. ADO w przypadku przekazania danych Pracowników za granicę, zapewnia we współpracy z tymi podmiotami ochronę prywatności, praw i wolności osoby, której dane dotyczą

12. Zbieranie danych osobowych, które będą następnie wykorzystywane w celu kierowania ofert, reklam, informacji handlowych czy propozycji zawarcia umowy jest możliwe, jeśli przed podjęciem tych działań, osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

13. ADO zapewnia bieżącą aktualizację danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych.

§ 3

Obowiązki ABI oraz osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych

1. ADO powołuje ABI, którego obowiązkami są:

1) prawidłowa realizacja postanowień ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym działalności ADO,

2) nadzór nad legalnością przetwarzania danych osobowych i informowanie ADO o uchybieniach w tym zakresie,

3) zapewnienie, że do informacji chronionych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione, oraz że mogą one wykonywać wyłącznie uprawnione operacje,

4) ewidencjonowanie udostępniania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

5) zabezpieczenie obszarów przetwarzania danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim,

6) weryfikacja i ewidencjonowanie upoważnień udzielonych przez ADO,

7) informowanie ADO o usterkach i problemach technicznych związanych z Zbiorem Danych,

8) zapewnienie możliwie nieprzerwanej pracy systemu informatycznego, w którym mieści się Zbiór Danych poprzez nadzór nad firmą, której powierzono obsługę informatyczną Spółki.

2. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych zobowiązane są do:

1) zachowania szczególnej staranności przy gromadzeniu danych, aby dane te były: - przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

2) informowania ABI o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu elektronicznego Zbioru Danych,

3) ustalenia haseł i okresowej zmiany haseł,

4) utrzymywania w ścisłej tajemnicy haseł, którymi się posługują,

5) zmiany hasła w przypadku powzięcia przez użytkownika podejrzenia lub stwierdzenia, że z hasłem mogły zapoznać się osoby trzecie i powiadomienie o tym fakcie ABI,

6) zgłaszanie awarii urządzeń komputerowych, oprogramowania systemowego, sieci komputerowej ABI,

7) udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a w przypadkach wątpliwych do kontaktu z ABI.

§ 4

Uprawnienia Klienta i Pracownika, którego dane zostały

wprowadzone do Zbioru Danych

1. Każdy, kogo dane osobowe zostały wprowadzone do Zbioru Danych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia, w tym aktualizacji.

2. Klienci oraz Pracownicy Spółki zostają informowani o celu i zakresie zbieranych danych oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych.

3. Klienci oraz Pracownicy Spółki mają prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach przesyłania ofert handlowych, propozycji zawarcia umów oraz reklam.

4. Każdemu, kogo dane osobowe zostały wprowadzone do Zbioru Danych Spółki przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym prawo do żądania aktualizacji, bądź sprostowania danych, prawo do uzyskania informacji oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych stosownie do treści art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana przez osobę, której dane dotyczą, w każdym czasie.

§ 5

Cel i sposób zbierania danych

1. Dane osobowe Klientów gromadzone są za pomocą formularza zamówienia w formie tradycyjnej – papierowej oraz w formie elektronicznej i dotyczą zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych dokonujące zakupu w sklepie internetowym.

2. Dane osobowe Pracowników gromadzone są poprzez zbiór dokumentów składanych w trakcie procesu rekrutacji w formie tradycyjnej – papierowej jak również wysyłanej poprzez wiadomości e-mail oraz poprzez dokumenty przedkładane Spółce w trakcie trwania stosunku pracy, bądź obowiązywania umowy cywilnoprawnej zawartej ze Spółką.

3. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu prawidłowego realizowania umów, w szczególności w sposób umożliwiający kontakt z Klientem, wysyłkę towaru w postaci odzieży, uzupełniających akcesoriów bądź dodatków, a także w celu prawidłowego wystawienia i doręczenia dokumentów takich jak dokumenty magazynowe czy faktury.

4. Spółka może gromadzić dane osobowe Klientów i Pracowników, które będą wykorzystywane w celach marketingowych, przez co rozumie się przesyłanie ofert, cenników, informacji handlowych, propozycji umów, ofert zakupowych w sklepach, jednakże działania takie muszą zostać poprzedzone wyrażeniem zgody w postaci papierowej, elektronicznej, bądź w innej formie, która zostaje udokumentowana przez Spółkę.

5. Spółka nie uzależnia złożenia zamówienia od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, formularz zamówienia zawiera pole wyboru w zakresie przetwarzania danych dla celów marketingowych.

6. Dane osobowe Pracowników zbierane są wyłącznie w celach prawidłowego realizowania i rozliczania umów o pracę lub umów cywilnoprawnych o świadczenie

usług na rzecz Spółki. Dane osobowe Pracownika mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, bądź innych wyłącznie, gdy udokumentowano jego zgodę na podjęcie przez Spółkę takich działań.

7. Zbiory Danych prowadzone przez Spółkę mają formę zestawienia w postaci elektronicznej lub tradycyjnej – papierowej.

§ 6

Dane osobowe pozyskane w związku z wykonywaniem umowy

ADO przy współdziałaniu ABI zapewnia, iż dane osobowe pozyskiwane wobec realizacji zlecenia Klienta dostarczającego towar do sklepów Spółki, nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 7

Dostęp do treści Regulaminu oraz postanowienia końcowe

1. Regulamin przetwarzania danych osobowych przez Bianca fashion Sp. z o. o. jest dostępny na stronie internetowej - http://www.bianca.pl/ oraz dostępny jest w siedzibie Spółki, w godzinach jej pracy.

2. W zakresie nieunormowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz rozporządzenia wykonawcze do rzeczonej ustawy.

3. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowania do Zbioru Danych prowadzonego w formie elektronicznej oraz w formie tradycyjnej – papierowej.

4. Postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do danych osobowych Klientów, ujawnionych podczas składania zamówienia jak i do danych osobowych Pracowników umieszczonych w przedkładanych Spółce dokumentach takich jak: list motywacyjny, CV oraz w dokumentach powiązanych z stosunkiem pracy takich jak: lista płac, zawartość teczki osobowej pracownika, kartoteki i wykazy Pracowników.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2018roku i obowiązuje poszczególnych Klientów oraz Pracowników od dnia poświadczenia zapoznania się z jego treścią.

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.