Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86425-750
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 229,00 zł
bluzka Bianca 03 96318-404
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85300- 899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 70T 86803-005
276,00 zł 97,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81300-675
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka BIANCA 07 86104-899
230,00 zł 64,00 zł
sweter Bianca 02 98209-765
320,00 zł 112,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 209,00 zł
Spodnie 08de 80907-070
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95107-899
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 86214-005
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 06 95630-070
320,00 zł 160,00 zł
Spódnica BIANCA 11 81505-070
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 160,00 zł
sweter Bianca 02 98205-055
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 206,00 zł
żakiet Bianca 03 94308-041
686,00 zł 343,00 zł
Sukienka 08de 87904-394
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 04 90408-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 08de 85914-070
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96207-764
276,00 zł 97,00 zł
bluzka Bianca 03 96316-139
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96209-782
276,00 zł 97,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 09 DP 90925-400
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81402-743
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 04 95427-001
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 08de 80903-394
412,00 zł 144,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 321,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 04 97450-899
458,00 zł 229,00 zł
Sweter BIANCA 09 88313-493
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 02 94206-765
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 95601-899
276,00 zł 138,00 zł
Sweter BIANCA 08 88200-899
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie 06 90608-236
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 04 94400-782
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 08de 88212-070
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 01 96121-002
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka BIANCA  10 86414-450
160,00 zł 56,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 85929-394
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka BIANCA 09DE 96321-528
184,00 zł 129,00 zł
Sukienka 07 87103-899
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 96632-070
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 102,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 225,00 zł
Żakiet 11 84506-899
686,00 zł 343,00 zł
Spodnie 06 90604-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 07 84100-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka Bianca 12 95001-899
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka BIANCA 10 87400-064
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85404-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95983-764
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86423-743
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka Bianca 05 96520-002
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85306-375
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica 08de 81201-070
276,00 zł 97,00 zł
Szal BIANCA 12 97052-100
138,00 zł 39,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 112,00 zł
sukienka Bianca 03 97308-139
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 115,00 zł
spodnie Bianca 02 90912-764
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80101-038
458,00 zł 128,00 zł
bluzka Bianca 03 95300-042
366,00 zł 183,00 zł
Sweter BIANCA 09 88929-400
310,00 zł 109,00 zł
spodnie Bianca 03 90318-346
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 08de 85953-439
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95118-484
320,00 zł 90,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81928-400
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie BIANCA 12 90006-781
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 11 86520-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 240,00 zł
Żakiet 09 DP  94925-400
642,00 zł 321,00 zł
sukienka Bianca 95 97915-404
596,00 zł 298,00 zł
Sweter BIANCA 01 98100-484
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 07 87107-899
550,00 zł 154,00 zł
bluzka BIANCA 08 86200-070
184,00 zł 64,00 zł
spodnie Bianca 03 90311-041
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka 07 85106-899
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie BIANCA 11 80504-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80107-311
458,00 zł 137,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96103-484
199,00 zł 56,00 zł
Sukienka 07de 87201-070
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80405-750
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 08 85203-899
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 09 DE 90911-075
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 183,00 zł
Sweter BIANCA 08 88202-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 96613-005
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81401-450
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 07 84104-470
550,00 zł 154,00 zł
Sweter BIANCA 04 98405-064
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 07 87106-899
550,00 zł 154,00 zł
Sweter BIANCA 09 88309-400
550,00 zł 193,00 zł
Sweter BIANCA 12 98002-101
458,00 zł 128,00 zł
spodnie Bianca 02 90210-765
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 08de 85306-053
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka BIANCA 04 96412-075
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 240,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80200-665
458,00 zł 160,00 zł
Sweter 11 88503-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85210-001
366,00 zł 128,00 zł
żakiet Bianca 03 94300-139
642,00 zł 321,00 zł
Sweter BIANCA 09 DP 98874-484
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80404-743
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 09 80301-400
412,00 zł 144,00 zł
Dzianina BIANCA 09D 96942-308
184,00 zł 92,00 zł
spódnica Bianca 03 91302-041
412,00 zł 206,00 zł
Dzianina BIANCA 12 96001-100
230,00 zł 64,00 zł
bluzka Bianca 03 95332-404
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96101-577
199,00 zł 56,00 zł
Spodnie Bianca DE 90510-323
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 298,00 zł
Dzianina BIANCA 10 88419-005
366,00 zł 128,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81302-899
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86410-899
276,00 zł 97,00 zł
spodnie BIANCA 09 80304-400
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 04 96419-764
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka Bianca DE 96522-551
199,00 zł 100,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
199,00 zł 70,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 128,00 zł
Spódnica BIANCA 04 91400-782
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80204-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka Bianca 04 95400-782
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 96631-070
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka Bianca 05 95509-899
310,00 zł 155,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 240,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 09 16140-390
412,00 zł 206,00 zł
BLUZKA 07 15027-484
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 250,00 zł
Promocje
Spodnie 95 10801-048
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 05 95530-002
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 01 96102-510
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka BIANCA 01 76114-764
276,00 zł 77,00 zł
Apaszka 95 97150-498
138,00 zł 69,00 zł
Spodnie BIANCA 62909-062
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA  12 95006-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 03 95311-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08De 86418-450
160,00 zł 56,00 zł
BLUZKA 95 16008-899
160,00 zł 80,00 zł
Bluzka 08de 86318-675
184,00 zł 65,00 zł
Bluzka 95 96942-055
184,00 zł 92,00 zł
Bluzka 11 86515-164
199,00 zł 99,00 zł
Sweter BIANCA 68216-740
412,00 zł 115,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 321,00 zł
Spodnie 95 10803-484
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 08de 88102-419
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie BIANCA 09 DE 90911-075
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 12 90004-781
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80200-665
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 55405-024
276,00 zł 77,00 zł
spodnie Bianca 02 90912-764
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 01 90117-048
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 65409-899
412,00 zł 115,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 03 95307-899
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 95 90302-338
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 69,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka BIANCA 70T 86803-005
276,00 zł 97,00 zł
Żakiet BIANCA 12 74004-899
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 08 85203-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 56403-005
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-367
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka BIANCA 95 75956-045
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka BIANCA 63 77400-004
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 112,00 zł
bluzka BIANCA 05 75705-001
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 64316-899
778,00 zł 218,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 240,00 zł
Bluzka BIANCA 65920-004
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 98305-496
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
199,00 zł 70,00 zł
Bluzka BIANCA 05 76514-672
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie 06 90604-070
320,00 zł 160,00 zł
Sweter BIANCA 09 88313-493
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 02 96214-055
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie BIANCA 60402-669
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 11 84505-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 01 96102-005
230,00 zł 64,00 zł
Spódnica BIANCA 06 71601-899
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet BIANCA 04 74430-005
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 04 76419-004
230,00 zł 65,00 zł
Sweter 95 98407-346
320,00 zł 160,00 zł
Sweter BIANCA 68005-591
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka BIANCA 05 76503-471
199,00 zł 56,00 zł
Żakiet 12 94002-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 96024-005
276,00 zł 138,00 zł
Sweter BIANCA 95 78852-045
366,00 zł 103,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85210-001
366,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 98873-498
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 65404-363
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie BIANCA 50204-070
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 09 14018-899
642,00 zł 321,00 zł
Żakiet 95 94859-139
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka BIANCA 01 75105-899
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie Bianca 02 70210-070
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 12 74012-465
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka BIANCA 06 76623-318
184,00 zł 52,00 zł
Apaszka BIANCA 01 77970-36752
114,00 zł 32,00 zł
Sukienka 09de 17010-390
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 12 70001-048
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 05 70518-899
320,00 zł 90,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 08de 86925-494
184,00 zł 64,00 zł
Żakiet BIANCA 54232-899
596,00 zł 167,00 zł
Sweter BIANCA 09 88929-400
310,00 zł 109,00 zł
Bluzka BIANCA 05 76630-673
184,00 zł 52,00 zł
Żakiet 95 14800-484
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka BIANCA 95 75932-468
320,00 zł 90,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 209,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 70T 80811-748
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 60202-743
549,99 zł 154,00 zł
Bluzka 06 96631-070
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 95938-404
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 03 97300-899
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 12 90000-100
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 04 96416-783
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 10 18012-537
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80404-743
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie 10 80401-742
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 07 85106-899
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie BIANCA 60310-048
549,99 zł 154,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 225,00 zł
Sukienka Bianca 04 77408-899
550,00 zł 154,00 zł
Sweter BIANCA 68200-750
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie Bianca 02 70204-518
458,00 zł 128,00 zł
Sweter BIANCA 64304-162
642,00 zł 180,00 zł
żakiet Bianca 03 94308-041
686,00 zł 343,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81300-675
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet BIANCA 64212-750
549,99 zł 154,00 zł
Spódnica BIANCA 05 71605-673
230,00 zł 65,00 zł
Żakiet 01 24007-456
596,00 zł 417,00 zł
Bluzka 08 16035-484
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 50012-737
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 321,00 zł
Spodnie 11  80503-071
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 08de 80903-394
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 08 de 16023-537
276,00 zł 138,00 zł
Kurtka BIANCA 69004-062
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka BIANCA 66410-665
230,00 zł 64,00 zł
Sweter BIANCA 01 76100-750
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 12 95000-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka BIANCA 06 76602-189
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie BIANCA 60406-665
549,99 zł 154,00 zł
Bluzka de 09 15031-365
276,00 zł 138,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 225,00 zł
Sweter 09 18020-740
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80405-750
458,00 zł 160,00 zł
Sódnica Bianca 04 71402-899
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 57400-169
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka BIANCA 65015-526
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96207-764
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka BIANCA 66108-316
230,00 zł 65,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 298,00 zł
Kamizelka 63921-473
458,00 zł 128,00 zł
sweter Bianca 02 98205-055
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 04 96419-764
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 04 96411-338
199,00 zł 103,00 zł
Sweter BIANCA 68210-076
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 06 75601-333
230,00 zł 65,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 70T 84806-748
596,00 zł 209,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 128,00 zł
SWETER 95 18001-484
412,00 zł 206,00 zł
bluzka BIANCA 08 86200-070
184,00 zł 64,00 zł
spódnica Bianca 03 91302-041
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 256,00 zł
Bluzka 09 86313-400
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka BIANCA 11 86520-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 54404-899
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet BIANCA 07 84100-899
596,00 zł 167,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %
RODO - regulamin przetwarzania danych osobowych przez Bianca fashion Sp z o.o z dnia 26 kwietnia 2018

Regulamin przetwarzania danych osobowych

przez Bianca Fashion Sp. z o.o.

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

§ 1

Informacje podstawowe oraz definicje pojęć

1. Każdy z Klientów i Pracowników Bianca fashion Sp. z o. o. ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych, dalej zwanym ADO, jest Bianca fashion Sp. z o.o., zadania ADO w ramach Spółki realizuje jej członek zarządu.

3. Przez określenie Zbiór Danych rozumie się każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

4. Przez określenie przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

5. Przez określenie zabezpieczenie danych w systemie informatycznym rozumie się wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

6. Przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.

7. Przez określenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zwany dalej ABI, rozumie się osobę fizyczną, powołaną do pełnienia tej funkcji przez ADO. Zakres podstawowych obowiązków ABI określa art. 36a Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Przez określenie Regulamin rozumie się Regulamin przetwarzania danych osobowych przez Bianca fashion Sp. z o. o. z dnia 26 kwietnia 2018roku.

9. Przez określenie Klient rozumie się osobę będącą stroną umowy zawartej z Bianca fashion Sp. z o. o. jak również osobę kontaktującą się z Bianca fashion Sp. z o. o. w celu złożenia zamówienia.

10. Przez określenie Pracownik rozumie się osobę pozostającą w stosunku pracy z Bianca fashion Sp. z o. o., ubiegającą się o zatrudnienie oraz osobę osobiście świadczącą usługi na rzecz Bianca fashion Sp. z o. o. w ramach umowy cywilnoprawnej.

11. Przez określenie Spółka rozumie się Bianca fashion Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 9/15.

§ 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. ADO informuje o swoich danych rejestrowych:

Bianca fashion Sp. z o. o., NIP: 5261019165, REGON: 010906879, KRS: 0000092356 adres: Warszawa, ul. Marszałkowska 9/15,00-626 Warszawa.

2. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez ADO.

3. ADO prowadzi ewidencję upoważnień i osób dopuszczonych do przetwarzania danych.

4. ADO jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.

5. ABI oraz inne osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązani zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

6. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli odbywa się w prawnie usprawiedliwionych celach oraz nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

7. ADO i ABI są obowiązani zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. W każdym wypadku ADO ma prawo zbierać dane osobowe Klientów: 1) przetwarzane w celu wystawiania faktur, rachunków oraz sprawozdawczości finansowej,

2) gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

9. ADO ma prawo zbierać dane osobowe Pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, w zakresie, jaki konieczny jest dla realizacji umowy lub w zakresie, jaki jest niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

10. ADO w przypadku zamiaru przekazania danych osobowych Pracowników do wspólników Spółki lub innych podmiotów powiązanych ze Spółką, w tym podmiotów zagranicznych, zobowiązany jest do pozyskania stosownej zgody Pracownika.

11. ADO w przypadku przekazania danych Pracowników za granicę, zapewnia we współpracy z tymi podmiotami ochronę prywatności, praw i wolności osoby, której dane dotyczą

12. Zbieranie danych osobowych, które będą następnie wykorzystywane w celu kierowania ofert, reklam, informacji handlowych czy propozycji zawarcia umowy jest możliwe, jeśli przed podjęciem tych działań, osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

13. ADO zapewnia bieżącą aktualizację danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych.

§ 3

Obowiązki ABI oraz osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych

1. ADO powołuje ABI, którego obowiązkami są:

1) prawidłowa realizacja postanowień ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym działalności ADO,

2) nadzór nad legalnością przetwarzania danych osobowych i informowanie ADO o uchybieniach w tym zakresie,

3) zapewnienie, że do informacji chronionych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione, oraz że mogą one wykonywać wyłącznie uprawnione operacje,

4) ewidencjonowanie udostępniania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

5) zabezpieczenie obszarów przetwarzania danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim,

6) weryfikacja i ewidencjonowanie upoważnień udzielonych przez ADO,

7) informowanie ADO o usterkach i problemach technicznych związanych z Zbiorem Danych,

8) zapewnienie możliwie nieprzerwanej pracy systemu informatycznego, w którym mieści się Zbiór Danych poprzez nadzór nad firmą, której powierzono obsługę informatyczną Spółki.

2. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych zobowiązane są do:

1) zachowania szczególnej staranności przy gromadzeniu danych, aby dane te były: - przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

2) informowania ABI o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu elektronicznego Zbioru Danych,

3) ustalenia haseł i okresowej zmiany haseł,

4) utrzymywania w ścisłej tajemnicy haseł, którymi się posługują,

5) zmiany hasła w przypadku powzięcia przez użytkownika podejrzenia lub stwierdzenia, że z hasłem mogły zapoznać się osoby trzecie i powiadomienie o tym fakcie ABI,

6) zgłaszanie awarii urządzeń komputerowych, oprogramowania systemowego, sieci komputerowej ABI,

7) udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a w przypadkach wątpliwych do kontaktu z ABI.

§ 4

Uprawnienia Klienta i Pracownika, którego dane zostały

wprowadzone do Zbioru Danych

1. Każdy, kogo dane osobowe zostały wprowadzone do Zbioru Danych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia, w tym aktualizacji.

2. Klienci oraz Pracownicy Spółki zostają informowani o celu i zakresie zbieranych danych oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych.

3. Klienci oraz Pracownicy Spółki mają prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach przesyłania ofert handlowych, propozycji zawarcia umów oraz reklam.

4. Każdemu, kogo dane osobowe zostały wprowadzone do Zbioru Danych Spółki przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym prawo do żądania aktualizacji, bądź sprostowania danych, prawo do uzyskania informacji oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych stosownie do treści art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana przez osobę, której dane dotyczą, w każdym czasie.

§ 5

Cel i sposób zbierania danych

1. Dane osobowe Klientów gromadzone są za pomocą formularza zamówienia w formie tradycyjnej – papierowej oraz w formie elektronicznej i dotyczą zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych dokonujące zakupu w sklepie internetowym.

2. Dane osobowe Pracowników gromadzone są poprzez zbiór dokumentów składanych w trakcie procesu rekrutacji w formie tradycyjnej – papierowej jak również wysyłanej poprzez wiadomości e-mail oraz poprzez dokumenty przedkładane Spółce w trakcie trwania stosunku pracy, bądź obowiązywania umowy cywilnoprawnej zawartej ze Spółką.

3. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu prawidłowego realizowania umów, w szczególności w sposób umożliwiający kontakt z Klientem, wysyłkę towaru w postaci odzieży, uzupełniających akcesoriów bądź dodatków, a także w celu prawidłowego wystawienia i doręczenia dokumentów takich jak dokumenty magazynowe czy faktury.

4. Spółka może gromadzić dane osobowe Klientów i Pracowników, które będą wykorzystywane w celach marketingowych, przez co rozumie się przesyłanie ofert, cenników, informacji handlowych, propozycji umów, ofert zakupowych w sklepach, jednakże działania takie muszą zostać poprzedzone wyrażeniem zgody w postaci papierowej, elektronicznej, bądź w innej formie, która zostaje udokumentowana przez Spółkę.

5. Spółka nie uzależnia złożenia zamówienia od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, formularz zamówienia zawiera pole wyboru w zakresie przetwarzania danych dla celów marketingowych.

6. Dane osobowe Pracowników zbierane są wyłącznie w celach prawidłowego realizowania i rozliczania umów o pracę lub umów cywilnoprawnych o świadczenie

usług na rzecz Spółki. Dane osobowe Pracownika mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, bądź innych wyłącznie, gdy udokumentowano jego zgodę na podjęcie przez Spółkę takich działań.

7. Zbiory Danych prowadzone przez Spółkę mają formę zestawienia w postaci elektronicznej lub tradycyjnej – papierowej.

§ 6

Dane osobowe pozyskane w związku z wykonywaniem umowy

ADO przy współdziałaniu ABI zapewnia, iż dane osobowe pozyskiwane wobec realizacji zlecenia Klienta dostarczającego towar do sklepów Spółki, nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 7

Dostęp do treści Regulaminu oraz postanowienia końcowe

1. Regulamin przetwarzania danych osobowych przez Bianca fashion Sp. z o. o. jest dostępny na stronie internetowej - http://www.bianca.pl/ oraz dostępny jest w siedzibie Spółki, w godzinach jej pracy.

2. W zakresie nieunormowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz rozporządzenia wykonawcze do rzeczonej ustawy.

3. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowania do Zbioru Danych prowadzonego w formie elektronicznej oraz w formie tradycyjnej – papierowej.

4. Postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do danych osobowych Klientów, ujawnionych podczas składania zamówienia jak i do danych osobowych Pracowników umieszczonych w przedkładanych Spółce dokumentach takich jak: list motywacyjny, CV oraz w dokumentach powiązanych z stosunkiem pracy takich jak: lista płac, zawartość teczki osobowej pracownika, kartoteki i wykazy Pracowników.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2018roku i obowiązuje poszczególnych Klientów oraz Pracowników od dnia poświadczenia zapoznania się z jego treścią.

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:

Barbara Jarkowska
 tel. 55 642 06 78,
poniedziałek-piatek 10-18,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.