Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Bluzka BIANCA 10 86425-750
366,00 zł 55,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
żakiet Bianca 03 94300-139
642,00 zł 128,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81402-743
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 26092-542
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka Bianca 04 95400-782
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
Żakiet 09 DP  94925-400
642,00 zł 128,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Sweter BIANCA 09 88309-400
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 95 9 16104-005
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 12 48018-155
322,00 zł 225,00 zł
Bluzka 08 36034-303
184,00 zł 92,00 zł
Sukienka 12 27000-899
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 07 34015-048
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 206,00 zł
SPODNIE 07 10005-484
320,00 zł 80,00 zł
Spodnie 95 20046-304
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 183,00 zł
Promocje
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 128,00 zł
BLUZKA 95 16008-899
160,00 zł 45,00 zł
Sukienka 08 17004-484
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
ŻAKIET 07 14008-048
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 08 18012-537
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 02 95230-764
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet 11 14027-899
642,00 zł 180,00 zł
Sweter 95 09 18024-070
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 08 18017-484
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka 03 97300-899
550,00 zł 110,00 zł
Sweter 71T 88801-375
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 18038-076
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 11 14017-070
412,00 zł 115,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 03 90316-139
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 10 16142-750
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Spodnie 95 20046-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 95 27006-398
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 08 34004-899
732,00 zł 366,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 119,00 zł
Sukienka 08 37003-899
596,00 zł 298,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 09 14018-899
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 09 30016-899
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 256,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 11 18044-070
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 10031-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 95605-899
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86425-750
366,00 zł 55,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 09 38351-122
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 26126-001
184,00 zł 92,00 zł
Bluzka 10 16119-484
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 02 25054-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Sweter 95 28240-075
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 26097-459
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 02 25042-434
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 28201-070
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 206,00 zł
Bluza 02 26063-076
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 95 18038-412
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 16089-070
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 12 20003-899
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 10 14009-839
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 95 94859-139
642,00 zł 128,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 250,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 12 74004-899
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 10 16073-005
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 95 9 18015-365
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 08 34008-303
732,00 zł 366,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Spodnie 02 20107-434
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 04 25000-001
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 09 18020-740
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 12 48018-155
322,00 zł 225,00 zł
Spodnie BIANCA 60004-583
412,00 zł 41,00 zł
Żakiet 09 84310-400
598,00 zł 167,00 zł
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Żakiet 07 34015-048
596,00 zł 298,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
spódnica 02 21007-484
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 95 18039-840
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 193,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 10 15035-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 25025-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
SPODNIE 07 10005-484
320,00 zł 80,00 zł
Bluzka 95 26011-456
252,00 zł 126,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 05 27007-048
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 03 94302-899
642,00 zł 128,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 08 38115-385
366,00 zł 183,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %
WPŁATY ZA TOWAR PO AUTORYZACJI ZAMÓWIENIA-
Prosimy o dokonywanie przelewu za towar zamówiony dopiero po autoryzacji wysłanej na adres mailowy. Może w nielicznych przypadkach  (pomimo dokonanego zamówienia)wystąpić brak towaru, gdyż równolegle z tych samych zapasów towarowych dokonywana jest sprzedaż w salonach stacjonarnych.
Za takie sytuacje z góry przepraszamy.
Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:

Barbara Jarkowska
 tel. 55 642 06 78,
poniedziałek-piatek 10-18,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.