Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 94,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 96,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Sukienka 08 87903-394
550,00 zł 110,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 293,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 95 10803-484
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 20046-304
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 183,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 81,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 220,00 zł
Promocje
Spodnie 95 30028-482
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 10 30018-070
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 140,00 zł
Spodnie 05 20048-212
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 08 37002-899
458,00 zł 183,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 124,00 zł
Spodnie 95 30028-070
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 35038-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 95 34029-482
412,00 zł 165,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 10 34024-070
686,00 zł 343,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 09 36105-482
230,00 zł 92,00 zł
Sweter 09 38553-535
412,00 zł 165,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 95 27006-484
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 09 34011-899
732,00 zł 293,00 zł
Spodnie 08 30001-322
458,00 zł 183,00 zł
Sukienka 05 97513-323
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 95 28230-484
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 175,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 183,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 183,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 193,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 128,00 zł
Spodnie 02 20022-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 25055-075
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 220,00 zł
Bluzka 12 46007-199
320,00 zł 192,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 96,00 zł
Bluzka 08 35007-899
320,00 zł 128,00 zł
Sukienka 95 27006-398
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 36187-899
184,00 zł 74,00 zł
Spodnie 08 30006-322
366,00 zł 146,00 zł
Bluzka 95 36033-899
276,00 zł 166,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 12 26001-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 35046-899
366,00 zł 146,00 zł
Żakiet 10 34041-899
642,00 zł 321,00 zł
Bluzla 08 15130-005
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 16004-005
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 04 20024-764
499,00 zł 250,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 09 10024-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka 95 36141-899
184,00 zł 92,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 129,00 zł
Bluzka 07 36005-385
230,00 zł 69,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 36089-482
320,00 zł 192,00 zł
Sweter 09 38359-684
366,00 zł 183,00 zł
Spódnica 09 31012-899
366,00 zł 146,00 zł
Sukienka 05 27033-433
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 03 40047-799
458,00 zł 320,00 zł
Bluzka 95 35034-490
320,00 zł 192,00 zł
Sukienka 09 37018-482
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 04 25048-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 45001-440
320,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 36137- 899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 28206-070
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 124,00 zł
Bluzka 07 36009-070
230,00 zł 69,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 110,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 10 36124-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 09 30016-899
596,00 zł 238,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 02 95954-055
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 12 45005-587
320,00 zł 192,00 zł
Sukienka 08 37000-899
550,00 zł 220,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Sweter 10 38451-564
412,00 zł 206,00 zł
366,00 zł 183,00 zł
sweter 09 38350-482
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 04 25021-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 70 30039-070
412,00 zł 247,00 zł
Sweter 95 38456-387
366,00 zł 183,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 95 36095-899
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 95 27004 - 414
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 95 26081-484
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 08 34008-303
732,00 zł 293,00 zł
Spodnie 07 30005-899
412,00 zł 124,00 zł
Bluzka 12 45017-499
320,00 zł 192,00 zł
Sukienka 10 37019-899
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 10 36139-070
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 02 26073-484
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 08 36073-899
199,00 zł 80,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Spodnie 12 20006-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 36135-070
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 10 35071-070
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 36001-070
276,00 zł 110,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 36077-899
230,00 zł 69,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 46026-440
322,00 zł 193,00 zł
Sukienka 03 47013-599
550,00 zł 385,00 zł
Bluzka 01 45000-518
368,00 zł 184,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 12 40003-070
458,00 zł 275,00 zł
Żakiet 70 34044-385
458,00 zł 183,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 46044-499
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 07 35016-899
366,00 zł 110,00 zł
Żakiet 01 44015-587
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 83,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 293,00 zł
Sweter 11 18044-070
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 77 26130-433
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 08 37003-899
596,00 zł 238,00 zł
Spodnie 95 30026-899
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 193,00 zł
Sweter 03 28231-130
366,00 zł 128,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %
Nowe produkty
Nowe produkty
Sortuj wg:
Domyślny
Bluzka 95 46157-587
Bluzka o delikatnej prążkowanej strukturze zachwyca aktualnym, modnym kolorem nowego sezonu. Wykonana jest z miękkiej ...

322,00 zł 193,00 zł

Sweter 95 48413-587
Sweter spełniający rolę żakietu, idealny do sukienki , krój prosty. Skład: 55% Viskose (Rayon), 45% ...

320,00 zł

Bluzka 95 46044-499
Wiskozowa bluzka multikolorowa, rękaw długi, krój prosty, dekot wkształcie litery"V" Skad: 96% Viskose (Rayon), 4% ...

230,00 zł 138,00 zł

Żakiet 02 44043-371
Prosta marynarka zapinana na zamek, na stójce, rękaw z ozdobnym przeszyciem, na podszewce. Skład: 96% ...

596,00 zł

Sukienka 06 47030-048
Sukienka wykonana z tkaniny naturalnej, zwiewna, doskonała na upalne dni. Rękaw krótki, dekolt w kształcie ...

458,00 zł

Bluzka 95 46218-551
Bluzka z wiskozy, lekka,  przewiewna, ozdobny rękaw daje możliwość wykorzystania tej bluzki jako strój popołudniowy ...

276,00 zł

Bluzka 06 46207-042
Bluzka idealna na upały, prosta w kroju,z przodu pionowe ozdobne przeszycie, rękaw krótki. Skład: 100% ...

230,00 zł

Bluzka 05 45082-001
Letnia  przewiewna bluzka, rękaw krótki, dekolt w kształcie litety"V", zapinana na 3 guziki. Skład: 70% ...

322,00 zł

Bluzka 05 48510-454
Bluzka dzianinowa, efekt "robiona na drutach", w wyrazistej barwie, rękaw opadający. Sprawdzi się na gorące ...

322,00 zł

Sukienka 95 47017-194
Prosta ale bardzo elegancka sukienka, z małym rękawkiem, dekolt ozdobny. Będzie przydatna do użytku codziennego ...

550,00 zł 385,00 zł

Bluzka 05 46188-525
Multikolorowa bluzka z opadającym rękawem. dekolt w kształcie"V". tył jednokolorowy. Skład: 75% Polyester, 25% Viskose ...

230,00 zł

Bluzka 05 46186-006
Biała bawełniana bluzka, rękaw krótki, tył jednokolorowy, z przodu naszyty delikatny wzór . Skład:  100%  ...

184,00 zł

Bluzka 95 46161-006
Biała bawełniana bluzka, rękaw krótki, dekolt półokrągły, z przodu ozdobny nadruk. Tył jednokolorowy. Skład: 92% ...

199,00 zł

Bluzka 04 46158-330
Lekka bluzka letnia, rękaw krótki, zapinana na kilka guzików, z przodu naszyte dwie kieszenie, z ...

322,00 zł

Bluzka 03 45061-123
Prosta letnia bluzka, rękaw krótki, dekolt "V", dół i rękawy wykończone wąską pliską. Skład: 98% ...

276,00 zł

Bluzka 04 45058-314
Słodka. mała bluzka, z krótkim rękawem. ozdobiona z przodu falbanką, materiał z jakiego jest wykonana ...

276,00 zł

Bluzka 05 45068-001
Biała koszula z lnu, rękaw krótki....polecana na upalne dni, pasuje do spodni z foto oraz ...

368,00 zł

Spodnie 05 40068-559
Kolorowe letnie , przewiewne spodnie dające komfort noszenia w upalne dni. Pasują do sugerowanej bialej ...

412,00 zł

Spodnie 05 40063-001
Skład:      60% Baumwolle, 24% Polyester, 13% Viskose (Rayon), 3% Elasthan

458,00 zł

Sukienka 03 47022-499
Multikolorowa sukienka bez rękawów, po bokach ozdobne szycie. Sukienka na wzrost 168 cm zakrywa kolano. ...

458,00 zł 321,00 zł

Spodnie 03 40047-799
Spodnie w odcieniu niebieskim, długość 7/8, zapinane na napę. S podnie są o 1/2 rozmiaru ...

458,00 zł 320,00 zł

Bluzka 01 45009-587
Bluzka z nadrukiem łańcucha, wzdłuż rękawów naszyty lampas z możliwością ściągnięcia rękawów. Dół bluzki zebrany ...

322,00 zł 161,00 zł

Żakiet 03 44039-447
Marynarka o klasycznym dopasowanym kroju, zapinana na guziki, na podszewce (podszewka wiskozowa z dodatkiem elastanu ...

642,00 zł

Sweter 95 48116-539
Cienki sweter z motywem łańcucha, rękaw długi, dół swetra ściągany za pomocą troczka. Długość: ok ...

458,00 zł 275,00 zł

Sukienka 03 47013-599
Sukienka zwiewna z wiskozy z dodatkiem elastanu, motyw kwiatowy. Rękaw opadający krótki, dekolt okrągły. Długość ...

550,00 zł 385,00 zł

Sweter 95 48114-599
Cienki bawełniany sweter w poprzeczne paski, dekolt okrągły, rękaw długi z przodu naszyta mała ozdobna ...

368,00 zł

Bluzka 95 46125-499
Wiskozowa kolorowa bluzka z opadającym krótkim rękawem dekolt "woda". Dół bluzki wykończony szeroką plisą. Długość: ...

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 01 46006-518
Bluzka wykonana z miękkiej mieszanki wiskozy jest przyjemna dla skóry. Okrągły dekolt w szpic, długi ...

276,00 zł 138,00 zł

Spodnie 95 40005-155
Spodnie chino z neonowymi akcentami wykonane z miękkiej, elastycznej mieszanki bawełny. Kieszenie po bokach plus mała ...

458,00 zł 321,00 zł

Żakiet 01 44015-587
Sportowa krótka marynarka w kolorze limonki wykonana z elastycznej mieszanki wiskozy. Zapinana na zamek błyskawiczny, ...

550,00 zł 275,00 zł

Spodnie 01 40001-299
Wygodne spodnie w kratę z mankietami i przeszytm kantem. Lampasy w kolorze neonowej limonki. Zapinane ...

458,00 zł 229,00 zł

Sweter 12 48018-155
Dzianinowa bluzka w kolorze piaskowym z efektem brokatu, krój lekko dopasowany, u dołu i na ...

322,00 zł 161,00 zł

Sweter 95 48010-440
Krótki kardigan w niebieskim kolorze, bez zapięcia, rękaw długi, dekolt okrągły, bardzo przyjemny w noszeniu ...

458,00 zł

Bluzka 12 46014-158
Elegancki sweter w piaskowym kolorze z lekkim efektem brokatu, z przodu napis  - kochaj mnie, ...

322,00 zł 193,00 zł

Bluzka 12 45021-001
Eleganca biała bluzka, z przodu ozdobna aplikacja, u dołu gumka, elastyczne mankiety ze srebrną nitką, ...

322,00 zł 192,00 zł

Spodnie 95 30917-048
Spodnie jeans, długość 7/8, imitacja zamka, w pasie gumka, małe rozcięcia u dołu, krój dopasowany, ...

320,00 zł

Bluzka 95 36089-482
Granatowa elegancka bluzka, dekolt okrągły z ozdobnym łańcuchem, rękaw 7/8, z tyłu pęknięcie zapinane na ...

320,00 zł 192,00 zł

Spodnie 95 30026-899
Granatowe spodnie z brązowym gemometrycznym wzorem, wąska nogawka, talia normalna Długość: ok. 66 cm Skład: ...

366,00 zł 220,00 zł

Bluzka 95 36096-899
Sportowy sweterek w kratkę, po bokach i na ramionach lampasy ze sztucznej skóry, wysoki okrągły ...

366,00 zł 220,00 zł

Spodnie 95 30028-070
Czarne eleganckie spodnie, po bokach lekko błyszczące lampasy, pas szeroki, kieszenie kryte zapinane na zamek, ...

458,00 zł 275,00 zł

Bluzka 09 36106-482
Bluzka z dwóch rodzajów materiału, przód wiskozowy z fantazyjnym nadrukiem, tył z gładkiego dżerseju, rękaw ...

276,00 zł 110,00 zł

Bluzka 95 36107-899
Bluzka z dwóch rodzajów materiału, przód satynowy z fantazyjnym nadrukiem, tył i rękawy z dżerseju, ...

183,00 zł 73,00 zł

Sweter 95 38356-482
Miękki, przyjemny sweter w żakardowe wzory, dekolt w szpic Długość: ok 60cm Skład: 55% polakryl, ...

366,00 zł 146,00 zł

Spodnie 70 30039-070
Czarne eleganckie spodnie w białą kontrastową kratkę , po bokach lampasy, bez zamka, w pasie ...

412,00 zł 247,00 zł

Kurtka 10 39004-070
Czarna dwustronna kurtka, z jednej strony sportowa pikowana, z drugiej eleganckie sztuczne futerko, na stójce, ...

824,00 zł 494,00 zł

Sweter 95 36137- 899
Sportowy golf z motywem zebry, wykończony brokatowym sznurkiem, krój prosty Długość: ok. 64 cm Skład: ...

276,00 zł 138,00 zł

Spodnie 10 30036-070
Sportowo-eleganckie spodnie jeans, nogawka dopasowana, talia normalna, 5 kieszeni, po bokach nitowa aplikacja Długość: ok ...

458,00 zł 229,00 zł

Bluzka 95 35040-001
Klasyczna koszula z motywem zebry, zapinana na guziki, dzianinowe mankiety, rypsowe wstawki na ramionach i ...

366,00 zł 183,00 zł

Sukienka 10 37019-899
Elegancka dzianinowa sukienka w kratkę, na stójce, po bokach kieszenie, krój lekko dopasowany Długość spódnicy: ...

458,00 zł 275,00 zł

Bluzka 10 36181-070
Miękka bluzka z motywem zebry, dekolt okrągły z dzianinowym ściagaczem, u dołu gumka, rękaw długi, ...

230,00 zł 115,00 zł

Sweter 10 38454-070
Miękki, przyjemny golf w biało-czarne pasy, z przodu wrobiony wzór warkoczy, mankiety i dół wykończone ...

412,00 zł 247,00 zł

Bluzka 95 36141-899
Miękka wiskozowa bluzka, wzór kwiatowy, rękaw długi, dekolt okrągły ozdobnie wykończony, krój prosty Długość: ok ...

184,00 zł 92,00 zł

Sweter 95 38457-070
Czarny miękki sweter, przy szyi, po bokach i wzdłuż rękawów dwukolorowy lampas, dekolt okrągły, rękaw ...

366,00 zł 183,00 zł

Spodnie 95 30035-070
Dżersejowe dopasowane czarne spodnie, po bokach ozdobne przeszycia, pas szeroki, zapinane na zamek Długość: ok ...

366,00 zł 220,00 zł

Bluzka 95 36127-899
Sportowo-elegancka bluzka, multikolorowa dająca możliwośc wielu połączeń ze spódnicami lub spodniami. Krój prosty, rękaw 7/8. ...

184,00 zł 92,00 zł

Bluzka 10 36179-070
Tweedowa bluzka, wysoki okrągły dekolt, z tyłu zapinana na ozdobny zamek, po bokach czarne lampasy, ...

320,00 zł 160,00 zł

Spódnica 10 31003-070

366,00 zł 220,00 zł

Sweter 10 38451-564
Luźny kardigan bez zapięcia, miękki i  przyjemny w noszeniu Długość: ok 58 cm Skład: 72% ...

412,00 zł 206,00 zł

Bluzka 10 35011-564
Elegancka satynowa bluzka, dekolt okrągły z ozdobnym wiązaniem, mankiety szerokie z guzikami, tył przedłużony, po ...

366,00 zł 183,00 zł

Spodnia 10 30022-070
Tweedowe spodnie z czarnym lampasem, po boku kieszenie zapinane na zamek, nogawka wąska Długość: ok ...

458,00 zł 229,00 zł

Bluzka 10 36139-070
Bluzka w poprzeczne paski w jednej tonacji o różnej szerokości, rękaw długi, z przodu aplikacja.

230,00 zł 115,00 zł

Sweter 10 38450-070
Czarny dzianinowy kardigan z kontrastowym wzorem w kratkę, bez zapięcia, po bokach kieszenie, krój lużny ...

458,00 zł 229,00 zł

Sweter 95 38354-239
Wygodny, miękki, kobiecy sweter, w kratkę, dekolt okrągły, rękaw długi, z boku ozdobne guzki, krój ...

366,00 zł 220,00 zł

Sweter 09 38351-122
Miękki sweter o swobodnym kroju, bez zamka, rękaw długi Długość: ok 58 cm Skład: 72% ...

412,00 zł 206,00 zł

Bluzka 95 36086-239
Luźna bluzka z miękkiej tkaniny, dekolt w szpic z marszczeniami, rękaw długi z mankietem, tył ...

276,00 zł 110,00 zł

Bluzka 95 35038-899
Granatowa bluzka z nadrukiem łańcucha, krój lużny, rękaw długi z szerokim mankietem, okrągły dekolt Długość: ...

366,00 zł 220,00 zł

Żakiet 09 34009-684
Kurtka ze sztucznej skóry w stylu motocyklowym, idealna na okres przejściowy, zapinana na zamek błyskawiczny, ...

732,00 zł 293,00 zł

Bluzka 95 35034-490
Bluzka koszulowa w paski z nadrukiem łańcucha, kołnierzyk klasyczny, zapinana na guziki, na piersi naszyta ...

320,00 zł 192,00 zł

Sweter 95 38355-122
Przyjemny, delikatny sweter, krój prosty, szeroki, okrągły dekolt, rękaw długi, na ramionach ozdobne guzki Długość: ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 95 36092-899
Elegancka bluzka z nadrukiem łańcuszka, rękaw 3/4, dekolt w kształcie litery V z małym kołnierzykiem, ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 09 36109-482
Granatowa bluzka z napisem "Love, heart & spirit soul", rękaw długi, po bokach i przy ...

199,00 zł 80,00 zł

Sweter 09 38358-239
Miękki, przyjemny sweter w kolorze "słodkiej kukurydzy", z kapturem, z przodu dwie małe naszyte kieszenie, ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 09 35042-482
Stylowa bluzka koszulowa, z przodu paski, z tyłu łańcuszkowy nadruk, zapinana na guzki Długość: ok. ...

412,00 zł 206,00 zł

Sukienka 09 37015-899
Sukienka z miękkiej, lejącej wiskozy, stylowy łańcuszkowy nadruk, z kołnierzykiem, zapinana na guzki, mały pasek ...

642,00 zł 321,00 zł

Spodnie 09 30016-899
Dżersejowe spodnie, z przodu w kratkę, z tyłu gładkie granatowe, wąska nogawka, talia normalna Długość: ...

596,00 zł 238,00 zł

Żakiet 09 34011-899
Dżersejowy żakiet w kratkę, lekko zwężany, z tyłu i na rękawie sztuczna skóra, mankiet z ...

732,00 zł 293,00 zł

Spodnie 08 30003-070
Spodnie z bocznymi kontrastującymi paskami, prosta nogawka, małe kieszenie zapinane na zamek Długość: ok 76cm ...

458,00 zł 183,00 zł

Sukienka 08 37003-899
Sukienka z mieszanką wzorów, taliowana,  delikatny efekt połysku, dekolt okrągły, rękaw 3/4, z tyłu pękniecie ...

596,00 zł 238,00 zł

Sweret 08 38111-076
Stylowy sweter z motywem zwierzęcym, lekki efekt brokatu, dół i mankiety wykończone paskami, zamek dwukierunkowy, ...

458,00 zł 183,00 zł

Sweter 08 38112-385
Lekki cienki sweter z efektem brokatu, rękaw krótki, mankiety, dół oraz okrągły dekolt wykończony paskami ...

320,00 zł 128,00 zł

Żakiet 08 34008-303
Metaliczna taliowana kurtka, na stójce, zamek dwubiegowy, na podszewce, przy zamku naszyta ozdobna taśma Długość: ...

732,00 zł 293,00 zł

Spodnie 08 30000-899
Spodnie w paski o klasycznym kroju, nogawka prosta, po bokach kieszenie Długość: ok 80 cm ...

458,00 zł 183,00 zł

Bluzka 08 36039-322
Bluzka w paski o naprzemiennym kroju, szare paski z efektem lśniącego lureksu, rękaw 3/4, dekot ...

276,00 zł 110,00 zł

Bluzka 08 36046-899
Sportowa bluza w jesiennych kolorach, w paski i kratki z elementami brokatu, dekolt okrągły, rękaw ...

412,00 zł 165,00 zł

Sukienka 08 37000-899
Casualowa sukienka w paski z kołnierzykiem, zapinana na guziki, z przodu naszyta kieszonka, mały pasek ...

550,00 zł 220,00 zł

Żakiet 08 34004-899
Sportowy żakiet w kratkę, kołnierz z klapami, zapinany na dwa guziki, z przodu kryte kieszenie, ...

732,00 zł 293,00 zł

Bluzka 08 35047-899
Stylowa bluzka w paski, dekolt w szpic, z boku wiązanie, rękaw długi Długość: ok 65cm ...

366,00 zł 146,00 zł

Bluzka 95  35029-001
Sportowo-elegancka biała koszula z kontrastowymi kolorowymi paskami, kieszonka na piersi, zapięcie guzików ukryte, u dołu ...

320,00 zł 128,00 zł

Spodnie 08 30014-899
Jesienne spodnie w kratkę w odcieniu jagodowy, po bokach paski, nogawka prosta, wygodne w noszeniu ...

550,00 zł 220,00 zł

Sweter 95 38115-385
Cienki sweter z modnymi sportowymi paskami, dekolt w szpic, rękaw długi z szerokimi mankietami, fason ...

366,00 zł 145,00 zł

Bluzka 95 36020-385
Bluzka z dwóch rodzajów materiałów, z przódu kolorowy nadruk, wyszyte kwiaty, liście i graficzne ornamenty, ...

276,00 zł 83,00 zł

Spodnie 07 30012-116
Eleganckie beżowe spodnie, fason "rurki", u dołu kolorowe wstawki, pas wysoki, przyjemnie i wygodne w ...

366,00 zł 110,00 zł

Sukienka 07 37013-899
Letnia sukienka z etnicznym nadrukiem, bez rękawów, miękka, przewiewna, lekka, krój prosty, dekolt okrągły, z ...

550,00 zł 165,00 zł

Spodnie 07 30005-899
Spodnie ze stylowym nadrukiem, lużne, lekkie, przyjemne w noszeniu, idealne w podróży, bez podszewki Długość: ...

412,00 zł 124,00 zł

Bluzka 07 36007-564
Zwiewna lekka bluzka w oliwkowym kolorze, dekolt w szpic, po bokach rozcięcia, rękaw opadający, wygodna ...

276,00 zł 83,00 zł

Żakiet 07 34015-048
Prosta krótka jeansowa kurtka, na piersiach naszyte kieszonki, zapinana na metalowe guziki, przy szyi kołnierzyk ...

596,00 zł 179,00 zł

Bluzka 07 36016-899
Stylowa bluzka z etnicznym nadrukiem, rękaw 3/4 wykończony dzianinowym  mankietem z dodatkiem lureksu, dekolt w ...

320,00 zł 96,00 zł

Spodnie 07 30013-322
Burgundowe wąskie spodnie 7/8, w pasie gumka, kant spodni przeszyty, dół asymetryczny z pęknięciami Długość: ...

320,00 zł 96,00 zł

Bluzka 07 36012-765
Bluzka z dwóch rodzajów materiału, z przodu etniczny nadruk i małe akcenty z ćwiekami, lejąca ...

230,00 zł 69,00 zł

Sukienka 77 27041-899
Kobieca, przewiewna, lekka sukienka z kwiatowym nadrukiem, bez rękawów, dekolt okrągły, w pasie ozdobne wiązanie, ...

458,00 zł 229,00 zł

Bluzka 06 26166-589
Lekka bluzka z tropikalnym nadrukiem, z dwóch rodzajów materiałów przód bawełna satynowa tył dzianina, dekolt ...

199,00 zł 103,00 zł

Sukienka 06 27036-512
Długa lekka sukienka z kwiatowym nadrukiem, dekolt w kształcie litery V, bez rękawów, z przodu ...

550,00 zł 275,00 zł

Bluzka 06 26162-001
Letnia bluzka ze stylowym kwiatowym nadrukiem, ozdobny dekolt w kształcie litery V, po bokach ściągnięcia ...

276,00 zł 138,00 zł

Spódnica 06 21010-512
Wygodna letnia spódnica w  modnym kolorze khaki, lekka bez podszewki, z boku asymetryczne rozcięcie, ozdobny ...

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka 06 26173-512
Letnia bluzka w kolorze khaki, ozdobny dekolt w szpic, rękaw opadający, po bokach rozcięcia, łatwa ...

230,00 zł 115,00 zł

Spodnie 95 20046-304
Wąskie spodnie 7/8, w pasie gumka, kant spodni przeszyty, dół spodni asymetryczny z ozdobnymi pęknięciami ...

276,00 zł 138,00 zł

Sukienka 05 27033-433
Sukienka w paski z kolorowym nadrukiem roślinnym, krój prosty, kołnierzyk polo, rozpinana z przodu , ...

550,00 zł 275,00 zł

Sukienka 05 27032-130
Sukienka lniana o kroju koszulowym, z naszytą kieszenią, zawiązywana w pasie, rękaw krótki z ozdobnymi ...

550,00 zł 275,00 zł

Bluzka 05 26171-006
Bluzka szyfonowa z ozdobnie wykończonym dekoltem, bez rękawów, doskonała na upalne dni lub jako topik ...

199,00 zł 103,00 zł

Spodnie 05 20051-130
Klasyczne lniane spodnie z stylowymi zagnieceniami, nogawka prosta, kant zaprasowany Długość: ok. 80 cm Skład: ...

458,00 zł 229,00 zł

Bluzka 05 25059-006
Kobieca lekka bluzka bez rękawów, z przodu wiązanie podkreślające talię, mały dekolt w szpic Długość: ...

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 05 26143-899
Kobieca bluzka z etnicznym nadrukiem, dekolt "carmen" z wszytą gumką, rękaw krótki - reglan, u ...

230,00 zł 115,00 zł

Spodnie 95 20046-001
Wąskie spodnie 7/8, w pasie gumka, kant spodni przeszyty, dół spodni asymetryczny z ozdobnymi pęknięciami ...

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 95 25072-899
Bluzka z etnicznym nadrukiem, rękaw krótki z wiązaniem, dekolt "carmen", u dołu gumka Długość: ok. ...

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka 05 25082-899
Bluzka multikolorowa z dominującym kolorem niebieskim, żółtym i granatowym, dekolt w szpic, rękaw opadający, wykończenia ...

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 05 25093-899
Koszula w paski z kwiatowym nadrukiem, dekolt okrągły, rękaw 3/4 Długość: ok. 68cm Skład: 100% ...

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka 05 26157-433
Bluzka w kolorach oceanu z graficznym i zwierzącym nadrukiem, napis cekinowy, rękaw opadający, dekolt okrągły ...

230,00 zł 115,00 zł

Spodnie 05 20048-212
Letnie spodnie z wysokiej jakości materiału modalmix (lepszy rodzaj wiskozy), stylowe zagniecania, kieszenie po bokach, ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 03 26092-082
Bluzka uszyta z dwóch materiałów, przód krepowany, tył dzianinowy, rękaw krótki opadający, przy szyi i ...

230,00 zł 81,00 zł

Bluzka 95 26097-459
Kobieca bluzka z miękkiej tkaniny, dekolt okrągły z małym wycięciem w kształcie litery V, rękaw ...

230,00 zł 81,00 zł

Bluzka 95 26094-459
Bluzka w turkusowe poprzeczne paski z tropikalnym metalicznym nadrukiem z przodu, rękaw krótki, dekolt  mały ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 95 26099-459
Bluzka z tropikalnym kwiatowym nadrukiem, rękaw opadający marszczony z wiązaniami, dekolt mały szpic Długość: ok ...

199,00 zł 103,00 zł

Spodnie 02 20107-459
Letnie spodnie o długości 7/8, nogawki wykończone małym rozcięcie, kieszenie z tyłu ozdobione srebrnymi  nitami ...

412,00 zł 115,00 zł

Sweter 04 28241-001
Elegancki dzianinowy sweter ze srebrnymi ruchomymi cekinami, dekolt okrągły z ozdobnym zapięciem, rękaw  3/4, krój ...

412,00 zł 206,00 zł

Bluzka 95 25055-459
Szyfonowa bluzka z kwiatowym nadrukiem, podszyta elastyczną koszulką, okrągły dekolt z marszczeniami i ozdobnym pęknięciem, ...

276,00 zł 138,00 zł

Spodnie 04 20041-075
Spodnie 7/8  w paski, po bokach ozdobny srebrny lampas, kieszenie zapinane na zamek Długość: ok ...

458,00 zł 229,00 zł

Bluzka 04 25000-001
Biała długa klasyczna koszula, z przodu naszyta kieszeń, a tyłu i na rękawach srebrny lampas, ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 04 26101-764
Bluzka w paski z wyhaftownym cekinami motywem z przodu, dekolt okrągły, rękaw krótki opadający z ...

276,00 zł 138,00 zł

Żakiet 04 24029-001
Krótka marynarka z metalicznym nadrukiem, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny, krój prosty, dekolt okrągły, rękaw ...

732,00 zł 366,00 zł

Bluzka 95 26126-001
Bluzka z nadrukiem motywu liści z małymi ćwiekami, dekolt okrągły z małym rozcięciem w kształcie ...

184,00 zł 92,00 zł

Spodnie 04 20037-001
Stylowe spodnie jeans ze srebrnymi lampasami wzdłuż nogawki, 5 kieszeni, wygodne w noszeniu dzięki mieszance ...

550,00 zł 275,00 zł

sukienka 04 27015-764
Lniana letnia sukienka, krój prosty, w prążki, z nadrukiem liści palmowych, kołnierzyk polo, rozpinana 6 ...

596,00 zł 298,00 zł

Sweter 95 28240-075
Kardigan wykonany z lekkiej mieszanki bawełny z dodatkiem lureksu, z tyłu motyw liści palmowych stworzony ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 04 26122-076
Letnia lekka bluzka w melanżowym stylu, z przodu motyw liści palmowych z naszytymi cekinami, rękaw ...

320,00 zł 160,00 zł

Spodnie 95 20081-075
Klasyczne jasne jeansy, długość normalna, 5 kieszeni, z przodu zapinane na zamek błyskawiczny. Długość: ok.  ...

458,00 zł 229,00 zł

Sukienka 04 27113-459
Kobieca szyfnowa sukienka z kwiatowym nadrukiem, pod spodem podszewka, dekolt okrągły, z tyłu ozdobne wiązanie ...

550,00 zł 275,00 zł

Bluzka 04 25038-001
Szyfonowa bluzka z kwiatowy nadrukiem i napisem, pod spodem nieprzezroczysta koszulka, dekolt okrągły, rękaw opadający, dół ...

320,00 zł 160,00 zł

Spodnie 77 20044-484
Wygodne spodnie o lużnym, szerokim kroju, z miękkiego lejącego materiału, w pasie ozdobne wiązanie Długość: ...

276,00 zł 138,00 zł

Żakiet 95 24017-542
Żakiet z wysokiej jakości jersey w świeżym letnim kolorze, lekko zwężany, z przodu naszyte kieszenie, rękaw ...

499,00 zł 175,00 zł

Bluzka 04 25051-075
Kobieca kwiatowa bluzka z lekko przezroczystego szyfonu podszyta miękkim jerseyem, rękaw 3/4 z małymi falbankami, ...

366,00 zł 183,00 zł

Spodnie 02 20107-542
Letnie spodnie o długości 7/8, nogawki wykończone małym rozcięcie, kieszenie z tyłu ozdobione srebrnymi  nitami ...

412,00 zł 115,00 zł

Bluzka 03 26092-542
Bluzka uszyta z dwóch materiałów, przód krepowany, tył dzianinowy, rękaw krótki opadający, przy szyi i ...

230,00 zł 81,00 zł

Spodnie 04 20032-459
Stylowe spodnie z kwiatowym nadrukiem, po bokach kieszenie, w pasie wykończone eleganckim pasem, prosta nogawka ...

458,00 zł 229,00 zł

Sukienka 95 27006-398
Sukienka sportowa z krótkim rękawem, zapinana na guziki materiałowe, dół zaokrąglony. Długość: ok. 56 cm, ...

458,00 zł 229,00 zł

Bluzka 95 26091-484
Granatowa bluzka o ciekawym kroju i dodatkach, okrągła przy szyi z ozdobnym lureksowym obszyciem, które ...

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka 03 26092-398
Bluzka uszyta z dwóch materiałów, przód krepowany, tył dzianinowy, rękaw krótki opadający, przy szyi i ...

230,00 zł 81,00 zł

Spodnie 03 20081-130
Klasyczne jasne jeansy, długość normalna, 5 kieszeni, z przodu zapinane na zamek błyskawiczny. Długość: ok.  ...

458,00 zł 160,00 zł

Bluzka 95 25032-490
Bluzka koszulowa w paski, z nadrukiem kwiatowym, rękaw długi, zapinana na guziki, od środka wykończona  ...

320,00 zł 112,00 zł

Sukienka 95 27006-484
Sukienka sportowa z krótkim rękawem, wygodna w noszeniu, zapinana na guziki obciagane materiałem, dół zaokrąglony. ...

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie 03 20020-130
Spodnie garniturowe, z przodu kieszenie, po bokach wszyty pomarańczowy podwójny lampas, zakończony ozdobnie, szeroki pas ...

499,00 zł 175,00 zł

Wyświetlanie od 1 do 150 (z 150 pozycji) Stron:  1 
Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.