Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Spodnie BIANCA 09 DE 90911-075
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 06 90608-236
366,00 zł 183,00 zł
żakiet Bianca 03 94300-139
642,00 zł 321,00 zł
Sweter 08de 88212-070
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96209-782
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 01 96121-002
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 09 DP  94925-400
642,00 zł 321,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80200-665
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80101-038
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95107-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 07 85106-899
276,00 zł 77,00 zł
sweter Bianca 02 98205-055
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08 85206-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka BIANCA  12 95006-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 95630-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 04 96419-764
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka Bianca 12 95001-899
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 275,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 07 87106-899
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 206,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 225,00 zł
Spodnie BIANCA 12 90006-781
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95232-002
320,00 zł 160,00 zł
Sweter BIANCA 09 88929-400
310,00 zł 109,00 zł
Sukienka 08de 87904-394
550,00 zł 193,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81401-450
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka BIANCA 07 86104-899
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 08de 80903-394
412,00 zł 144,00 zł
Sweter BIANCA 01 98100-484
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 11 80504-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96101-577
199,00 zł 100,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80202-780
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 11 86520-070
320,00 zł 224,00 zł
Bluzka 04 95427-001
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie Bianca DE 90510-323
230,00 zł 115,00 zł
Dzianina BIANCA 09D 96942-308
184,00 zł 92,00 zł
Spódnica 08de 81201-070
276,00 zł 97,00 zł
Sukienka 04 97450-899
458,00 zł 229,00 zł
spodnie BIANCA 09 80304-400
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85210-001
366,00 zł 128,00 zł
spodnie Bianca 03 90318-346
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96103-484
199,00 zł 100,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80405-750
458,00 zł 160,00 zł
Żakiet 11 84506-899
686,00 zł 343,00 zł
Dzianina BIANCA 10 88419-005
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96207-764
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
199,00 zł 70,00 zł
Żakiet 04 94400-782
550,00 zł 275,00 zł
spodnie Bianca 03 90311-041
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 06 95601-899
276,00 zł 138,00 zł
bluzka Bianca 03 95300-042
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 86310-005
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95118-484
320,00 zł 160,00 zł
Dzianina BIANCA 12 96001-100
230,00 zł 115,00 zł
spodnie Bianca 09 D 90923-139
320,00 zł 160,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 209,00 zł
bluzka BIANCA 08 86200-070
184,00 zł 64,00 zł
spodnie Bianca 02 90912-764
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81928-400
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90404-764
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 07 84104-470
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 112,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 193,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 225,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80204-070
412,00 zł 144,00 zł
Sweter BIANCA 12 98002-101
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95983-764
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85306-375
276,00 zł 97,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 06 96632-070
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka Bianca 05 96520-002
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 06 90604-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 240,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 321,00 zł
Spodnie 09 DP 90925-400
412,00 zł 206,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka Bianca 05 95509-899
310,00 zł 155,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 85929-394
230,00 zł 81,00 zł
Sweter BIANCA 09 DP 98874-484
412,00 zł 206,00 zł
żakiet Bianca 03 94308-041
686,00 zł 343,00 zł
bluzka Bianca 03 96318-404
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 240,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet BIANCA 02 94206-765
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet BIANCA 07 84100-899
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka Bianca 04 95400-782
366,00 zł 183,00 zł
sukienka Bianca 03 97308-139
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 09 80301-400
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 229,00 zł
sweter Bianca 02 98209-765
320,00 zł 160,00 zł
spódnica Bianca 03 91302-041
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 86214-005
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka BIANCA 70T 86803-005
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 160,00 zł
Sweter BIANCA 08 88202-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 09DE 96321-528
184,00 zł 129,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86410-899
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 128,00 zł
Sweter BIANCA 09 88309-400
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80404-743
458,00 zł 160,00 zł
Sweter BIANCA 04 98405-064
412,00 zł 206,00 zł
sukienka Bianca 95 97915-404
596,00 zł 298,00 zł
Spódnica BIANCA 04 91400-782
366,00 zł 183,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81300-675
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 343,00 zł
bluzka Bianca 03 96316-139
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86425-750
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80107-311
458,00 zł 137,00 zł
Sukienka BIANCA 10 87400-064
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 08de 85306-053
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie 08de 80907-070
458,00 zł 160,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08 85203-899
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 96631-070
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86423-743
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85404-899
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 225,00 zł
Bluzka BIANCA 04 96412-075
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81402-743
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 08de 85914-070
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA  10 86414-450
160,00 zł 56,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85300- 899
366,00 zł 128,00 zł
Sukienka 07 87103-899
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 11 84505-070
458,00 zł 229,00 zł
Sweter BIANCA 08 88200-899
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka Bianca DE 96522-551
199,00 zł 100,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81302-899
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 08de 85953-439
230,00 zł 81,00 zł
Sweter BIANCA 09 88313-493
366,00 zł 128,00 zł
bluzka Bianca 03 95332-404
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 193,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Sweter 10 18012-537
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 275,00 zł
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 10 17004-484
550,00 zł 275,00 zł
Promocje
Bluzka 8de 85934-053
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80405-750
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 11 80504-070
412,00 zł 206,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 225,00 zł
BLUZKA 07 15010-484
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka BIANCA 57907-433
549,99 zł 154,00 zł
Bluzka 08de 86318-675
184,00 zł 65,00 zł
Szal BIANCA 12 97052-100
138,00 zł 69,00 zł
Żakiet 04 94404-330
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka BIANCA 66410-665
230,00 zł 64,00 zł
spodnie Bianca 02 90912-764
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet BIANCA 07 84100-899
596,00 zł 167,00 zł
Kamizelka BIANCA 63052-119
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka BIANCA 65015-526
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 09de 17010-390
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 11 10029-899
412,00 zł 288,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85306-375
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka BIANCA 04 76419-004
230,00 zł 65,00 zł
Sweter BIANCA 68210-076
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 95009-899
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 60304-431
458,00 zł 128,00 zł
Sweter BIANCA 12 78003-465
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 01 94104-510
732,00 zł 366,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95232-002
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86410-899
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 69,00 zł
Bluzka 03 96314-139
412,00 zł 206,00 zł
sweter Bianca 02 98209-765
320,00 zł 160,00 zł
Sweter BIANCA 08 88202-899
366,00 zł 128,00 zł
Sweter BIANCA 58111-400
366,00 zł 102,00 zł
Apaszka 95 97360-346
92,00 zł 46,00 zł
Żakiet BIANCA 54400-169
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 96118-484
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 01 90117-048
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 18024-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 240,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80101-038
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 11 86515-164
199,00 zł 99,00 zł
Spódnica 03 91900-404
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka Bianca 04 95400-782
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka BIANCA 63 77400-004
596,00 zł 167,00 zł
golf BIANCA 66200-740
230,00 zł 65,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie BIANCA 50110-048
412,00 zł 115,00 zł
Dzianina BIANCA 10 88419-005
366,00 zł 128,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 02 95954-055
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 12 94006-070
596,00 zł 298,00 zł
Sukienka BIANCA 06 77605-899
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 86313-400
276,00 zł 97,00 zł
Sweter BIANCA 64304-162
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 06 96613-005
230,00 zł 115,00 zł
Tunika BIANCA 65420-665
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet 04 94400-782
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka BIANCA 05 77512-899
458,00 zł 128,00 zł
BLUZKA 95 16008-899
160,00 zł 80,00 zł
Sukienka BIANCA 06 77612-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
199,00 zł 70,00 zł
Sukienka 08de 87904-394
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 08de 85914-070
366,00 zł 128,00 zł
Spódnica 12 91001-070
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 03 95938-404
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 55414-024
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie 95 90302-338
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 60116-048
549,99 zł 154,00 zł
Żakiet 09 84310-400
598,00 zł 209,00 zł
Spodnie BIANCA 12 70006-400
366,00 zł 103,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 98873-498
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 06 75601-333
230,00 zł 65,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96101-577
199,00 zł 100,00 zł
Bluzka BIANCA 06 76631-899
199,00 zł 56,00 zł
Sweter 08de 88932-375
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie 95 10008-070
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 11 18040-070
458,00 zł 321,00 zł
Bluzka BIANCA 95 76150-367
230,00 zł 65,00 zł
Sódnica Bianca 04 71402-899
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85404-899
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka BIANCA 06 77600-318
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 96008-899
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 288,00 zł
Bluzka BIANCA 70T 86803-005
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 95 90991-139
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie BIANCA 01 70112-764
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 03 70308-305
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 07de 87201-070
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA 03 75307-045
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie BIANCA 60402-669
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 01 76109-764
230,00 zł 65,00 zł
Sukienka 09 87302-400
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 03 95311-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 06 90604-070
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 01 90118-048
458,00 zł 229,00 zł
Kurtka BIANCA 69004-062
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet BIANCA 54917-400
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 60202-743
549,99 zł 154,00 zł
Bluzka 10 86400-450
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 95 96118-005
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet BIANCA 64212-750
549,99 zł 154,00 zł
Spodnie 09 DP 90925-400
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 01 75105-899
366,00 zł 103,00 zł
Żakiet 07 84104-470
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 298,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 128,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81302-899
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 95 98407-496
320,00 zł 160,00 zł
bluzka Bianca 03 96318-404
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet BIANCA 54232-899
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet BIANCA 54224-005
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08De 86418-450
160,00 zł 56,00 zł
Spódnica 06 71603-318
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 62909-062
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 10 84405-064
686,00 zł 240,00 zł
Sweter BIANCA 68151-004
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka BIANCA 63 77304-443
550,00 zł 154,00 zł
Sweter BIANCA 12 98002-101
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 138,00 zł
Dzianina BIANCA 12 96001-100
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 50112-048
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 12 90000-100
550,00 zł 275,00 zł
zakiet 08 14016-537
686,00 zł 343,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80200-665
458,00 zł 160,00 zł
Apaszka BIANCA 01 77970-36752
114,00 zł 32,00 zł
Bluzka BIANCA 56312-654
320,00 zł 90,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 321,00 zł
Żakiet 70T 84806-748
596,00 zł 209,00 zł
Sweter 71T 88801-375
366,00 zł 128,00 zł
Spodnie 03 90316-139
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 96855-308
184,00 zł 92,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 193,00 zł
Sukienka 07 87103-899
458,00 zł 128,00 zł
Sweter BIANCA 68100-162
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet BIANCA 11 84505-070
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 07 87106-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95107-899
366,00 zł 183,00 zł
Sweter BIANCA 09 88313-493
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 85929-394
230,00 zł 81,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %
Strona o firmie

Firma Bianca Fashion to jedyny w Polsce importer ekskluzywnej odzieży damskiej, niemieckiej marki Bianca. Sklepy z naszą odzieżą znajdziecie Państwo w całej Polsce. Bianca Fashion Sp. z o.o. powstała w lutym 1995 roku i zajmuje się dystrybucją odzieży damskiej niemieckiej firmy Bianca Moden. Kolekcja firmy Bianca składa się z dwóch sezonów: wiosenno-letniego i jesienno-zimowego. Wspomniane kolekcje zawierają nie mniej niż 600 wzorów. Każdy z nich występuje z kolei w kilku kolorach i rozmiarach: od 36-go do 48-go. Odzież firmy Bianca wyróżnia się elegancją, modnymi fasonami, jakością tkanin, starannym wykończeniem i bogactwem wyboru, od odzieży wizytowej do sportowej. Bianca konsekwentnie realizuje swoją filozofię tworzenia mody w umiarkowany sposób reagując na falowania w branży, wyróżniając się ponadczasową linią proponowanych strojów. Bogactwo wzorów i wysoka jakość konfekcji z pewnością znajdą uznanie u nowoczesnych, dbających o swój wygląd polskich kobiet. Moda firmy Bianca skierowana jest do kobiet dojrzałych, które cenią sobie klasyczną linię i wysoką jakość.

Zapraszamy!

 

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:

Barbara Jarkowska
 tel. 55 642 06 78,
poniedziałek-piatek 10-18,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.