Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 07 30005-899
412,00 zł 206,00 zł
Kurtka 08 39003-322
686,00 zł 343,00 zł
Bluzka 95 25036-398
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 09 18024-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 04 26101-764
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 16140-390
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 46014-158
322,00 zł 225,00 zł
Promocje
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 95 09 10019-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 11 16126-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 07 30005-899
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 275,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 97,00 zł
Sweter 09 38351-122
412,00 zł 206,00 zł
SPODNIE 07 10017-484
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 26011-456
252,00 zł 88,00 zł
Bluzka 05 25093-899
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 71T 88801-375
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 08de 88932-375
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 04 28244 - 459
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka 01 25008-313
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 07 36007-564
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 18017-484
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 05 25075-433
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Bluzka 08 15129 - 400
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 26091-484
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 95 27004 - 414
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 02 26073-484
276,00 zł 97,00 zł
Sweter 10 18038-844
412,00 zł 144,00 zł
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 95 20002-070
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Sweter 95 28206-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 09 14028-070
686,00 zł 192,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 36089-482
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 275,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie 10 30036-070
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 12 48018-155
322,00 zł 225,00 zł
Spodnie 02 20022-899
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 09 18024-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka BIANCA 06 76602-189
320,00 zł 48,00 zł
Sweter 95 18045-412
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 08 16101-562
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 16104-412
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 03 28231-130
366,00 zł 183,00 zł
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 81,00 zł
Sweter 95 18038-412
412,00 zł 115,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 193,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Sweter 95 08 38115-385
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 10 80401-742
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 08 18012-537
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet 11 14027-899
642,00 zł 180,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 03 94302-899
642,00 zł 128,00 zł
Bluzka 77 26130-433
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 249,00 zł
Bluzka 07 15011-899
366,00 zł 103,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 08 37003-899
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 10 16142-750
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 10 84408-750
642,00 zł 180,00 zł
spódnica 08 11001-537
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 9 16104-005
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 de 85903-478
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 09 10024-899
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 250,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 04 20024-764
499,00 zł 250,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 02 94211-055
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 11 15045-899
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 04 25000-001
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 10 16001-076
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 36109-482
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 28230-484
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 04 24025-001
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 25003-456
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 119,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 15065- 416
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 12 20006-899
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Spódnica 06 91602-236
320,00 zł 64,00 zł
Żakiet 95 14800-484
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 10 16073-005
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 02 25027-490
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Sweter 10 38451-564
412,00 zł 206,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Dzianina

Sortuj wg:
Domyślny
Filtrowanie produktów
Dzianina BIANCA 08 DE 86123-419
Bluzka dzianinowa w kolorze chabrowym, w stukturze plastrów miodu, dekolt w kształcie łódki z lekkim ...

184,00 zł 28,00 zł

BLUZKA 95 16008-899
Dzianiowa bluzka, dekolt okragły wykończony łezką, rękaw 3/4, wykonana z miekkiej wiskozy, przyjemna w noszeniu ...

160,00 zł 45,00 zł

Bluzka 10 16073-005
Bluzka dzianinowa z szarym kwiecistym nadrukiem, ozdobionym ćwiekami, dekolt okrągły, rękaw 3/4 Długość: ok 64 ...

230,00 zł 64,00 zł

Bluzka 11 86521-070
Czarna bluzka z elastycznej koronki, pod spodem wszyta podszewka, ramiona i rękawy przezroczyste, rękaw 3/4  ...

412,00 zł 144,00 zł

Bluzka 08 16025-804
Miękka dzianinowa bluzka w kolorze ciemnego fioletu, rękaw 3/4 z doszytą falbaną, z przodu, na ...

230,00 zł 64,00 zł

Bluzka 95 15026-537
Stylowa bluzka o ciekawym kroju i modnym kolorze, mankiet i dół bluzki zebrany w gumkę, ...

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka 08 16021-899
Dzianinowa bluzka, nadruk imitacja wężowej skórki, dekolt w kształcie litery V zakończony "łezką", rękaw długi ...

276,00 zł 77,00 zł

Sweter 95 18003-005
Elegancki dzianinowy sweter z okrągłym dekoltem, rękaw 3/4 z niewielką falbanką, rozcięciem i z dekoracyjnymi ...

366,00 zł 102,00 zł

Bluzka 09 16107-070
Dzianinowa bluza na stójce, tył dłuższy, po bokach rozcięcia, rękaw 3/4 z doszytymi ozdobnymi czarnymi ...

412,00 zł 115,00 zł

Bluzka 95 36127-899
Sportowo-elegancka bluzka, multikolorowa dająca możliwośc wielu połączeń ze spódnicami lub spodniami. Krój prosty, rękaw 7/8. ...

184,00 zł 92,00 zł

Wyświetlanie od 1 do 10 (z 10 pozycji) Stron:  1 
Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.