Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26166-589
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka de 09 15031-365
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 26126-001
184,00 zł 92,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 175,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 05 27007-048
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 02 20050-484
550,00 zł 193,00 zł
Promocje
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 112,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 04 20037-001
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 05 25075-433
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 09 86313-400
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 05 26143-899
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 08de 88932-419
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 249,00 zł
Spódnica 07 11000-349
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 02 95230-764
412,00 zł 82,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 112,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 160,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Spódnica 09 11003-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 10 15035-899
366,00 zł 102,00 zł
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 02 25054-899
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Żakiet 08 34004-899
732,00 zł 366,00 zł
Sweter 95 18039-076
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 36089-482
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 08 38115-385
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 225,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 09 36109-482
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 95 20046-304
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 02 20107-001
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 28206-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Sweter 95 28205-070
412,00 zł 144,00 zł
SPODNIE 07 10005-484
320,00 zł 80,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 26048-456
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 02 94211-055
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 03 90316-139
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Bluzka 06 26142-899
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 95 9 18015-365
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 95 14800-484
642,00 zł 180,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 18045-412
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 05 24032-130
596,00 zł 298,00 zł
Sweter 08 18012-537
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 05 20051-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 04 20024-764
499,00 zł 250,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Żakiet 09 84310-400
598,00 zł 167,00 zł
Bluzka 95 25025-899
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 193,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 183,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 08 16101-562
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 07 36007-564
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 28230-484
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 10 16079-076
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 01 26038-456
276,00 zł 97,00 zł
Sukienka 10 37019-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzla 08 15130-005
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 28211-456
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Żakiet 70T 84806-748
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 26081-484
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 95 26097-459
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 02 24024-048
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 04 25050-001
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 77 27041-899
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 10 14009-839
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka 09 87302-400
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 256,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 11 15045-899
320,00 zł 90,00 zł
SPODNIE 07 10017-484
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 04 25046-001
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 09 18020-740
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 95 28201-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 01 24007-456
596,00 zł 209,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 08 16021-899
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Kolekcje jesień-zima

Kolekcje jesień-zima
Sortuj wg:
Domyślny
Filtrowanie produktów
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
Bluzka z eleganckiej koronki na podszewce, w połączeniu ze spódnicą 81100-470  daje kombinację zastępujacą sukienkę ...

412,00 zł 62,00 zł

Żakiet BIANCA 08 84203-780
Żakiet klasyczny z miękkiej dzianiny, bez podszewki. zapinany na dwa guziki, kieszenie naszywane, z boku ...

642,00 zł 96,00 zł

Spódnica 08 81200-780
Waska spódnica ołówkowa, z miękkiej dzianiny, przód i tył zdobiony różnymi nadrukami, z tyłu rozporek ...

366,00 zł 55,00 zł

Sukienka BIANCA 08 87108-038
Elegancka, koronkowa na podszewce sukienka, rękaw 1/2 zakończony falbanką, dekolt okragły Całkowita długość ok 97 ...

550,00 zł 83,00 zł

Żakiet BIANCA 09 84301-899
Żakiet z bardzo miękkiej dzianiny, klapy klasyczne, zapinany na dwa guziki, bogata kolorystyka pozwala łaczy ...

686,00 zł 103,00 zł

Bluzka BIANCA 09 85304-048
Bluzka jeans z serii Must-Have, z wyjmowanym troczkiem umieszczonym pod  małym kołnierzykiem, metalowe guzki na ...

366,00 zł 55,00 zł

Żakiet BIANCA 09 84300-899
Klasyczno-sportowy krótki Buccle żakiet, wykończony granatową zamszową plisą Długośc : ok 56 cm ( od ...

642,00 zł 96,00 zł

Dzianina BIANCA 08 DE 86123-419
Bluzka dzianinowa w kolorze chabrowym, w stukturze plastrów miodu, dekolt w kształcie łódki z lekkim ...

184,00 zł 28,00 zł

Sukienka Bianca 11 87504-070
Wieczorowa sukienka , wykonana z dwóch warstw rozdzielonych w pasie wszytą rypsową taśmą, dół sukienki ...

596,00 zł 89,00 zł

Żakiet BIANCA 11  84507-070
Krótkie, wieczorowe aksamitne bolerko z dodatkiem Spandexu, rękaw 3/4 z rozcięciem, może stanowić doskonałe uzupełnienie ...

412,00 zł 62,00 zł

Sukienka BIANCA 11 87506-070
Wieczorowa, elegancka sukienka z dodatkiem Spandexu, dekolt, tył i rękawy z elastycznej koronki, wykończona stójką ...

550,00 zł 83,00 zł

SPODNIE 07 10005-484
Wąskie do kostek spodnie, rozcięcie z boku, dzięki wysokiej rozciągliwosci bardzo wygodne w noszeniu, idealne ...

320,00 zł 80,00 zł

SPODNIE 07 10012-048
Spodnie jeans z kwiatowym nadrukiem, dzięki strech idealnie dopasowane, posiadają 5 kieszeni, można je łaczyć ...

458,00 zł 128,00 zł

SPODNIE 07 10017-484
Eleganckie spodnie strech, długośc 3/4, u dołu  ozdobe  perły i podwójne frędzle, kryty zamek   ...

458,00 zł 128,00 zł

ŻAKIET 07 14003-484
Krótki kobiecy żakiet o sportowym charakterze, przy szyi stójka, klapy wykończone zamkiem błyskawicznym, po bokach ...

642,00 zł 180,00 zł

BLUZKA 95 16008-899
Dzianiowa bluzka, dekolt okragły wykończony łezką, rękaw 3/4, wykonana z miekkiej wiskozy, przyjemna w noszeniu ...

160,00 zł 45,00 zł

ŻAKIET 07 14008-048
Jeansowa  krótka kurtka w jasnym kolorze, z kwiatowym nadrukiem i małymi ćwiekami, można ją połaczyć ...

596,00 zł 167,00 zł

SWETER 95 18003-349
Elegancki dzianinowy sweter z okrągłym dekoltem, rękaw 3/4 z niewielką falbanką, rozcięciem i z dekoracyjnymi ...

366,00 zł 102,00 zł

Żakiet 95 14800-484
Granatowy, sportowy, dżersejowy żakiet, po bokach zielone paski, mankiet w postaci ściagacz, zapinany na dwa ...

642,00 zł 180,00 zł

Zakiet 08de 84901-394
Żakiet o dopasowanym kobiecym kroju z naszywanymi kieszeniami. Klapy klasyczne z wszytą częściowo podszewką w ...

642,00 zł 180,00 zł

08de 87903-394
Sukienka o kobiecym kroju, lekki połysk daje mozliwośc traktowania tego stroju jako wieczorowy , nadaje ...

550,00 zł 154,00 zł

Żakiet 08de 84911-394
Krótki żakiet, bez podszewki, rękaw 7/8 z małym pęknięciem, bez zapięcia, stanowi uzupełnienie sukienki o ...

458,00 zł 128,00 zł

Żakiet 08de 84201-665
Zakiet o sportowym kroju z licznymi dodatkami dający efekt wow. Wiele oxdobnych szwów podkreśla kobiecy ...

686,00 zł 192,00 zł

Żakiet 07 84206-899
Żakiet z szlowym kołnierzem, z podszewką w rękawach i na plecach. Kieszenie wszyte w cięcie ...

596,00 zł 167,00 zł

Zakiet 08de 84903-070
Żakiet sportowy-elegancki zapinany na zamek dwukierunkowy błyskawiczny, z małym kołnierzykiem, kieszenie naszyte z przodu. Długość: ...

596,00 zł 167,00 zł

Żakiet 08de 84106-470
Krótkie bolerko, rękaw 3/4, bez podszewki, wykończone na okrągło pod szyją, bez klap i bez ...

458,00 zł 129,00 zł

Żakiet 70T 84800-470
Żakiet z miękkiej rozciągliwej bawełny, bez podszewki. wykonany z materiału przypominającego plaster miodu. Zapinany na ...

550,00 zł 154,00 zł

Kurtka 08 84210-070
Kurtka-żakiet z cienkiej tkaniny imitującej skórę. Przód i tył w ozdobne wyciskane motywy kwiatowe. Zapinana ...

916,00 zł 257,00 zł

Żakiet 07 84200-007
Jasny żakiet typu Chanel, zapinany na ozdobne metalowe guziki, które są też na kieszonkach i ...

686,00 zł 192,00 zł

Spodnie 95 10801-048
Spodnie jeans, pięć kieszeni, wygodne w noszeniu, dopasowują sie doskonale do figury, można łaczyć z ...

412,00 zł

Bluzka 07 15011-899
Tunika z kwiatowym nadrukiem, rękawy i dół wykończone jednolitą tkaniną,  rękaw 3/4 Długość : ok ...

366,00 zł 103,00 zł

Bluzka 95 16004-005
Prosta bluzka o pudełkowym kroju, rękawy wykończone doszytą falbanką, dekolt okrągły,  Długość: ok 62 cm ...

230,00 zł 64,00 zł

Sukienka 07 17005-484
Sukienka z  kwiatowym nadrukiem, rękaw 3/4, zebrany w cienki mankiet. Nadaje się jako strój wieczorowy ...

550,00 zł 154,00 zł

Żakiet 09 14018-899
Płaszczyk z grubej tkaniny z domieszką wełny, dekolt okrągły, zapinany na pięć nap Skład : ...

642,00 zł 180,00 zł

Sukienka 09 17017-899
Sukienka z nadrukiem kwiatowym, bez podszewki, rękaw 3/4 zakończony pęknięciem, dekolt okrągły z ozdobnym rozcięciem ...

550,00 zł 154,00 zł

Sweter 09 18020-740
Swobodny kardigan, bez zapinania, miękka melanżowa dzianina czerwona od środka, długi rękaw z czerwonym makietem,  ...

550,00 zł 154,00 zł

Sukienka 95 09 17010-390
Stylowa, elagancka sukienka z jersey, dekolt okragły z małym wycieciem w kształcie litery 'V", rękaw ...

458,00 zł 128,00 zł

Sukienka 07 17006-899
Elegancka, multikolorowa sukienka z bawełny w kształcie litery A, rękaw mały opadjący na ramię,  z ...

550,00 zł 154,00 zł

Spodnie 10 10021-748
Spodnie jeans z kwiatowym haftem ozdobionym cyrkoniami i perłami, pięć kieszeni, dół nogawki zakończony brzegiem ...

550,00 zł 154,00 zł

Bluzka 10 16073-005
Bluzka dzianinowa z szarym kwiecistym nadrukiem, ozdobionym ćwiekami, dekolt okrągły, rękaw 3/4 Długość: ok 64 ...

230,00 zł 64,00 zł

Sukienka 10 17015-899
Sukienka z kolorowym nadrukiem kwiatowym, rękaw 3/4 z marszczeniem, z tyłu zapinana na guzik Długość ...

550,00 zł 154,00 zł

Sweter 10 18034-076
Dzianinowy sweter z miękkiej dzianiny w kratę, kołnierz w kształcie kielicha, po bokach pęknięcia Długość ...

366,00 zł 103,00 zł

Sweter 10 18035-840
Miękki dzianinowy sweter z domieszką wełny, z przodu warkocz, krój luźny, golf wygodny, mankiety szerokie ...

412,00 zł 115,00 zł

Żakiet 10 14015-740
Długi żakiet bez podszewki, wykonany z miękkiej, cętkowanej dzianiny, na stójce, z przodu dwie kieszenie ...

596,00 zł 167,00 zł

Spodnie 10 10027-740
Spodnie wykonane z wysokiej jakości mieszank poliestru, elastanu i wiskozy, wygodne i przyjemne w noszeniu, ...

458,00 zł 128,00 zł

Bluzka 09 15050-899
Kobieca delikatna z kwiatowym nadrukiem bluzka, z ozdobnie wykończonym długim rękawem z rozcięciami oraz guzikami ...

366,00 zł 102,00 zł

Żakiet DE 09 14006-390
Krótki dzianinowy (boucle) żakiet, bez podszewki, zapinany na zatrzaski Długość : ok 56cm ( od ...

412,00 zł 115,00 zł

Sweter 95 09 18024-070
Czarny sweter z ciepłej, grubej dzianiny, rękaw 7/8 w kształcie dzwonka, dekolt okrągły Długość: ok ...

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka 95 9 16104-005
Elegancka biała bluzka, wiązana pod szyją, dekolt okrągły, mankiety doszyte rozkloszowane Długość: ok. 64 cm ...

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka 11 15045-899
aKobieca bluzka, z kwiatowym nadrukiem, mankiet i dekolt wykończony plisą o motywie pantery, u dołu ...

320,00 zł 90,00 zł

Sweter 11 18040-070
Długi sweter dzianinowy bez zapięcia, dwie naszyte kieszenie, wykończony ozdobną lureksową krawędzią. Długość: około 92cm ...

458,00 zł 128,00 zł

Bluzka 11 86521-070
Czarna bluzka z elastycznej koronki, pod spodem wszyta podszewka, ramiona i rękawy przezroczyste, rękaw 3/4  ...

412,00 zł 144,00 zł

Bluzka 11 86204-394
Bordowa bluzka z miękkiej delikatnej tkaniny, rękaw 3/4 i dół zebrany w gumkę, z przodu ...

230,00 zł 81,00 zł

Spodnie 11 80208-394
Bordowe wygodne spodnie z delitatnej z miękkiej tkaniny, z tyłu pasa wszyta szeroka gumka, z ...

320,00 zł 112,00 zł

Bluzka 11 85502-070
Żorżetowa czarna bluzka w kwiaty, pod spodem wszyta podszewka, ramiona i rękawy 3/4 przezroczyste, po ...

320,00 zł 112,00 zł

Spodnie 07 30013-322
Burgundowe wąskie spodnie 7/8, w pasie gumka, kant spodni przeszyty, dół asymetryczny z pęknięciami Długość: ...

320,00 zł 160,00 zł

Żakiet 07 34015-048
Prosta krótka jeansowa kurtka, na piersiach naszyte kieszonki, zapinana na metalowe guziki, przy szyi kołnierzyk ...

596,00 zł 298,00 zł

Bluzka 07 36007-564
Zwiewna lekka bluzka w oliwkowym kolorze, dekolt w szpic, po bokach rozcięcia, rękaw opadający, wygodna ...

276,00 zł 138,00 zł

Spodnie 07 30005-899
Spodnie ze stylowym nadrukiem, lużne, lekkie, przyjemne w noszeniu, idealne w podróży, bez podszewki Długość: ...

412,00 zł 206,00 zł

Sukienka 07 37013-899
Letnia sukienka z etnicznym nadrukiem, bez rękawów, miękka, przewiewna, lekka, krój prosty, dekolt okrągły, z ...

550,00 zł 275,00 zł

Spodnie 07 30012-116
Eleganckie beżowe spodnie, fason "rurki", u dołu kolorowe wstawki, pas wysoki, przyjemnie i wygodne w ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 95 36020-385
Bluzka z dwóch rodzajów materiałów, z przódu kolorowy nadruk, wyszyte kwiaty, liście i graficzne ornamenty, ...

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 08 15129 - 400
Elegancka satynowa granatowa bluzka, z połyskiem, dekolt okrągły z marszczeniem, mały rękaw, zapinana z tyłu ...

230,00 zł 64,00 zł

Bluzka 08 15009-899
Delikatna, kobieca bluzka, nadruk kwiatowy, dół i rękaw 3/4 wykończony gumką, tył dłuższy, dekolt okrągły ...

320,00 zł 90,00 zł

Żakiet 08 14012-484
Krótki mulikolorowy żakiet typu bukla, z ozdobną świecącą złotą nitką, bez podszewki, dekolt okrągły, zapinany ...

550,00 zł 154,00 zł

Żakiet 08 14016-537
Kurtka z nadrukowanym motywem zwierzęcym, na stójce, zamek dwukierunkowy, z przodu nasztye dwie małe kieszonki,  ...

686,00 zł 192,00 zł

Bluzka 08 16025-804
Miękka dzianinowa bluzka w kolorze ciemnego fioletu, rękaw 3/4 z doszytą falbaną, z przodu, na ...

230,00 zł 64,00 zł

Spodnie 08 10031-899
Multikolorowe spodnie o kroju slim fit, bez kieszeni, w pasie wszyta gumka, bez zamka, długośc ...

458,00 zł 128,00 zł

Bluzka 95 15026-537
Stylowa bluzka o ciekawym kroju i modnym kolorze, mankiet i dół bluzki zebrany w gumkę, ...

320,00 zł 90,00 zł

spódnica 08 11001-537
Spódnica o prostym kroju z materiału imitującego zamsz, w pasie wszyta gumka z ozdobnymi troczkami, ...

366,00 zł 102,00 zł

Żakiert 08 14001-537
Żakiet - kurtka z materiału imitującego zamsz, zapinana na dwukierunkowy zamek, z przodu 3 ozdobne ...

778,00 zł 218,00 zł

Sukienka 08 17004-484
Elegancka dzianiowa sukienka w paski z brokatem, mieszanka wiskozy i elastanu, bez podszewki, dekolt okrągły ...

550,00 zł 154,00 zł

Sukienka 08 17011-484
Granatowa klasyczna, eleganca sukienka, rękaw 3/4 zakończony falbaną z lamówką, z tyłu łezka i zapięcie na ...

458,00 zł 128,00 zł

Bluzka 08 16021-899
Dzianinowa bluzka, nadruk imitacja wężowej skórki, dekolt w kształcie litery V zakończony "łezką", rękaw długi ...

276,00 zł 77,00 zł

Sweter 95 18003-005
Elegancki dzianinowy sweter z okrągłym dekoltem, rękaw 3/4 z niewielką falbanką, rozcięciem i z dekoracyjnymi ...

366,00 zł 102,00 zł

Bluzla 08 15130-005
Przewiewna letnia bluzka, tył dłuższy, po bokach rozcięcia, rękaw 3/4, z przodu łezka, zapinana na ...

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka 08 16101-562
Kobieca, elegancka bluzka, przód i tył wykonany z połyskiwej, plisowanej tkaniny, ramiona i dół z ...

230,00 zł 64,00 zł

Spódnica 07 11000-349
Elegancka koronkowa spódnica, na podszewce, w pasie gumka Skład:92% poliamid, 8% elastan

366,00 zł 102,00 zł

Spodnie 09 10024-899
Spodnie ze stylowym kwiatowym nadrukiem, po bokach czerwony lampas, talia normalna, wąskie uda Długoość: ok ...

458,00 zł 128,00 zł

Sweter 95 9 18015-365
Czerwony sportowy sweter, dekolt okrągły, rękaw długi, po bokach ozdobny warkocz Długość: ok. 60 cm ...

412,00 zł 115,00 zł

Żakiet 95 09 14022-070
Klasyczna czarna marynarka, wzdłuż aksamintny lampas, z przodu dwie kieszenie, zapinany na dwa guzki, rękaw ...

642,00 zł 180,00 zł

Spodnie 95 09 10019-070
Klasyczne czarne spodnie, z przodu kieszenie zapinane na zamek, po bokach czarny lampas, w pasie ...

458,00 zł 128,00 zł

Bluzka 09 16107-070
Dzianinowa bluza na stójce, tył dłuższy, po bokach rozcięcia, rękaw 3/4 z doszytymi ozdobnymi czarnymi ...

412,00 zł 115,00 zł

Spódnica 09 11003-070
Klasyczna dzianinowa spódnica, w pasie gumka z ozdobnym wiązaniem, po bokach czarna taśma, z tyłu ...

412,00 zł 115,00 zł

Żakiet 09 14028-070
Miękka skóropodobna kurtka, na stójce, zapinana na dwubiegowy zamek, po bokach kryte kieszenie na zatrzask, ...

686,00 zł 192,00 zł

Sweter 95 08 38115-385
Cienki sweter z modnymi sportowymi paskami, dekolt w szpic, rękaw długi z szerokimi mankietami, fason ...

366,00 zł 183,00 zł

Spodnie 08 30014-899
Jesienne spodnie w kratkę w odcieniu jagodowy, po bokach paski, nogawka prosta, wygodne w noszeniu ...

550,00 zł 275,00 zł

Bluzka 08 35047-899
Stylowa bluzka w paski, dekolt w szpic, z boku wiązanie, rękaw długi Długość: ok 65cm ...

366,00 zł 183,00 zł

Żakiet 08 34004-899
Sportowy żakiet w kratkę, kołnierz z klapami, zapinany na dwa guziki, z przodu kryte kieszenie, ...

732,00 zł 366,00 zł

Sukienka 08 37000-899
Casualowa sukienka w paski z kołnierzykiem, zapinana na guziki, z przodu naszyta kieszonka, mały pasek ...

550,00 zł 275,00 zł

Bluzka 08 36046-899
Sportowa bluza w jesiennych kolorach, w paski i kratki z elementami brokatu, dekolt okrągły, rękaw ...

412,00 zł 206,00 zł

Żakiet 10 14009-839
Akamitna krótka kurtka w kolorze jasnej jagody, bez podszewki, rozciągliwa, wygodna w noszeniu, krój prosty, ...

596,00 zł 167,00 zł

Bluzka 10 15019-843
Żakordowa elegancka bluzka, podwójna, astmetryczna z rozcięciem po boku, rękaw długi zakończony "dzwonkowym" mankietem z ...

276,00 zł 69,00 zł

Bluzka 10 16079-076
Elegancka dzianinowa bluzka, ze srebrną nitką, rękaw długi wykończony falbanką, dekolt w kształcie litery V ...

276,00 zł 77,00 zł

Sweter 95 18038-076
Długi miękki kardigan, bez zapięcia, po bokach rozcięcia, rękaw długi zakończony szerokim ściągaczem, na plecach ...

412,00 zł 115,00 zł

Bluzka 10 15035-899
Szyfonowa bluzka z nadrukiem w koła, lejący szyfon podszyty dźersejem, reglanowy rękaw z gumką, dekolt ...

366,00 zł 102,00 zł

Bluzka 10 16001-076
Bluzka z miękkiej, melanżowej dzianiny, fason pudełkowy, z przodu naszyte ozdobne perełki, rękaw 3/4 z ...

412,00 zł 115,00 zł

Bluzka 10 16142-750
Dzianinowa bluzka w paski, dekolt okrągły, rękaw długi, szerokie, rozcięte, rozkloszowane mankiety, z tyłu zapięcie ...

276,00 zł 77,00 zł

Sweter 95 18038-412
Długi miękki kardigan, bez zapięcia, po bokach rozcięcia, rękaw długi zakończony szerokim ściągaczem, na plecach ...

412,00 zł 115,00 zł

Bluzka 95 15065- 416
Klasyczna koszula  w niebieskie paski i kropki, kołnierzyk na stójce, na piersi naszyta kieszeń, zapinana ...

320,00 zł 90,00 zł

Żakiet 10 14031-740
Krótki żakiet bez podszewki, wykonany z miękkiej, cętkowanej dzianiny, na stójce, z przodu kryte dwie ...

550,00 zł 154,00 zł

Bluzka 10 16119-484
Elegancka bluzka, przód i tył z aksamitnej połyskliwej, plisowanej tkaniny, ramiona, rękaw 3/4 oraz dół ...

276,00 zł 77,00 zł

Sweter 10 18038-844
Długi miękki kardigan, bez zapięcia, po bokach rozcięcia, rękaw długi zakończony szerokim ściągaczem, na plecach ...

412,00 zł 144,00 zł

Sweter 95 18039-076
Miękki jesienny sweter, dekolt w szpic, po bokach rozcięcia Długość: ok. 63 cm Skład: 64% ...

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka 95 16102-899
Bluzka dzianinowa w paski, z przodu lśniące czarne cekiny, rękaw długi, dekolt okrągły, krój dopasowany, ...

199,00 zł 56,00 zł

Sweter 95 18039-840
Miękki jesienny sweter, dekolt w szpic, po bokach rozcięcia Długość: ok 63 cm Skład: 64% ...

320,00 zł 90,00 zł

Sukienka 10 17018-076
Dzianinowa melanżowa sukienka, rękaw 3/4 z pęknięciami, naszyte ozdobne perełki, dekolt "pudełkowy", z przodu przeszycia, ...

550,00 zł 154,00 zł

Żakiet 95 14014-750
Krótki miękki żakiet, ze srebrną nitką, zapinany na 1 haftkę, bez podszewki, długi rękaw Długość: ...

458,00 zł 128,00 zł

Bluzka 95 16104-412
Elegancka granatowa bluzka, wiązana pod szyją, dekolt okrągły, mankiety doszyte rozkloszowane Długość: ok. 64 cm ...

320,00 zł 90,00 zł

Sweter 95 18039-412
Miękki jesienny sweter, dekolt w szpic, po bokach rozcięcia Długość: ok. 63 cm Skład: 64% ...

320,00 zł 90,00 zł

Sweter 10 16143-843
Elegancka bluzka z falbaną, dekolt w szpic, rękaw długi wykończony rozcięciem i mankietem, zapiany na ...

276,00 zł 77,00 zł

Spodnie 08 30000-899
Spodnie w paski o klasycznym kroju, nogawka prosta, po bokach kieszenie Długość: ok 80 cm ...

458,00 zł 229,00 zł

Sweter 08 38112-385
Lekki cienki sweter z efektem brokatu, rękaw krótki, mankiety, dół oraz okrągły dekolt wykończony paskami ...

320,00 zł 160,00 zł

Sweret 08 38111-076
Stylowy sweter z motywem zwierzęcym, lekki efekt brokatu, dół i mankiety wykończone paskami, zamek dwukierunkowy, ...

458,00 zł 229,00 zł

Sukienka 08 37003-899
Sukienka z mieszanką wzorów, taliowana,  delikatny efekt połysku, dekolt okrągły, rękaw 3/4, z tyłu pękniecie ...

596,00 zł 298,00 zł

Spodnie 08 30003-070
Spodnie z bocznymi kontrastującymi paskami, prosta nogawka, małe kieszenie zapinane na zamek Długość: ok 76cm ...

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie 09 30016-899
Dżersejowe spodnie, z przodu w kratkę, z tyłu gładkie granatowe, wąska nogawka, talia normalna Długość: ...

596,00 zł 298,00 zł

Bluzka 09 35042-482
Stylowa bluzka koszulowa, z przodu paski, z tyłu łańcuszkowy nadruk, zapinana na guzki Długość: ok. ...

412,00 zł 206,00 zł

Bluzka 09 36109-482
Granatowa bluzka z napisem "Love, heart & spirit soul", rękaw długi, po bokach i przy ...

276,00 zł 138,00 zł

Sweter 95 38355-122
Przyjemny, delikatny sweter, krój prosty, szeroki, okrągły dekolt, rękaw długi, na ramionach ozdobne guzki Długość: ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 95 35034-490
Bluzka koszulowa w paski z nadrukiem łańcucha, kołnierzyk klasyczny, zapinana na guziki, na piersi naszyta ...

320,00 zł 160,00 zł

Żakiet 09 34009-684
Kurtka ze sztucznej skóry w stylu motocyklowym, idealna na okres przejściowy, zapinana na zamek błyskawiczny, ...

732,00 zł 366,00 zł

Bluzka 95 36086-239
Luźna bluzka z miękkiej tkaniny, dekolt w szpic z marszczeniami, rękaw długi z mankietem, tył ...

276,00 zł 138,00 zł

Sweter 09 38351-122
Miękki sweter o swobodnym kroju, bez zamka, rękaw długi Długość: ok 58 cm Skład: 72% ...

412,00 zł 206,00 zł

Sweter 95 38354-239
Wygodny, miękki, kobiecy sweter, w kratkę, dekolt okrągły, rękaw długi, z boku ozdobne guzki, krój ...

366,00 zł 183,00 zł

Sweter 10 38450-070
Czarny dzianinowy kardigan z kontrastowym wzorem w kratkę, bez zapięcia, po bokach kieszenie, krój lużny ...

458,00 zł 229,00 zł

Spodnia 10 30022-070
Tweedowe spodnie z czarnym lampasem, po boku kieszenie zapinane na zamek, nogawka wąska Długość: ok ...

458,00 zł 229,00 zł

Bluzka 10 35011-564
Elegancka satynowa bluzka, dekolt okrągły z ozdobnym wiązaniem, mankiety szerokie z guzikami, tył przedłużony, po ...

366,00 zł 183,00 zł

Sweter 10 38451-564
Luźny kardigan bez zapięcia, miękki i  przyjemny w noszeniu Długość: ok 58 cm Skład: 72% ...

412,00 zł 206,00 zł

Spódnica 10 31003-070

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 10 36179-070
Tweedowa bluzka, wysoki okrągły dekolt, z tyłu zapinana na ozdobny zamek, po bokach czarne lampasy, ...

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka 95 36127-899
Sportowo-elegancka bluzka, multikolorowa dająca możliwośc wielu połączeń ze spódnicami lub spodniami. Krój prosty, rękaw 7/8. ...

184,00 zł 92,00 zł

Spodnie 95 30035-070
Dżersejowe dopasowane czarne spodnie, po bokach ozdobne przeszycia, pas szeroki, zapinane na zamek Długość: ok ...

366,00 zł 256,00 zł

Sweter 95 38457-070
Czarny miękki sweter, przy szyi, po bokach i wzdłuż rękawów dwukolorowy lampas, dekolt okrągły, rękaw ...

366,00 zł 183,00 zł

Sweter 10 38454-070
Miękki, przyjemny golf w biało-czarne pasy, z przodu wrobiony wzór warkoczy, mankiety i dół wykończone ...

412,00 zł 206,00 zł

Sukienka 10 37019-899
Elegancka dzianinowa sukienka w kratkę, na stójce, po bokach kieszenie, krój lekko dopasowany Długość spódnicy: ...

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie 10 30036-070
Sportowo-eleganckie spodnie jeans, nogawka dopasowana, talia normalna, 5 kieszeni, po bokach nitowa aplikacja Długość: ok ...

458,00 zł 229,00 zł

Sweter 95 38356-482
Miękki, przyjemny sweter w żakardowe wzory, dekolt w szpic Długość: ok 60cm Skład: 55% polakryl, ...

366,00 zł 183,00 zł

Spodnie 95 30028-070
Czarne eleganckie spodnie, po bokach lekko błyszczące lampasy, pas szeroki, kieszenie kryte zapinane na zamek, ...

458,00 zł 229,00 zł

Bluzka 95 36096-899
Sportowy sweterek w kratkę, po bokach i na ramionach lampasy ze sztucznej skóry, wysoki okrągły ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 95 36089-482
Granatowa elegancka bluzka, dekolt okrągły z ozdobnym łańcuchem, rękaw 7/8, z tyłu pęknięcie zapinane na ...

320,00 zł 160,00 zł

Spodnie 95 30917-048
Spodnie jeans, długość 7/8, imitacja zamka, w pasie gumka, małe rozcięcia u dołu, krój dopasowany, ...

320,00 zł

Żakiet 11 14027-899
Klasyczna marynarka w "panterkę", z przodu naszywki z metalicznym haftem i dżetami, spód kołnierza z ...

642,00 zł 180,00 zł

Bluzka 11 16089-070
Bluzka z dwóch rodzajów materiału, przód z lejącej satyny z kolorowym nadrukiem, tył jednolity czarny ...

276,00 zł 77,00 zł

Żakiet 11 14017-070
Krótka elegancka czarna marynarka z lekkim połyskiem, zapinana na dwie haftki, rękaw 3/4 z doszytą ...

412,00 zł 115,00 zł

Bluzka 11 15046-412
Szyfonowa elegancka bluzka w panterkę, przód i tył z dzianinową czarną podszewką, rękaw przezroczysty zakończony ...

366,00 zł 102,00 zł

Sweter 11 18044-070
Elegancki czarny sweter z cienkiej dzianiny w poziome brokatowe paski, dekolt okrągły, rękaw 3/4, krój prosty ...

366,00 zł 102,00 zł

Bluzka 11 16105-070
Czarna elegancka bluzka, dekolt okrągły z małym rozcięciem zapinanym na haftki, rękaw długi wykończony falbanami, ...

366,00 zł 102,00 zł

Sweter 95 18045-412
Miękki sportowy sweter z efektem lureksu, z przodu głowa lamparta z ćwieków, dekolt okrągły, lamówki ...

458,00 zł 128,00 zł

Bluzka 04 25048-899
Letnia podwójna bluzka w pastelowe kolory, na wierzchu szyfon, pod spodem dopasowana dżersejowa koszulka, na ...

320,00 zł 160,00 zł

Wyświetlanie od 1 do 150 (z 150 pozycji) Stron:  1 
Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.