Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 16004-005
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 26048-456
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 07 36007-564
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 95 14800-484
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka 12 27000-899
550,00 zł 193,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 144,00 zł
Promocje
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
Sweter 95 18039-412
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 28240-075
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 04 20037-001
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Bluzla 08 15130-005
320,00 zł 90,00 zł
Spódnica 07 11000-349
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 9 18015-365
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 28206-070
412,00 zł 206,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 04 25046-001
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 07 35016-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 12 26007-070
230,00 zł 81,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 05 25093-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Żakiert 08 14001-537
778,00 zł 218,00 zł
Żakiet 10 14009-839
596,00 zł 167,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 144,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 02 25027-490
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 12 20006-899
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 95 20002-070
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie BIANCA 03 70318-465
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 08 34004-899
732,00 zł 366,00 zł
Sweter 95 28201-070
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 95 27006-398
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 97,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 275,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
spódnica 02 21007-484
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 12 46014-158
322,00 zł 225,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 95 28230-484
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 10 16073-005
230,00 zł 64,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 26011-456
252,00 zł 88,00 zł
Żakiet 09 14028-070
686,00 zł 192,00 zł
Sukienka 05 27007-048
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 18038-412
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 03 25020-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 36089-482
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 09 36109-482
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 36064-899
199,00 zł 103,00 zł
Sukienka 06 97602-070
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 10 16119-484
276,00 zł 77,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 28211-456
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 08 37003-899
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 16021-899
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 07 35012-369
320,00 zł 160,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 08 15129 - 400
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 01 20013-075
499,00 zł 250,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 128,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 04 20032-459
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 10 16001-076
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 02 20107-001
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 04 28244- 082
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 225,00 zł
ŻAKIET 07 14008-048
596,00 zł 167,00 zł
Sweter 09 18020-740
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
SPODNIE 07 10017-484
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 05 24032-130
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 07 36005-564
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 95 25055-075
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 01 46006-518
276,00 zł 193,00 zł
Apaszka 95 37101-899
138,00 zł 69,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 154,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 02 25042-434
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Spodnie 03 90316-139
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 04 28244 - 459
276,00 zł 138,00 zł
Spódnica 09 11003-070
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 04 97401-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 12 26001-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 36077-899
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 18039-840
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 12 25009-070
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 16004-005
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 04 25021-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 10 30036-070
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 04 24025-001
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 95 08 38115-385
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 321,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 119,00 zł
Sweter 08 18012-537
458,00 zł 128,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 08 37000-899
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 256,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 206,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %
Produkty polecane
Produkty polecane
Sortuj wg:
Domyślny
08de 87903-394
Sukienka o kobiecym kroju, lekki połysk daje mozliwośc traktowania tego stroju jako wieczorowy , nadaje ...

550,00 zł 154,00 zł

Bluzka 03 26092-082
Bluzka uszyta z dwóch materiałów, przód krepowany, tył dzianinowy, rękaw krótki opadający, przy szyi i ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 03 26092-398
Bluzka uszyta z dwóch materiałów, przód krepowany, tył dzianinowy, rękaw krótki opadający, przy szyi i ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 04 95412-899
Bluzka w kolorze srebrym z kwiatowym nadrukiem, dekolt "carmen" - z gumką, dół i rękaw ...

320,00 zł 64,00 zł

Bluzka 06 25080-398
Bluzka letnia z rekawem 3/4. Z boku wiązana  co powoduje, że z prostej bluzki robi ...

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 06 26162-001
Letnia bluzka ze stylowym kwiatowym nadrukiem, ozdobny dekolt w kształcie litery V, po bokach ściągnięcia ...

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 06 26163-512
Bluzka w kolorowe wzory. Dekold "woda". Pięknie komponuje się ze spodniami o tej samej fakturze ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 06 26169-398
Zwiewna bluzka z dwóch rodzai materiałów.Przy szyi ozdobne wykończenie z przeszyciem  metalicznym. Może być jako ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 06 26173-512
Letnia bluzka w kolorze khaki, ozdobny dekolt w szpic, rękaw opadający, po bokach rozcięcia, łatwa ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 11 86204-394
Bordowa bluzka z miękkiej delikatnej tkaniny, rękaw 3/4 i dół zebrany w gumkę, z przodu ...

230,00 zł 81,00 zł

Bluzka 11 86521-070
Czarna bluzka z elastycznej koronki, pod spodem wszyta podszewka, ramiona i rękawy przezroczyste, rękaw 3/4  ...

412,00 zł 144,00 zł

Bluzka 95 25010-456
Klasyczna koszulowa bluzka w paski, po bokach naszyty ozdobny lampas, obszycia przy guzikach wykończone czerwona ...

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka 95 26167-589
Bluzka multikolor, bez rękawów, na ramionach ozdobne wiązanie, z przodu napis(ćwieki). Tył w poprzeczne paski. ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka BIANCA 12 96016-070
Bluzka dzianinowa w beżowo-czarno-srebrne pasy, dekolt okragły, rękaw 3/4, tył cały czarny Skład : 92% ...

276,00 zł 55,00 zł

Bluzka BIANCA 01 96108-005
Bluzka z miłej, miękkiej dzianiny, w granatowe paski, zapinana na cztery kryte zatrzaski, dół wykończony ...

366,00 zł 73,00 zł

Bluzka BIANCA 08D 85100-470
Bluzka z eleganckiej koronki na podszewce, w połączeniu ze spódnicą 81100-470  daje kombinację zastępujacą sukienkę ...

412,00 zł 62,00 zł

Bluzka BIANCA 09 85304-048
Bluzka jeans z serii Must-Have, z wyjmowanym troczkiem umieszczonym pod  małym kołnierzykiem, metalowe guzki na ...

366,00 zł 55,00 zł

Bluzka BIANCA DE08 85934-375
Multikolorowa bluzka ze stójką, na guziki, rękaw długi wykończony jednokolorową plisą Skład : 100% poliester ...

320,00 zł 48,00 zł

Dzianina BIANCA 08 DE 86123-419
Bluzka dzianinowa w kolorze chabrowym, w stukturze plastrów miodu, dekolt w kształcie łódki z lekkim ...

184,00 zł 28,00 zł

Kurtka 08 84210-070
Kurtka-żakiet z cienkiej tkaniny imitującej skórę. Przód i tył w ozdobne wyciskane motywy kwiatowe. Zapinana ...

916,00 zł 257,00 zł

Spodnie 01 20010-456
Spodnie o kroju jeans, kolor "powerblue", powerstretch - bawełniana satyna z elastanem, 5 kieszeni, wąska ...

412,00 zł 144,00 zł

Spodnie 06 20047-512
Spodnie w kolorowe wzory, przewiewne, w pasie gumka, kieszenie po bokach, długość 7/8. Proponujemy do ...

366,00 zł 183,00 zł

Spodnie 07 30010-070
Skład:100% Polyester

320,00 zł 160,00 zł

Spodnie 11 80208-394
Bordowe wygodne spodnie z delitatnej z miękkiej tkaniny, z tyłu pasa wszyta szeroka gumka, z ...

320,00 zł 112,00 zł

spodnie Bianca 02 90206-764
Spodnie dżinsowe w odcieniu jasnej szarości z elementami moro. Z przodu poniżej kieszeni umieszczone ozdobne ...

458,00 zł 92,00 zł

Spodnie BIANCA 04 90406-330
Jeans w kolorze różowym,  o długości 7/8, normalnej talii, kieszenie z przodu ozdobione sznurkami Długość ...

458,00 zł 92,00 zł

Spodnie Bianca 05 90504-551
Spodnie w kolorze zgniłej zieleni o strukturze materiału krepowanego. Z przodu 2 ukośne, z tyłu ...

412,00 zł 82,00 zł

Spodnie Bianca 05 90508-899
Spodnie 7/8, z motywem kwiatowym. Po bokach wszyty dwukolorowy lampas. Przód spodni zapinany na zamek. ...

458,00 zł 92,00 zł

Spódnica 06 21010-512
Wygodna letnia spódnica w  modnym kolorze khaki, lekka bez podszewki, z boku asymetryczne rozcięcie, ozdobny ...

320,00 zł 160,00 zł

Spódnica 08 81200-780
Waska spódnica ołówkowa, z miękkiej dzianiny, przód i tył zdobiony różnymi nadrukami, z tyłu rozporek ...

366,00 zł 55,00 zł

spódnica Bianca 03 91300-139
Spódnica z elastycznej dzianiny o prostym kroju z wszytymi po bokach śmietanowymi lampasami. Góra wykończona ...

412,00 zł 82,00 zł

Spódnica Bianca 05 91500-899
Spódnica z motywem kwiatowym zapinana na zamek z przodu. W pasie wszyte ozdobne wiązanie, po ...

366,00 zł 73,00 zł

Sukienka 06 97600-899
Kobieca szyfonowa sukienka w kształcie litery A, dwie doszyte falbanki tworzą mały rękaw, doł sukienki ...

458,00 zł 92,00 zł

Sukienka 06 27030-001
Sukienka na podszewce (kolor podszewki biały) bez rekawów, zwiewna. Sprawdzi się na wyjściach galowych ale ...

458,00 zł 229,00 zł

Sukienka BIANCA 11 87506-070
Wieczorowa, elegancka sukienka z dodatkiem Spandexu, dekolt, tył i rękawy z elastycznej koronki, wykończona stójką ...

550,00 zł 83,00 zł

Sukienka Bianca 05 97508-323
Sukienka bez rękawów, cała na podszewce. Dekolt sukienki wykończony ozdobną listwą, która z przodu jest ...

550,00 zł 110,00 zł

Sukienka BIANCA 08 87108-038
Elegancka, koronkowa na podszewce sukienka, rękaw 1/2 zakończony falbanką, dekolt okragły Całkowita długość ok 97 ...

550,00 zł 83,00 zł

Sukienka Bianca 11 87504-070
Wieczorowa sukienka , wykonana z dwóch warstw rozdzielonych w pasie wszytą rypsową taśmą, dół sukienki ...

596,00 zł 89,00 zł

Sukienka BIANCA 12 97002-100
Sukienka w beżowo-czarne paski, w tali dżersejowa wstawka, dekolt okragły, rękaw 3/4 z pęknięciami Długość ...

458,00 zł 92,00 zł

Zakiet 08de 84901-394
Żakiet o dopasowanym kobiecym kroju z naszywanymi kieszeniami. Klapy klasyczne z wszytą częściowo podszewką w ...

642,00 zł 180,00 zł

Zakiet 08de 84903-070
Żakiet sportowy-elegancki zapinany na zamek dwukierunkowy błyskawiczny, z małym kołnierzykiem, kieszenie naszyte z przodu. Długość: ...

596,00 zł 167,00 zł

Żakiet BIANCA 12 94004-100
Blezer w beżowo- czarne pasy, zapinany na zatrzaski, dekolt okragły, z przodu dwie kieszonki Długość: ...

458,00 zł 92,00 zł

Żakiet 04 94921 - 310
Krótkie bolerko w kolorze różu bez zapięcia, rękaw 3/4 z pęknięciem, przód wydłużony Idealnie pasuje ...

412,00 zł 82,00 zł

Żakiet 07 84200-007
Jasny żakiet typu Chanel, zapinany na ozdobne metalowe guziki, które są też na kieszonkach i ...

686,00 zł 192,00 zł

Żakiet 07 84206-899
Żakiet z szlowym kołnierzem, z podszewką w rękawach i na plecach. Kieszenie wszyte w cięcie ...

596,00 zł 167,00 zł

Żakiet 08de 84106-470
Krótkie bolerko, rękaw 3/4, bez podszewki, wykończone na okrągło pod szyją, bez klap i bez ...

458,00 zł 129,00 zł

Żakiet 08de 84201-665
Zakiet o sportowym kroju z licznymi dodatkami dający efekt wow. Wiele oxdobnych szwów podkreśla kobiecy ...

686,00 zł 192,00 zł

Żakiet 08de 84911-394
Krótki żakiet, bez podszewki, rękaw 7/8 z małym pęknięciem, bez zapięcia, stanowi uzupełnienie sukienki o ...

458,00 zł 128,00 zł

Żakiet 70T 84800-470
Żakiet z miękkiej rozciągliwej bawełny, bez podszewki. wykonany z materiału przypominającego plaster miodu. Zapinany na ...

550,00 zł 154,00 zł

Żakiet BIANCA 09 84301-899
Żakiet z bardzo miękkiej dzianiny, klapy klasyczne, zapinany na dwa guziki, bogata kolorystyka pozwala łaczy ...

686,00 zł 103,00 zł

Żakiet BIANCA 11  84507-070
Krótkie, wieczorowe aksamitne bolerko z dodatkiem Spandexu, rękaw 3/4 z rozcięciem, może stanowić doskonałe uzupełnienie ...

412,00 zł 62,00 zł

Żakiet Bianca 02 94208-764
Kurtka dżinsowa w odcieniu jasnej szarości z elementami moro. Dodatek streczu daje komfort noszenia. Dół ...

686,00 zł 137,00 zł

Żakiet BIANCA 08 84203-780
Żakiet klasyczny z miękkiej dzianiny, bez podszewki. zapinany na dwa guziki, kieszenie naszywane, z boku ...

642,00 zł 96,00 zł

Żakiet BIANCA 09 84300-899
Klasyczno-sportowy krótki Buccle żakiet, wykończony granatową zamszową plisą Długośc : ok 56 cm ( od ...

642,00 zł 96,00 zł

Wyświetlanie od 1 do 54 (z 54 pozycji) Stron:  1 
Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.