Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 95 08 35029-001
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 12 24000-070
642,00 zł 225,09 zł
Żakiet 10 14025-484
778,00 zł 218,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 08 37003-899
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie 95 20029-484
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 95 30026-899
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 321,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 183,00 zł
Promocje
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Spodnie 04 20037-001
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Spodnie 95 20046-304
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 275,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 05 97513-323
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-367
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 46014-158
322,00 zł 225,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 77 26130-433
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 18038-412
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
Spódnica 07 11000-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 95 94958-042
642,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 18039-076
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 25072-899
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 04 28244- 082
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 10 10021-748
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet 08 34004-899
732,00 zł 366,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 10 80401-742
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 10 16001-076
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka 02 25054-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 12 26007-070
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie 95 20002-070
550,00 zł 193,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 05 25075-433
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 95 20046-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 95 25003-456
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 07 36007-564
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 11 16126-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 05 26143-899
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 250,00 zł
Sweter 95 98200-055
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka 04 25050-001
366,00 zł 183,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 119,00 zł
Bluzka 05 25093-899
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 95 28201-070
412,00 zł 206,00 zł
366,00 zł 183,00 zł
Spódnica 03 91900-404
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 04 25021-899
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 09 18020-740
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 256,00 zł
SPODNIE 07 10005-484
320,00 zł 80,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Spodnie BIANCA 03 70318-465
366,00 zł 55,00 zł
Spodnie 10 30036-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 03 25056-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 03 95938-404
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 36109-482
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 05 27033-433
550,00 zł 275,00 zł
SPODNIE 07 10012-048
458,00 zł 128,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 05 20054-048
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 07 34015-048
596,00 zł 298,00 zł
Sweter 71T 88801-375
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 07 15011-899
366,00 zł 103,00 zł
Spódnica 09 11003-070
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 95 94859-139
642,00 zł 128,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 97,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 321,00 zł
Żakiet 95 24020-484
686,00 zł 240,00 zł
Bluzka 06 95605-899
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 95 08 38115-385
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 10 16119-484
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 09 84310-400
598,00 zł 167,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 11 15045-899
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet 70T 84806-748
596,00 zł 167,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 18003-005
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka 95 9 16104-005
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 11 14017-070
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 18045-412
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 05 20048-212
366,00 zł 183,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 de 85903-478
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 95 27006-398
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 03 90316-139
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 02 95954-055
276,00 zł 55,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 04 20024-764
499,00 zł 250,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 10 38451-564
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Bluzka 03 25033-398
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 11 14027-899
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 95 30028-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 95 16004-005
230,00 zł 64,00 zł
ŻAKIET 07 14008-048
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 02 20107-459
412,00 zł 144,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 12 24000-070
642,00 zł 225,09 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 01 25008-313
320,00 zł 112,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Bluzka BIANCA 10 86425-750

366,00 zł 55,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 86425-750
Produkt niedostępny
Waga:0.50 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:
Bluzka dzianinowa, z szeroką stójką zapianą z tyłu na guzik, rękaw 3/4 z możliwością wywinięcia, z boku rozcięcia

Długość : ok 64 cm
Skład:  69% poliester, 24% bawełna, 4% poilamid, 3% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Spódnica 06 21010-512

Spódnica 06 21010-512

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka 06 26173-512

Bluzka 06 26173-512

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 06 26160-899

Bluzka 06 26160-899

199,00 zł 103,00 zł

Sukienka Bianca 11 87504-070

Sukienka Bianca 11 87504-070

596,00 zł 89,00 zł

Spodnie 95 10801-048

Spodnie 95 10801-048

412,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Bluzka BIANCA 10 86425-750

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.