Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 95 26167-589
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 73,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 96,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 11 86204-394
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 03 26092-082
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 103,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 64,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 03 26092-398
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 82,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 05 27007-048
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 02 20050-484
550,00 zł 193,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Promocje
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka BIANCA 06 76602-189
320,00 zł 48,00 zł
Bluzka 02 26073-484
276,00 zł 97,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 05 24032-130
596,00 zł 298,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 02 95230-764
412,00 zł 82,00 zł
Żakiet 02 94211-055
458,00 zł 160,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 03 28231-130
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 15065- 416
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 12 48018-155
322,00 zł 161,00 zł
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 36077-899
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 03 94302-899
642,00 zł 128,00 zł
Sweter 71T 88801-375
366,00 zł 102,00 zł
Spódnica 12 91001-070
366,00 zł 73,00 zł
Żakiet 08 34004-899
732,00 zł 366,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 160,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 95 26003-313
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 07 36009-070
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 137,00 zł
Sukienka 04 97401-899
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 256,00 zł
Bluzka 95 25025-899
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 02 25027-490
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 11 15045-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 10 16073-005
230,00 zł 64,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 01 25008-313
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 08de 88932-419
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 62,00 zł
Spodnie 95 20002-070
550,00 zł 193,00 zł
Żakiet 01 44015-587
550,00 zł 385,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 08de 88932-375
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 05 97513-323
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 03 94304-899
596,00 zł 119,00 zł
Żakiet 12 24000-070
642,00 zł 225,09 zł
Sweter 04 28244- 082
276,00 zł 138,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 10 14015-740
596,00 zł 167,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 04 25048-899
320,00 zł 160,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka 95 16102-899
199,00 zł 56,00 zł
Sweter 10 38451-564
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 112,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Spódnica 06 91602-236
320,00 zł 64,00 zł
Żakiet 95 94958-042
642,00 zł 128,00 zł
Sweter 08 18012-537
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 175,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie BIANCA 03 70318-465
366,00 zł 55,00 zł
Bluzka 95 25003-456
320,00 zł 112,00 zł
Sukienka 10 37019-899
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 10 80401-742
458,00 zł 129,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
spódnica 02 21007-484
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 95 18003-005
366,00 zł 102,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka 12 26001-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 04 20037-001
550,00 zł 275,00 zł
Spódnica 06 21010-512
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 10 16119-484
276,00 zł 77,00 zł
Sweter 95 28205-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 11 14027-899
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 10 16001-076
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 05 27033-433
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 07 35015-303
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 161,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 26007-070
230,00 zł 81,00 zł
Sweter 95 28230-484
366,00 zł 183,00 zł
Apaszka 95 37101-899
138,00 zł 69,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluza 02 26063-076
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 02 20107-001
412,00 zł 144,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 81,00 zł
Sweter 95 9 18015-365
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 48,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 73,00 zł
Bluzka 08 15129 - 400
230,00 zł 64,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Sweter 11 18044-070
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 04 25000-001
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 01 26038-456
276,00 zł 97,00 zł
Żakiet 01 24007-456
596,00 zł 209,00 zł
Bluzka 10 16079-076
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 95 94859-139
642,00 zł 128,00 zł
Bluzka 05 26143-899
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 36109-482
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 07 30005-899
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 26048-456
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Żakiert 08 14001-537
778,00 zł 218,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 96,00 zł
Bluzka 03 25020-001
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 71T 88801-493
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 07 36005-564
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 95 09 14022-070
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 07 36005-385
230,00 zł 115,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Bluzka 06 95605-899

276,00 zł 55,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 95605-899
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Letnia, przewiewna bluzka z nadrukiem kwiatowym, mały rękaw wykończony gumką, dekolt Carmen z małym przecięciem

Dłudość: ok 60 cm ( od rozmiaru 40 +1 cm)
Skład: 100% poliester

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Sweter BIANCA 68116-400

Sweter BIANCA 68116-400

596,00 zł 60,00 zł

Sukienka 06 97600-899

Sukienka 06 97600-899

458,00 zł 92,00 zł

Żakiet 95 24017-542

Żakiet 95 24017-542

499,00 zł 249,00 zł

Żakiet 02 94211-055

Żakiet 02 94211-055

458,00 zł 160,00 zł

Sukienka 05 97513-323

Sukienka 05 97513-323

458,00 zł 92,00 zł

Spodnie 03 90316-139

Spodnie 03 90316-139

458,00 zł 128,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Bluzka 06 95605-899

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.