Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Spodnie 70 30039-070
412,00 zł 247,00 zł
Kurtka 08 39003-322
686,00 zł 412,00 zł
Bluzka 95 25036-398
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 95 25032-490
320,00 zł 112,00 zł
Sweter 10 38450-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 16005-484
230,00 zł 64,00 zł
Sweter 95 28240-075
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 35040-001
366,00 zł 183,00 zł
Promocje
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 16104-412
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 08 30011-764
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 03 25057-398
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 07 35017-006
320,00 zł 160,00 zł
Sukienki 03 27019-398
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 161,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 140,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 11 15046-412
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
ŻAKIET 07 14003-484
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 02 20022-899
458,00 zł 128,00 zł
sweter 09 38350-482
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 05 20051-130
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica 08 11006-484
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 95 47017-194
550,00 zł 385,00 zł
Żakiet 10 84409-742
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 95 36077-899
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica 09 31012-899
366,00 zł 220,00 zł
230,00 zł 161,00 zł
Bluzka 07 35015-303
276,00 zł 138,00 zł
Spódnica 08 31005-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Bluza 02 26063-076
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 08 17011-484
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 35006-899
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 192,00 zł
Spodnie 09 30016-899
596,00 zł 358,00 zł
Bluzka 05 25075-433
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 12 25009-070
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 16102-899
199,00 zł 56,00 zł
Kurtka 08 39003-322
686,00 zł 412,00 zł
Bluzka 95 36183-427
199,00 zł 120,00 zł
Sweter 95 18045-412
458,00 zł 128,00 zł
Spódnica 07 31001-564
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 08 30006-322
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 10 37019-899
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 247,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 02 25042-434
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Sukienka 03 97300-899
550,00 zł 110,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08 36031-899
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 36089-482
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 95 36001-322
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 07 17006-899
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-367
642,00 zł 96,00 zł
Spodnie 05 20048-212
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 05 26157-433
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 28205-070
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Sweter 95 28230-484
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Bluzla 08 15130-005
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 95 18039-412
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 08 16025-804
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 35038-899
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 330,00 zł
Spodnie 95 40005-155
458,00 zł 321,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 06 26160-899
199,00 zł 103,00 zł
Sweter 10 18035-840
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 09 38351-122
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Sweter 09 38358-239
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 07 36006-385
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Bluzka 01 26037-313
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 10 35011-564
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 95 18038-076
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 175,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 81,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 160,00 zł
Sukienka 08 37002-899
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 193,00 zł
Bluzka 95 26011-456
252,00 zł 71,00 zł
Żakiet 09 34011-899
732,00 zł 439,00 zł
Bluzka 07 35008-564
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 08 36041-899
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
Sweter 95 38115-385
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 09 37015-899
642,00 zł 385,00 zł
Bluzka 04 25021-899
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 225,00 zł
Sweter 09 38359-684
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 05 25074-212
276,00 zł 138,00 zł
sukienka 04 27015-764
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 95 26048-456
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 09 35039-899
320,00 zł 192,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 103,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 04 20032-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 07 36005-385
230,00 zł 115,00 zł
sweter 08 38113-076
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Bluzka 95 15065- 416
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Sweter 95 18039-076
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 247,00 zł
Sweter 10 38451-564
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 02 94211-055
458,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 04 20024-764
499,00 zł 250,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 95 36001-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 36047-385
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 08 30001-322
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 12 26020-899
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 10 16119-484
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 02 95954-055
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 95 36187-899
184,00 zł 110,00 zł
Spodnie 07 30012-116
366,00 zł 183,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Bluzka 06 95605-899

276,00 zł 55,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 95605-899
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Letnia, przewiewna bluzka z nadrukiem kwiatowym, mały rękaw wykończony gumką, dekolt Carmen z małym przecięciem

Dłudość: ok 60 cm ( od rozmiaru 40 +1 cm)
Skład: 100% poliester

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Sukienka 06 97600-899

Sukienka 06 97600-899

458,00 zł 92,00 zł

Żakiet 95 24017-542

Żakiet 95 24017-542

499,00 zł 175,00 zł

Żakiet 02 94211-055

Żakiet 02 94211-055

458,00 zł 160,00 zł

Sukienka 05 97513-323

Sukienka 05 97513-323

458,00 zł 92,00 zł

Spodnie 03 90316-139

Spodnie 03 90316-139

458,00 zł 128,00 zł

Sukienka 07 17006-899

Sukienka 07 17006-899

550,00 zł 154,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Bluzka 06 95605-899

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.