Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Sweter 95 38115-385
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 161,00 zł
Bluzka 07 15011-899
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 07 36016-899
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 95 24020-484
686,00 zł 192,00 zł
Żakiet 10 14025-484
778,00 zł 218,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 08 37003-899
596,00 zł 358,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
Promocje
Sukienka 95 97350-496
596,00 zł 119,00 zł
Spodnie 02 20107-542
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 36141-899
184,00 zł 110,00 zł
Bluza 02 26063-076
412,00 zł 115,00 zł
Spódnica 09 31012-899
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 95 38354-239
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 12 45021-001
322,00 zł 161,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 09 30023-142
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 08 37000-899
550,00 zł 330,00 zł
Bluzka 10 36179-070
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 09 36105-482
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 09 35039-899
320,00 zł 192,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Sweter 09 38353-427
320,00 zł 192,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 07 35016-899
366,00 zł 183,00 zł
sweter 09 38350-482
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 07 36005-385
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 03 20039-398
412,00 zł 144,00 zł
Sukienka 70 37040-385
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 38115-385
366,00 zł 220,00 zł
Żakiet 02 24024-048
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Kurtka 10 39004-070
824,00 zł 494,00 zł
Sweter 09 38359-684
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Bluzka 02 26073-484
276,00 zł 97,00 zł
Bluzka 07 36007-564
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica 04 21105-459
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 36095-899
230,00 zł 138,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 09 38553-535
412,00 zł 247,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Żakiet DE 09 14006-390
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 166,00 zł
Sukienka 95 09 17010-390
458,00 zł 128,00 zł
spódnica 08 11001-537
366,00 zł 102,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 140,00 zł
Spódnica 03 21008-899
412,00 zł 144,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 07 36005-564
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 95 36135-070
276,00 zł 166,00 zł
Żakiet 03 24016-130
642,00 zł 225,00 zł
Żakiet BIANCA 95 74956-367
642,00 zł 96,00 zł
Sweter 95 26003-560
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 36001-322
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Spodnie 08 30001-322
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 36020-385
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 36187-899
184,00 zł 110,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Sweter 09 38351-122
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 10 35067-001
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 95 36047-385
276,00 zł 166,00 zł
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 04 27113-459
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 07 36009-070
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 05 25059-006
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 11 85502-070
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 10 36181-070
230,00 zł 138,00 zł
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 247,00 zł
Sweter 95 28230-398
366,00 zł 128,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Sweter 95 28205-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 35047-899
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 95 38456-387
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 95 20040-484
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 08 16101-562
230,00 zł 64,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 10 34024-070
686,00 zł 412,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 01 24004-503
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 07 35012-369
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 09 37015-899
642,00 zł 385,00 zł
Bluzka 95 26081-484
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 36001-070
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 08 36046-899
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 12 95018-070
320,00 zł 64,00 zł
Spódnica 10 31003-070
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 09 38553-482
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 10 36124-899
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 05 20051-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 12 26001-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 95 16004-005
230,00 zł 64,00 zł
Bluzka 95 25025-899
320,00 zł 90,00 zł
Sukienka 08 37003-899
596,00 zł 358,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 95 25028-490
320,00 zł 112,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Bluzka 10 16079-076
276,00 zł 77,00 zł
Spodnie 05 20052-130
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 04 25048-899
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 10 15035-899
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 10 35071-070
276,00 zł 166,00 zł
Sukienka 03 27003-899
458,00 zł 160,00 zł
Spodnie 02 20050-484
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 03 28231-130
366,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 15026-537
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 05 25082-899
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 03 20030-130
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Spodnie 05 20045-899
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 10 14031-740
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 11 14017-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 07 35017-006
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 330,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 77 26130-433
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 09 36109-482
199,00 zł 120,00 zł
Bluzka 09 16107-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 35007-899
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 02 95954-055
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 05 25075-433
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 09 34011-899
732,00 zł 439,00 zł
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
Sukienka 09 37018-482
550,00 zł 330,00 zł
Bluzka 05 26171-006
199,00 zł 103,00 zł
Żakiet 70 34043-070
686,00 zł 412,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 11 17021-070
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka 03 27002-899
550,00 zł 193,00 zł
Spodnie 03 20020-130
499,00 zł 175,00 zł
Żakiet 95 34029-482
412,00 zł 247,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Bluzka 05 26157-433

230,00 zł 115,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 26157-433
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Bluzka w kolorach oceanu z graficznym i zwierzącym nadrukiem, napis cekinowy, rękaw opadający, dekolt okrągły

Długość: ok. 66 cm
Skład: 65% poliester, 30% wiskoza, 5% elastan

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Bluzka 06 26162-001

Bluzka 06 26162-001

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 09 35042-482

Bluzka 09 35042-482

412,00 zł 247,00 zł

Sweter 95 18038-076

Sweter 95 18038-076

412,00 zł 115,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Bluzka 05 26157-433

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.