Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

Sklep odzieżowy Bianca Fashion

Kategorie
Informacje
Polecamy
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 06 25080-398
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Spodnie 06 20047-512
366,00 zł 183,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 257,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 110,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 89,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 62,00 zł
Spodnie 11 80208-394
320,00 zł 112,00 zł
Bluzka 06 26173-512
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 83,00 zł
Bluzka 95 25010-456
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Bluzka 06 26169-398
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 129,00 zł
Sukienka 06 27030-001
458,00 zł 229,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Bluzka 10 36139-070
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 95 36092-899
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 115,00 zł
Spodnie 10 10027-740
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie 01 40001-299
458,00 zł 229,00 zł
Kurtka 95 29002-313
596,00 zł 298,00 zł
Promocje
Sukienka 10 17015-899
550,00 zł 154,00 zł
BLUZKA 95 16008-899
160,00 zł 45,00 zł
Bluzka 95 36096-899
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 95 38457-070
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 95 30035-070
366,00 zł 256,00 zł
Bluzka 07 35012-303
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 95 36183-427
199,00 zł 120,00 zł
Spodnie 04 20041-075
458,00 zł 229,00 zł
Sweter 10 38454-070
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 11 18040-070
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 12 26009-560
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 70 34043-070
686,00 zł 412,00 zł
Spodnie 09 30016-899
596,00 zł 358,00 zł
Bluzka 05 25071-212
320,00 zł 160,00 zł
SWETER 95 18003-349
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 95 28205-070
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 06 26162-001
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka 09 37018-482
550,00 zł 330,00 zł
Żakiet 08 34008-303
732,00 zł 439,00 zł
spódnica 02 21007-484
366,00 zł 103,00 zł
Spodnie 07 30013-322
320,00 zł 160,00 zł
Bluzla 08 15130-005
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 95 14014-750
458,00 zł 128,00 zł
Apaszka 95 37101-899
138,00 zł 83,00 zł
Bluzka 95 26021- 070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 12 25009-070
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 35006-899
320,00 zł 192,00 zł
Żakiet 95 24017-542
499,00 zł 175,00 zł
Sweter 09 38553-482
412,00 zł 247,00 zł
Bluzka 09 35039-899
320,00 zł 192,00 zł
Bluzka 95 26099-459
199,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 26048-456
230,00 zł 64,00 zł
Sweter 09 38359-684
366,00 zł 220,00 zł
Sweter 09 38553-535
412,00 zł 247,00 zł
Spodnie 12 20003-899
458,00 zł 128,00 zł
Bluzka 95 95800-338
276,00 zł 55,00 zł
Bluzka 95 26036-741
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 10 15019-843
276,00 zł 69,00 zł
Bluzka 07 35008-564
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 08 30011-764
458,00 zł 275,00 zł
Spodnie 95 20081-075
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 77 26130-433
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 15009-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 06 95605-899
276,00 zł 55,00 zł
Sukienka 07 17005-484
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 01 20010-456
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 95 25025-899
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 95 25055-075
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie 12 20006-899
550,00 zł 154,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 167,00 zł
Bluzka 95 36033-899
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 04 26120-764
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 01 45009-587
322,00 zł 161,00 zł
Żakiet 08 14016-537
686,00 zł 192,00 zł
Bluzka 08 36045-899
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 02 20050-484
550,00 zł 154,00 zł
Sweter 10 18034-076
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 02 25042-434
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie 10 30036-070
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 03 26085-414
230,00 zł 81,00 zł
Sukienka 03 47022-499
458,00 zł 321,00 zł
Spodnie 01 20000-313
412,00 zł 115,00 zł
Sweter 95 38115-385
366,00 zł 220,00 zł
Spodnie 08 30000-899
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 01 26037-313
276,00 zł 77,00 zł
Sukienka 06 27036-512
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 04 25050-001
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 09 35042-482
412,00 zł 247,00 zł
Spodnie 77 20044-484
276,00 zł 138,00 zł
Spódnica 08 11006-484
412,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 36039-322
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 08 30006-322
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 09 36109-482
199,00 zł 120,00 zł
Bluzka 09 36106-482
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 08 30014-899
550,00 zł 330,00 zł
Spodnie 05 20051-130
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 09 17017-899
550,00 zł 154,00 zł
Spodnie 07 30005-899
412,00 zł 206,00 zł
230,00 zł 161,00 zł
Bluzka 08 36031-899
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 08 36038-070
276,00 zł 166,00 zł
Spodnie 03 20023-899
550,00 zł 193,00 zł
Sweter 08 38112-385
320,00 zł 192,00 zł
Spodnie 07 30010-070
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 01 25015-899
366,00 zł 102,00 zł
Sweter 95 28206-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 36089-482
320,00 zł 192,00 zł
Spodnie 12 20014-070
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 04 25038-001
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 10 16073-005
230,00 zł 64,00 zł
spodnie Bianca 02 90206-764
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 128,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 92,00 zł
Żakiet 09 34009-684
732,00 zł 366,00 zł
Sweter 95 38355-427
366,00 zł 220,00 zł
Sweret 08 38111-076
458,00 zł 275,00 zł
Bluzka 12 25006-070
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 16104-412
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 12 26001-070
320,00 zł 90,00 zł
Żakiet 95 24026-398
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 07 36006-385
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 03 97300-899
550,00 zł 110,00 zł
Sweter 04 28241-001
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 95 35037-899
276,00 zł 166,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 192,00 zł
Sweter 95 38356-482
366,00 zł 220,00 zł
Żakiet 08 14012-484
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 07 36016-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 09 15050-899
366,00 zł 102,00 zł
Sukienka 07 37013-899
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 95 47017-194
550,00 zł 385,00 zł
Bluzka 04 25051-075
366,00 zł 183,00 zł
Sweter 95 38354-482
366,00 zł 220,00 zł
Bluzka 95 15026-349
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 06 26163-512
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 08 35007-899
320,00 zł 192,00 zł
Żakiet 12 24003-899
499,00 zł 140,00 zł
Spodnie 08 30003-070
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 10 16143-843
276,00 zł 77,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 82,00 zł
Sweter 95 38355-122
366,00 zł 220,00 zł
Sukienka 05 27032-130
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 95 36001-322
276,00 zł 166,00 zł
Bluzka 11 86521-070
412,00 zł 144,00 zł
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka 10 17018-076
550,00 zł 154,00 zł
Bluzka 95 26097-459
230,00 zł 81,00 zł
Spodnie BIANCA 60103-162
412,00 zł 41,00 zł
Bluzka 07 36009-070
230,00 zł 115,00 zł
Spodnia 10 30022-070
458,00 zł 275,00 zł
Sweter 08de 88932-419
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 07 35022-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 12 26005-070
320,00 zł 90,00 zł
Bluzka 06 26161-006
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka 02 25027-490
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 12 26009-070
276,00 zł 77,00 zł
Bluzka 95 25055-459
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 09 36105-482
230,00 zł 138,00 zł
Bluzka 05 25075-433
320,00 zł 160,00 zł
Sweter 02 28219-501
366,00 zł 103,00 zł
Bluzka 95 26011-456
252,00 zł 71,00 zł
Sweter 10 88414-075
412,00 zł 115,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 180,00 zł
Bluzka 07 35016-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 11 16105-070
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka 95 36086-239
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet 01 44015-587
550,00 zł 275,00 zł
Spódnica 09 31012-899
366,00 zł 220,00 zł
sweter 08 38113-076
412,00 zł 247,00 zł
Spodnie 03 20081-130
458,00 zł 160,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

Bluza 02 26063-076

412,00 zł 115,00 zł

Producent: BIANCA
Kod: 26063-076
Wysyłka:48 godzin
Produkt dostępny
Waga:0.40 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Rozmiar:

Ilość:szt.

Sportowa bluza z cekinowym kwiatowym motywem z przodu, sznurki do kaptura ze srebrnego lureksu, rękaw długi, krój swobodny

Długość: ok 64 cm
Skład: 65% poliester, 35% bawełna

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Zobacz także:
Spodnie 01 20010-456

Spodnie 01 20010-456

412,00 zł 115,00 zł

Klienci polecają również:
Spodnie 08 30003-070

Spodnie 08 30003-070

458,00 zł 275,00 zł

spódnica 02 21007-484

spódnica 02 21007-484

366,00 zł 103,00 zł

Bluzka 02 25054-899

Bluzka 02 25054-899

276,00 zł 77,00 zł

Bluzka 95 26080-006

Bluzka 95 26080-006

230,00 zł 115,00 zł

Żakiet 95 24020-484

Żakiet 95 24020-484

686,00 zł 192,00 zł

Spodnie 95 20029-484

Spodnie 95 20029-484

458,00 zł 229,00 zł

Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Bluza 02 26063-076

Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:


 tel. 501 573 490,
poniedziałek-piatek 09-15,


sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.