Kategorie
Informacje
Polecamy
Sweter BIANCA 07 88104-038
458,00 zł 229,00 zł
Kurtka 08 84210-070
916,00 zł 458,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80107-311
458,00 zł 137,00 zł
Sukienka Bianca 11 87504-070
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 86310-005
276,00 zł 138,00 zł
Żakiet BIANCA 12 94004-100
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 08 85203-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85210-001
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet 04 94921 - 310
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 08de 84201-665
686,00 zł 343,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90404-764
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka 04 95427-001
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96108-005
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96209-782
276,00 zł 138,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81928-400
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 07 87107-899
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie BIANCA 09 DE 90911-075
412,00 zł 206,00 zł
08de 87903-394
550,00 zł 275,00 zł
Sweter BIANCA 08 88202-899
366,00 zł 256,00 zł
Zakiet 08de 84901-394
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85306-375
276,00 zł 138,00 zł
Spódnica BIANCA 11 81505-070
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie Bianca 05 90508-899
458,00 zł 229,00 zł
Spódnica BIANCA 10 81402-743
366,00 zł 183,00 zł
Dzianina BIANCA 09D 96942-308
184,00 zł 92,00 zł
Spodnie BIANCA 12 90006-781
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 07 84104-470
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka 08de 85953-439
230,00 zł 115,00 zł
żakiet Bianca 03 94300-139
642,00 zł 321,00 zł
Spodnie 08de 80907-070
458,00 zł 229,00 zł
Sukienka 04 97450-899
458,00 zł 229,00 zł
spodnie Bianca 02 90210-765
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80204-070
412,00 zł 206,00 zł
spodnie Bianca 09 D 90923-139
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80200-665
458,00 zł 137,00 zł
Spódnica BIANCA 08D 81100-470
366,00 zł 256,00 zł
Bluzka BIANCA 12 96016-070
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 96632-070
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 06 96613-005
230,00 zł 115,00 zł
bluzka Bianca 03 96316-139
276,00 zł 138,00 zł
Spodnie BIANCA 10 80405-750
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95983-764
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie 06 90604-070
320,00 zł 160,00 zł
Sweter BIANCA 09 DP 98874-484
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 70T 86803-005
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86410-899
276,00 zł 138,00 zł
spodnie Bianca 03 90318-346
412,00 zł 206,00 zł
sweter Bianca 02 98209-765
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 07 85110-001
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka 04 95412-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 08 85206-899
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 07 86104-899
230,00 zł 161,00 zł
Spódnica 08de 81201-070
276,00 zł 138,00 zł
bluzka BIANCA 08 86200-070
184,00 zł 92,00 zł
Bluzka Bianca 05 95509-899
310,00 zł 155,00 zł
Dzianina BIANCA 12 96001-100
230,00 zł 115,00 zł
Spódnica 08 81200-780
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka 04 96419-764
230,00 zł 115,00 zł
Sweter BIANCA 04 98405-064
412,00 zł 206,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81302-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85300- 899
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 06 90608-236
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie BIANCA 07 80101-038
458,00 zł 229,00 zł
bluzka Bianca 03 95300-042
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka Bianca 05 97508-323
550,00 zł 275,00 zł
Spódnica BIANCA 04 91400-782
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 04 90408-899
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka BIANCA 11 87506-070
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 07de 87201-070
550,00 zł 275,00 zł
Sukienka 07 87106-899
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka Bianca DE 96522-551
199,00 zł 100,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 288,00 zł
Zakiet 08de 84903-070
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96103-484
199,00 zł 100,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
199,00 zł 100,00 zł
Żakiet 70T 84800-470
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka Bianca 12 95001-899
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 95630-070
320,00 zł 160,00 zł
Spódnica BIANCA 09 81300-675
320,00 zł 160,00 zł
Spodnie BIANCA 08 80202-780
458,00 zł 321,00 zł
Spodnie BIANCA 11 80504-070
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 08de 84911-394
458,00 zł 229,00 zł
sweter Bianca 02 98205-055
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 10 85404-899
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka BIANCA 12 97002-100
458,00 zł 229,00 zł
sukienka Bianca 09 D 97915-404
596,00 zł 298,00 zł
bluzka Bianca 03 95332-404
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka 06 95601-899
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 04 96412-075
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 08DE 85929-394
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 275,00 zł
Sweter BIANCA 01 98100-484
458,00 zł 229,00 zł
spodnie Bianca 02 90912-764
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka 08de 85914-070
366,00 zł 183,00 zł
Żakiet BIANCA 11  84507-070
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 86214-005
230,00 zł 115,00 zł
Żakiet BIANCA 02 94206-765
458,00 zł 229,00 zł
Sweter BIANCA 09 88309-400
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka Bianca 05 96520-002
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86425-750
366,00 zł 183,00 zł
sukienka Bianca 03 97308-139
458,00 zł 229,00 zł
Spodnie BIANCA 04 90406-330
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96121-002
230,00 zł 115,00 zł
Spodnie Bianca DE 90510-323
230,00 zł 115,00 zł
Bluzka BIANCA DE08 85934-375
320,00 zł 160,00 zł
Żakiet BIANCA 07 84100-899
596,00 zł 298,00 zł
Bluzka 06 96631-070
230,00 zł 115,00 zł
Sukienka 07 87103-899
458,00 zł 229,00 zł
spódnica Bianca 03 91300-139
412,00 zł 206,00 zł
Sweter BIANCA 09 88929-400
310,00 zł 155,00 zł
Bluzka BIANCA 09DE 96321-528
184,00 zł 129,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95107-899
366,00 zł 183,00 zł
Spodnie 08de 80903-394
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 09 85304-048
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 01 96101-577
199,00 zł 100,00 zł
Bluzka BIANCA  12 95006-070
320,00 zł 160,00 zł
Sukienka 08de 87904-394
550,00 zł 275,00 zł
Żakiet 04 94400-782
550,00 zł 275,00 zł
Spodnie BIANCA 09 80301-400
412,00 zł 206,00 zł
Sukienka 06 97600-899
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet BIANCA 08 84203-780
642,00 zł 321,00 zł
Żakiet 07 84200-007
686,00 zł 343,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84300-899
642,00 zł 321,00 zł
Bluzka 07 85106-899
276,00 zł 138,00 zł
Sweter BIANCA 12 98002-101
458,00 zł 229,00 zł
Bluzka BIANCA 04 95232-002
320,00 zł 160,00 zł
Bluzka Bianca 04 95400-782
366,00 zł 183,00 zł
Bluzka BIANCA 02 96207-764
276,00 zł 138,00 zł
Bluzka BIANCA 01 95118-484
320,00 zł 160,00 zł
Sweter BIANCA 08 88200-899
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet BIANCA 11 84505-070
458,00 zł 229,00 zł
Żakiet BIANCA 09 84301-899
686,00 zł 343,00 zł
Bluzka 08de 85306-053
276,00 zł 138,00 zł
Spódnica Bianca 05 91500-899
366,00 zł 183,00 zł
Sukienka BIANCA 10 87400-064
412,00 zł 288,00 zł
Bluzka BIANCA  10 86414-450
160,00 zł 80,00 zł
Bluzka BIANCA 10 86423-743
412,00 zł 206,00 zł
Spodnie Bianca 05 90504-551
412,00 zł 206,00 zł
Sweter 08de 88212-070
366,00 zł 183,00 zł
bluzka Bianca 03 96318-404
412,00 zł 206,00 zł
Żakiet 09 DP  94925-400
642,00 zł 321,00 zł
Żakiet 07 84206-899
596,00 zł 298,00 zł
Spodnie 09 DP 90925-400
412,00 zł 206,00 zł
Bluzka BIANCA 11 86520-070
320,00 zł 224,00 zł
spodnie BIANCA 09 80304-400
412,00 zł 288,00 zł
Sweter BIANCA 09 88313-493
366,00 zł 256,00 zł
Żakiet Bianca 02 94208-764
686,00 zł 343,00 zł
DOSTAWA GRATIS POWYŻEJ 400 ZŁOTYCH
Nowości
Promocje
Bluzka 09 86308-426
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka BIANCA 06 77605-899
412,00 zł 115,00 zł
Żakiet 08de 84106-470
458,00 zł 229,00 zł
Kamizelka BIANCA 63202-740
549,99 zł 154,00 zł
Żakiet 04 94400-782
550,00 zł 275,00 zł
Spódnica 08de 81201-070
276,00 zł 138,00 zł
Sukienka BIANCA 08 87108-038
550,00 zł 275,00 zł
Bluzka BIANCA 95 75956-045
320,00 zł 90,00 zł
Spodnie BIANCA 03 70318-465
366,00 zł 102,00 zł
Bluzka BIANCA 08D 85100-470
412,00 zł 288,00 zł
OUTLET
PRZECENA - 72 %

BIANCA

BIANCA
Sortuj wg:
Domyślny
08de 87903-394
Sukienka o kobiecym kroju, lekki połysk daje mozliwośc traktowania tego stroju jako wieczorowy , nadaje się również na co dzień. Odcinana w pasie . Rękaw krótki w deseniu góry ...

550,00 zł 275,00 zł

366,00 zł

Apaszka BIANCA 06 77654-899
Szalik wielokolorowy o wymiarach 40x230 cm. Skład 100 % poliester

114,00 zł 32,00 zł

Bluzka 06 95601-899
Bluzka z kwiatowym nadrukiem, dekolt "carmen", rękaw 3/4 z ozdobnym wiązaniem, dekolt i doł wykończony gumką Długość : ok 61cm, od rozmiaru 40(+ 1cm) Skład : 100% wiskoza

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 06 96613-005
Bluzka z dwóch faktur materiału, przód biały satynowy z żołto-czarnym kwiatowym nadrukiem, tył z jednokolorowej, elastycznej wiskozy z ozdobnym wykończeniem, krótki opadający ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 06 96631-070
Bluzka w biało-czarne wzory, rękaw i dół bluzki z tego samego materiału w kontrastowym wzorze, rękaw reglan z pęknięciem. W połączeniu ze spodniam 90604-070 może stanowić kombinezon. ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 06 96632-070
Elegancka dwuwarstwowa bluzka, wykonana z szyfonu i dżerseju, rękaw o charakterze "nietoperza", dół z doszytą 6 cm listwą Bluzka może być wykorzystana do stroju wieczorowego, w połączeniu ...

276,00 zł 138,00 zł

BLUZKA 07 15027-484
Elegancka bluzka, koronkowe rękawy, dekolt okrągły, z tyłu zapinana na guzik, idealna na dzień i na wieczór Długość : 62 cm - od rozm 40 + 1 cm Skład : 96% poliester, 4% elastan

276,00 zł

Bluzka BIANCA 07 85110-001
Biała koszulowa bluzka, rękaw 3/4 wykończony ozdobnie, krój dopasowany, z przodu mała kieszonka, Skład 97% bawełna, 3 % elastan

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 04 95412-899
Bluzka w kolorze srebrym z kwiatowym nadrukiem, dekolt "carmen" - z gumką, dół i rękaw 3/4 również wykończony gumką Długość: 60cm, od rozm 40 (+1 cm) Skład: 100% wiskoza

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka 04 96419-764
Bluzka z miękkiej dzianiny, dekolt w kształcie litery V, z przodu paski i motyw kwiatowy ze srebrnymi napisami, tył w paski bez ozdób Długość : ok 64 cm Skład: 65% poliester, 30% wiskoza, ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 04 95427-001
Elegancka kobieca biała bluzka, deliktatny haft motylowy na całej tkaninie, modny dekolt w stylu Carmen, rękaw 3/4 z ozdobnymi wiązaniami Długość : ok 58 cm, od rozmiaru 40 pplus 1 cm Skład: 100% ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 06 95630-070
Szykowna i kobieca bluzka uszyta z dwóch warstw materiału, dekolt półokrągły z małym pęknieciem z tyłu, wykończony 1 cm plisą z ozdobnym wiązaniem, dół bluzki zebrany w ...

320,00 zł 160,00 zł

BLUZKA 07 15010-484
Kobieca bluzka z kolorowym, kwiatowym nadrukiem, dekolt okrągły, reglanowe rękawy o dł 3/4 i dół wykończone gumką, bardzo przyjemna w noszeniu Długość: ok. 58 cm - od rozm 40 +1 cm Skład ...

320,00 zł

Bluzka 07 15011-899
Tunika z kwiatowym nadrukiem, rękawy i dół wykończone jednolitą tkaniną,  rękaw 3/4 Długość : ok 68 cm Skład: 100% wiskoza

366,00 zł

BLUZKA 07 16008-899
Dzianiowa bluzka, dekolt okragły wykończony łezką, rękaw 3/4, wykonana z miekkiej wiskozy, przyjemna w noszeniu Długość : ok. 64 cm Skład : 95% wiskoza, 5% elastan

160,00 zł

Bluzka 07 85106-899
Bluzka z małym rękawkiem, , dekolt w serek, na plisie wokól szyi 2 ozdobne napy, z których wychodzi ozdobne wiązanie. Długość: ok 65cm Skład: 100% wiskoza

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 07de 15026-349
Stylowa bluzka o ciekawym kroju i modnym kolorze. Mankiet i dól bluzki zebrany w gumkę. Przy szyi  półokrągły dekolt z elementem metalowym. Długość: ok 71 cm Skład: 76% poliester, ...

320,00 zł

Bluzka 07de 16004-005
Prosta bluzka o pudełkowym kroju, rękawy wykończone doszytą falbanką, dekolt okrągły,  Długość: ok 62 cm Skład: 96% poliester, 4% elastan

230,00 zł

Bluzka 08 16005-484
Casualowa bluzka w paski, naszyta aplikacja z cekin w kształcie mrówki, rękaw 3/4, dekolt okrągły Długość : 64cm Skład : 65% wiskoza, 5% elastan

230,00 zł

Bluzka 08 16035-484
Bluzka dzianinowa z okragłym dekoltem, ozdobiona ćwiekami, reglanowy rękaw 3/4 Długośc : ok 64 cm Skład : 65% poliester, 32% wiskoza, 3% elastan

230,00 zł

Bluzka 08 18017-484
Sweter z miękkiej dzianiny, multikolor, dół i mankiety wykończone wzorem w paski utrzymane w tonacji całej dzianiny, dół ściągany ozdobnym sznurkiem. Długość: ok 64 cm Skład: 55% ...

366,00 zł

Bluzka 08 85203-899
Bluzka z miękkiej wiskozy, multikolor, zapinana pod szyją z dopinanym ozdobnym krawatem, rękaw długi. Długość: ok 68 cm Skład: 100% wiskoza

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 08 85206-899
Bluzka z miłej wiskozy, zawiązywana ozdobnie pod szyją, rękaw i stójka wykończona ozdobną pliska, dół ściągany gumką. Skład: 100% wiskoza

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 08 de 16023-537
Bluzka z dwóch rodzajów materiału, przód imitacja skóry węża z aplikacją kwiatów i węża, tył jednokolorowy, dekolt oraz 3/4 rękawy wykończone srebrną tasiemką  ...

276,00 zł

Bluzka 08de 85306-053
Lejąca bluzka, rękaw 3/4, tył przedłużany, z przodu pęknięcie z ozdobnym zapięciem Skład: 96% poliester, 4% elastan

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 08de 85914-070
Bluzka w paski biało-czarne. Zapinana pod szyją , z ozdobnym wiązaniem pod kołnierzykiem. Z przodu kieszen z logo Bianca. Długość: ok 65 cm Skład: 72% bawełna, 25% poliamid, 3% elastan

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 08de 85953-439
Klasyczna koszula, z przodu talia podkreslona czterema cięciami, z tyłu dwa pionowe szwy, rękaw długi Długośc : ok 65 cm ( od rozm. 44 +1 cm) Skład: 74% bawełna, 23% poliamid, 3 %elastan

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 08de 86318-675
Wielokolorowa bluzka dzianinowa, dekolt okragły, rękaw długi Długość : ok 64 cm Skład: 96% wiskoza, 4% elastan

184,00 zł 92,00 zł

Bluzka 08De 86418-450
Multikolorowa dzianinowa bluzka w graficzne wzory, dekolt okrągły, rękaw 7/8 Skład: 95% wizkoza, 5% elastan

160,00 zł 80,00 zł

Bluzka 08de 86923-419
Elegancka bluzka z dwóch rodzajów materiału, przód i tył lejący żrżetowy, rękawy dzianinowe z wiskozy, ozdobne wykończenie dekoltu, z boku rozcięcia Długośc: ok 64 cm Skład:  ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 08de 86925-494
Miękka bluzka dzianinowa o delikatnym splocie, przyjemna w noszeniu, dekolt okrągły, rękaw długi Skład: 56% poliester, 41% wiskoza, 3% elastan

184,00 zł 92,00 zł

Bluzka 09 15034-365
Elegancka bluzka z lejacego materiału, ciekawe detale, szeroki ozdobny mankiet zebrany w gumkę, dekolt w serek z doszytym szerokim wiązaniem, na ramionach zakładki, dół z gumką Długość ...

276,00 zł

Bluzka 09 15050-899
Kobieca delikatna z kwiatowym nadrukiem bluzka, z ozdobnie wykończonym długim rękawem z rozcięciami oraz guzikami Długość: ok 62 cm ( od rozm 40 + 1 cm) Skład: 100% wiskoza

366,00 zł

Bluzka 09 16140-390
Bluza z kapturem z delikatnej dzianiny wiskozowej, ściagacz kaptura wykończony ozdobna listwą, krój luźny Długośc : ok 63cm Skład: 50% poliamid, 40% wiskoza, 10% elastan

412,00 zł

Bluzka 09 86302-400
Bluzka z dwóch rodzajów materiału, przód kolorowy z miękkiego poliestru, tył i rękawy jednolite z wiskozy, dekolt wykończony błyszczącą tasmą, tył dłuższy  Długość: ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 09 86308-426
Dzianina z 3/4 rękaw, przód ozdobiony cekinami i dżetami, tył jednolity, z boku rozcięcia, dekolt okragły Skład: 53% wizkoza, 47% poliester

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 09 86313-400
Bluzka z miękkiego wytłaczanego materiału, dekolt okrągły wykończony plisą, rękaw 3/4 obszyty błyszcząca podszewką, tył nico dłuższy, rozcięcia po bokach Długość: ok  64cm Skład: ...

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka 09 de 85903-478
Błękitna sportowo-elegancka  bluzka koszulowa, z przodu dwie kieszonki zapinane na guzki, po lewej stronie naszyta aplikacja, rękaw długi z możliwością podpięcia Długość : ok 65cm ( od ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 09de 15041-001
Biała  bluzka, z małymi srebrnymi kamieniami w kształcie ważki, kołnierzyk klasyczny, guzki ukryte pod listwą Długośc : ok 68 cm Skład: 82% bawełna, 15% poliamid, 3% elastan

366,00 zł

Bluzka 10 16073-005
Bluzka dzianinowa z szarym kwiecistym nadrukiem, ozdobionym ćwiekami, dekolt okrągły, rękaw 3/4 Długość: ok 64 cm Skład: 92% wiskoza, 8% elastan

230,00 zł

Bluzka 10 86400-450
Bluzka z dwóch rodzajów materiałów, rękawy i tył z dzianiny, przód z żorrzety, dekolt okrągły ozdobiony srebrną nitką, dół zakończony gumką Długość: ok ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka 71T 88801-493
Miękki, klasyczny o strukturze plastru miodu sweter, rękaw długi, doskonały na chłodniejsze dni Długość; ok 62 cm Skład: 55% wiskoza, 45% poliamid

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka 8de 85934-053
Multikolorowa bluzka ze stójka, na guziki, rękaw długi, wykończony jednolita plisą Skład : 100% poliester

320,00 zł 304,00 zł

Bluzka 95 16104-005
Elegancka biała bluzka, wiązana pod szyją, dekolt okrągły, mankiety doszyte rozkloszowane Skład: 95% wiskoza, 5% elastan

320,00 zł

Bluzka BIANCA  10 86414-450
Bluzka dzianinowa, dekolt okrągły, rękaw długi, przód z ozdobnych cekin tworzący napis Sparkle Długość : Ok 64cm Skład: 48% modal, 48% bawełna, 4% elastan

160,00 zł 80,00 zł

Bluzka BIANCA  12 95006-070
Delikatna koszula z drobne kwiatki, dekolt okragły, wykończony łezką, zapinany na guzik, rękaw 3/4, po bokach rozcięcia Skład: 100% poliester

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka BIANCA 01 96101-577
Bluzka dzianinowa z efektem ombre, z przodu motyw kwiatowy uzupełniony błyszczącymi cekinami i kamieniami, cekiny również na ramionach Długość : ok 64 cm Skład: 100% bawełna

199,00 zł 100,00 zł

Bluzka BIANCA 01 95107-899
Bluzka koszulowa, elementy kwiatowe w odcieniach beżu i niebieskiego, dwie naszyte kieszenie z przodu, rękaw długi z mozliwością skrócenia Bluzka w rzeczywistości jest w ciemnieszej tonacji ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka BIANCA 02 96207-764
Bluzka wykonana z dwóch rodzajów tkanin, przód z matowej atłasowej satyny w kolorowe wzory i z naszytą imitacją piór, tył i rękawy z jednolitej szarej dzianiny Długość: ...

276,00 zł 138,00 zł

bluzka BIANCA 05 75705-001
Biała lniana bluzka, dekolt okrągły, z przodu mała kieszonka, dół bluzki wykończony koronką Skład : 100 % len Długość : ok 60cm (od rozmiaru 40 o 1 cm dłuższa)

412,00 zł 115,00 zł

Bluzka BIANCA 06 76602-189
Efektowna bluzka, z kolorowym przodem, jednolitym tyłem, na ramionach w kolorze starego złota cekiny, rękawy wykonane z ozdobnej koronki Skład : 100 % poliester

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka BIANCA 06 76631-899
Kolorowa dzianinowa bluzka, z przyjemnego w dotyku poliestru, z ozdobnym peknieciem na ramionach, lekko marszczona na dole Skład: 96 % poliester, 4 % elastan Długość : ok 66 cm

199,00 zł 56,00 zł

Bluzka BIANCA 07 86104-899
Bluzka dzianinowa, przód kolorowy nadruk, tył gładki, rękaw opadający Długość ok 64 cm Skład 95% poliester, 5 % elastan

230,00 zł 161,00 zł

Bluzka BIANCA 09 85300- 899
Lekka, delikatna bluzka z kwiatowym nadrukiem, na stójce z małą wiązaną wstążką, dół wykończony gumką Długość ok 62 cm Skład: 100% wiskoza

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka BIANCA 10 86412 - 750
Bluzka dzianinowa z pięknymi detalami, przy szyi błyszcząca zwijająca się krawędź, z przodu naszyte łaty z tkaniny, koronki i aksamitnej wstążki Długośc : ok 64 cm Skład ; 64% poliester, 32% ...

199,00 zł 100,00 zł

Bluzka BIANCA 10 86425-750
Bluzka dzianinowa, z szeroką stójką zapianą z tyłu na guzik, rękaw 3/4 z możliwością wywinięcia, z boku rozcięcia Długość : ok 64 cm Skład:  69% poliester, 24% bawełna, 4% poilamid, ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka BIANCA 11 86520-070
Elegancka, błyszcząca, wieczorowa bluzka z dodatkiem Lurexu, wygodna w noszeniu, rękaw 3/4 z rozcięciem, dekolt okragły, ponizej pasa doszyta baskinka Skład: 41% wiskoza, 31% poliamid, 22% metal, ...

320,00 zł 224,00 zł

Bluzka Bianca 12 95001-899
Delikatna koszula z elementami kwiatowymi, dekolt półokrągły, rękaw 3/4, tył ozdobiony guzikami Długość: ok 64 cm Skład: 96% wiskoza, 4% elastan

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka BIANCA 12 96016-070
Bluzka dzianinowa w beżowo-czarno-srebrne pasy, dekolt okragły, rękaw 3/4, tył cały czarny Skład : 92% wiskoza, 8% elastan

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka BIANCA 70T 86803-005
Bluzka dzianinowa, z przodu ozdobne jety i napis heart - spirit - soul, rękaw 3/4, u dołu doszyta tiulowa 10cm listwa długość ; ok 66 cm Skład : 92% wiskoza, 8% elastan

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka BIANCA 95 75932-355
Bluzka koszulowa w kolorze jasnego różu w ciemniejsze kropki. zapinana pod szyję, kołnierz koszulowy, długi rękaw wykończony od spodu jednolitym różowym materiałem, z możliwością ...

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka BIANCA 95 75932-468
Bluzka koszulowa w kolorze błękitu w ciemniejsze kropki. zapinana pod szyję, kołnierz koszulowy, długi rękaw wykończony od spodu jednolitym różowym materiałem, z możliwością podwinięcia ...

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka BIANCA 95 75951-428
Bluzka koszulowa niebiesko- granatowa z akcentami różowego koloru, z przodu dwie naszyte kieszenie zapinane na guzik, rękaw długi z możliwością podpięcia na długość 3/4 Długość ok 67 ...

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka BIANCA 95 75952-468
Bluzka koszulowa jasnobłękitna w wytłaczane wzory, pasowana, naszyta z lewej strony  kieszonka zapinana na dwa guziki Długość ok 66cm Skład 72% bawełna, 25% polyamid, 3% elastan

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka BIANCA 95 76150-367
Bluzka BIANCA 76150-367 Kobieca koszula, rękaw 3/4. Przód wykonany z paciorków i płynącej tafty. Długość: 62 cm Skład materiału:  92% Viskose (Rayon), 8% Elasthan

230,00 zł 65,00 zł

Bluzka BIANCA 01 76114-764
Bluzka BIANCA 76114-764  Elegancki okrągły dekolt, bluzka z małymi metalowymi płytkami z przodu. Szczególnie atrakcyjne jest ukośne wykończenie dołu. Bluzka z długim rękawem. Długość ...

276,00 zł 77,00 zł

Bluzka BIANCA 01 75105-899
Bluzka BIANCA 75105-899 Bluzka z okrągłym dekoltem z modnym nadrukiem w wiosennych kolorach. Długość około 68 cm Skład materiału:  100% Viskose (Rayon)

366,00 zł 103,00 zł

Bluzka BIANCA 01 76109-764
Bluzka dzianinowa w szarym odcieniu, z przody dwie różnej wielkości gwiazdy wykończone srebrnymi cekinami Długość ok 68 cm Skład : 95% Baumwolle, 5% Elasthan

230,00 zł 65,00 zł

Bluzka BIANCA 01 76110-367
Dzianinowa bluzka z półokrągłym dekoltem, cały przód z dużym elementem kwiatowym, rękawa 3/4, reglanowy krój, wzdłuż rękawa wstawka z koronki, dól wykończony 8 cm ...

276,00 zł 77,00 zł

Bluzka BIANCA 01 95118-484
Delikatna granatowa wiskozowa bluzka, w białe kropki, mały kołnierz, dekolt w kształcie litery V, zapinana na 4 guziki, rękawy i dół wykończone ściągaczem z wszytych gumek Długość ok ...

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka BIANCA 01 96103-484
Bluzka z miękkiej dzianiny, w poprzeczne pasy z elementami kwiatowymi, dekolt półokragły Długość : ok 64 cm Skład: 56% poilester, 41% wiskoza, 3% elastan

199,00 zł 100,00 zł

Bluzka BIANCA 01 96108-005
Bluzka z miłej, miękkiej dzianiny, w granatowe paski, zapinana na cztery kryte zatrzaski, dół wykończony doszytą marszczoną baskinką Długość: ok 62 cm Skład: 65% poliester, 35 % elastan ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka BIANCA 01 96121-002
Bluzka z miękkiej elastycznej mieszanki bawełny i poliestru, w poprzeczne paski z wyhaftowanym elementem kwiatowym, rękaw 3 /4, dekolt okrągły Długość: ok 64 cm Skład: 70% bawełna, 25% poliester, ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka BIANCA 02 96209-782
Dzianinowa bluzka z ciekawie wszytym rękawem o długości 3/4, z przodu naszyte cekiny i  nadruk o treści "Serce, Duch, Dusza" Długość: 66 cm Skład: 53% wiskoza, 47% poliester

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka Bianca 02 75200-004
Bluzka w kolorze śmietany, z granatowymi poprzecznymi paskami. Wykończona granatową lamówką z przodu, przechodząca w pęknięcie, oraz lamówka wokół szyi- bez kołnierzyka, dekolt ...

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka BIANCA 03 75307-045
Bluzka w paski ze stójką , z przodu ozdobnie zapinana na jeden guzik, długi rękaw Długość ok 72 cm Skład 77% wiskoza, 23 % poliamid

366,00 zł 103,00 zł

bluzka Bianca 03 95300-042
Bluzka koszulowa z mieszaniny bawełny i streczu w biało-niebieskie podłużne paski. Rękaw 3/4. Dodatki z koronki oraz rękaw wykończony ozdobnym mankietem zmienia charakter zwykej koszuli w popołudniową ...

366,00 zł 183,00 zł

bluzka Bianca 03 95332-404
Bluzka  z przezroczystego materiału z wszytym streczowym topikiem w tym samym kolorze. Rękaw i dół bluzki wykończony 5 centymetrową plisą. Długość bluzki ok. 65 cm Skład: topik - ...

320,00 zł 160,00 zł

bluzka Bianca 03 96316-139
Bluzka dzianinowa w bialo-beżowe, szerokie poprzeczne pasy z ozdobnym napisem i przezroczystymi cekinami. Rękaw 3/4, dekolt w kształcie łódki. Dzianina z dodatkiem lureksu daje efekt stroju ...

276,00 zł 138,00 zł

bluzka Bianca 03 96318-404
Bluzka koronkowa z elementami sportowymi - kołnierzyk polo w paski z dodatkiem lureksu. Rękaw krótki bez podszewki. Długość ok. 64cm Skład: 93% poliamid, 7% elastan

412,00 zł 206,00 zł

Bluzka Bianca 04 76411-320
Bluzka w kolorze jasno różowym, z bawełnianą podszewką - podkoszulka, wykończona z przodu i na rękawach ozdobionymi cekinami, Dół bluzki z pęknięciem i ozdobnym sznurkiem. Skład: ...

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka BIANCA 04 76419-004
Bluzka dzianinowa z dwóch rodzajów materiału, kolorowy przód i karczek poliestrowy, dekolt okrągły z małym rozcięciem, wzdłuż bluzki ozdobna listwa Skład: 100 % bawełna Długość: ...

230,00 zł 65,00 zł

Bluzka BIANCA 04 95232-002
Bluzka z przezroczystego materiału z wszytym topikiem, rękaw i dekolt wykończony ozdobnym biało-srebrnym obszyciem, dół łączący dwa rodzaje materiału z 3 cm dzianinowa listwą, z przodu ...

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka Bianca 04 95400-782
Bluzka wykonana z szlachetnej, elastycznej koronki, podszyta rozciagliwą podszewką , rękawy przezroczyste, dekolt w kształcie litery U, zapinana z tyłu na mały guzik, ozdobna krawędź nadaje bluzce ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka BIANCA 04 95983-764
Bluzka w kratkę z rękawem 3/4, dekolt okrągły, z przodu kolorowy kwiatowy haft, z tyłu zapinana na mały guzik, atrakcyjne rękawy z dzwoneczkami nadają lekość i kobiecy wdzięk, idealnie pasuje ...

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka BIANCA 04 96412-075
Bluzka z dwóch rodzajów materiałów, przód lejący w różowo-srebrne kwiaty, tył z dzianiny, jednolity siwy,  opadajacy rękaw  i okrągły dekolt wykończony ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka BIANCA 05 76503-471
Bluzka w kolorze jasnego turkusu, dekolt okrągły, z przodu cekinowy motyw Skład : 100% bawełna Długość : ok 66 cm

199,00 zł 56,00 zł

Bluzka BIANCA 05 76514-672
Bluzka dzianinowa wykonana z dwóch rodzajów materiału , przód wielokolorowy z dodatkiem cekinów, tył jednolity w odcieniu jasnego beżu, przód i tył wykończony asymetrycznymi ...

276,00 zł 77,00 zł

Bluzka BIANCA 05 76630-673
Bluzka w kolorze czekoladowym, dekolt okrągły, rękawy reglanowe wykończone na ramionach rozcięciem, wykończona u dołu ściągaczem Skład : 96% polyester, 4 % elastan Długość : ok 66 cm

184,00 zł 52,00 zł

Bluzka Bianca 05 95509-899
Bluzka viskozaowa w poprzeczne, kolorowe pasy. Rękaw krótki z doszytą szeroką falbaną. Tył rozpinany ( częściowo) na guziki z masy perłowej. z boku ozdobne rozporki. Skład: 100% viskoza ...

310,00 zł 155,00 zł

Bluzka Bianca 05 96520-002
Bluzka dzianinowa z nadrukiem kwiatowym. Rękawy i dekolt wykończone błyszczącą nitką. Tył bluzki wydłużony. Długość około 66 cm. od rozmiaru 42 (+ 1 cm). Skład: 95% poliester, 5% elastan

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka BIANCA 06 75601-333
Elegancka bluzka z delikatnego poliestru, wiązana z przodu, dekolt okrągły Skład: 100 % poliester Długość : ok 68 cm

230,00 zł 65,00 zł

Bluzka BIANCA 06 76623-318
Bluzka z przyjemnego poliestru, z rękawkami z ozdobnym pęknięciem, lekko przymarszczona na dole. Długość ok 66 cm Skład 96% poliester , 4% elastan

184,00 zł 52,00 zł

bluzka BIANCA 08 86200-070
Bluzka z miękkiej prążkowanej dzianiny z małą stójka, rękaw 1/2, aplikacja kwiatowa na lewym ramieniu Długość ok 62 cm Skład:95% bawełna, 5% elastan

184,00 zł 92,00 zł

Bluzka BIANCA 08D 85100-470
Bluzka z eleganckiej koronki na podszewce, w połączeniu ze spódnicą 81100-470  daje kombinację zastępujacą sukienkę Długość ok  58 cm Skład 92% poliamid/Nylon, 8% elastan

412,00 zł 288,00 zł

Bluzka BIANCA 08D 86214-005
Bluzka  w kolorze śmietany, tył i rękawy z dzianiny, ozdobny przód wykonany z wiskozy, rękaw 7/8 i dół  zakończony gumką Skład tył i rekawy 92% wiskoza, 8% elastan przód ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka BIANCA 08DE 85929-394
Bluzka w kolorze śliwki, z błyszczącego materiału, przy szyi wykończona 5 cm plisą, z przodu 5 zakładek, mały rękawek, dół półokragły, z boku pęknięcia, z tyłu zapinana na ...

230,00 zł 115,00 zł

Bluzka BIANCA 08DE 86310-005
Bluzka dzianinowa, przód i tył materiał podwójny (dzianina i tkanina przezoczysta), z przodu łezka zapninana na ozdobny guzik, dół zebrany w gumkę Bluzka może być przeznaczona ...

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka BIANCA 09 85304-048
Bluzka jeans z serii Must-Have, z wyjmowanym troczkiem umieszczonym pod  małym kołnierzykiem, metalowe guzki na plisie i na mankietach Długość : ok 65 cm ( rozmiar 44 o 1cm dłuższy) Skład ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka BIANCA 09DE 96321-528
Dzianinowa bluzka, dekolt okrągły, rękaw do łokcia Długość: ok 64cm Skład:95% wiskoza, 5% elastan

184,00 zł 129,00 zł

Bluzka BIANCA 10 85210-001
Prosta, elegancka biała koszula, z drobnymi, zdobiacymi, srebrnymi detalami, dół wykończony szerokim odszyciem, po bokach rozcięcia Skład : 74% bawełna, 22% poliamid, 4% elastan

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka BIANCA 10 85404-899
Delikatna, kobieca bluzka z motywem kwiatowym, inspirowanym japońskimi wiśniami, dekolt okrągły z małym pęknięciem zapinanym na mały guzik, wokół szyi doszyte ozdobne wiązanie, dół ...

366,00 zł 183,00 zł

Bluzka BIANCA 10 86410-899
Bluzka dzianinowa, przyciągająca wzrok ze względu na ciekawy nadruk, pasujący do wielu dołów, rękaw 3/4, okrągły dekolt  wykończony ozdobną nitką. Długość 64 cm Skład: 100% poliester ...

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka BIANCA 10 86423-743
Bluzka koronkowa z efektownym wykończeniem przy szyi, zapinana na ozdobny zamek z łyłu, rękaw 3/4, przód i tył na podszewce. Skład: 100% bawełna

412,00 zł 206,00 zł

Bluzka BIANCA 55405-024

276,00 zł 77,00 zł

Bluzka BIANCA 55414-024

276,00 zł 77,00 zł

Bluzka BIANCA 56312-654

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka BIANCA 56356-005

230,00 zł 64,00 zł

Bluzka BIANCA 56403-005

366,00 zł 102,00 zł

Bluzka BIANCA 65200-063
Bluzka BIANCA 65200-063  Bluzki z lekkiego, lejącego materiału, z przodu przemarszczenia, przy szyi guzik do zapinania. Długość: około 72 cm Skład materiału:  54% Polyester, 46% Viskose ...

276,00 zł 77,00 zł

Bluzka BIANCA 65404-363
Bluzka BIANCA 65404-363  Długość: około 65 cm, od rozm. 44 = 1 cm dłuższy w zależności od rozmiaru. Skład materiału:  55% Viskose (Rayon), 45% Cupro

366,00 zł 102,00 zł

Bluzka BIANCA 66314-473
Bluzka BIANCA 66314-473 Bluzka w kolorze granatowym

276,00 zł 77,00 zł

Bluzka BIANCA 66410-665
Bluzka BIANCA 66410-665 Długość: około 66 cm Skład materiału:  100% Baumwolle

230,00 zł 64,00 zł

Bluzka BIANCA 95 75956-045
Klasyczna bluzka z małym kołnierzykiem, z rękawem 3/4 z możliwością podpięcia na krótki rękaw, dwie kieszenie naszyte zapinane na guziczki Długość 68 cm Skład 100% wiskoza

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka Bianca DE 96522-551
Bluzka dzianinowa z krótkim rękawem w poprzeczne pasy, z przodu kolorowy kwiatowy nadruk z naszytymi cekinami. Skład: 96% viskoza, 4% elastan

199,00 zł 100,00 zł

Bluzka BIANCA DE08 85306-375
Lejąca bluzka w kolorze bordo, rękaw 3/4, tył przedłużany, z przodu pęknięcie z ozdobnym zapięciem Skład : 96% poliester, 4% elastan

276,00 zł 138,00 zł

Bluzka BIANCA DE08 85934-375
Multikolorowa bluzka ze stójką, na guziki, rękaw długi wykończony jednokolorową plisą Skład : 100% poliester

320,00 zł 160,00 zł

Bluzka de 09 15031-365
Multikolorowa, delikatna bluzka z iskozy, rękaw długi zebrany w mankiet, z tyłu pękniecie, zapinana na jeden guzki, poniżej pasa doszyta baskinka Długość: Ok 65 cm ( od rozmiaru 44 + 1cm ) Skład: ...

276,00 zł

Dzianina BIANCA 08 DE 86123-493
Bluzka dzianinowa w kolorze chabrowym, w stukturze plastrów miodu, dekolt w kształcie łódki z lekkim zgrubieniem Skład : 75% bawełna, 20% poliester, 5% elastan

184,00 zł 92,00 zł

Dzianina BIANCA 09D 96942-308
Kolorowa dzianina, w odcieniach czerni, beżu z dodatkiem fuksji. Dekolt półokrągly, rekaw 3/4. Skład: 95% wiskoza, 5% elastan

184,00 zł 92,00 zł

Dzianina BIANCA 12 96001-100
Dzianinowa bluzka w poprzeczne paski koloru czarnego na jasnym beżowym tle. Przy dekoldzie czarna ozdobna koronka, rękaw 3/4 z doszytym mankietem -skos. Skład : 95% wiskoza, 5% elastan

230,00 zł 115,00 zł

Dzianina BIANCA 10 88419-005
Elegancki w kolorze śmietany z miękkiej dzianiny sweter, z przodu naszyte dwie srebrne cekinowe gwiazdy, przy szyi wykończony łódką Skład : 73% akryl, 24% poliamid, 3% elastan

366,00 zł 183,00 zł

Kamizelka 63921-473
Kamizelka BIANCA 63921-473  Kamizelka bez rękawów Boucle, z  koronkowym kołnierzykiem, 2 kieszenie zapianan na 2 zatrzaski Długość około 75 cm

458,00 zł 128,00 zł

Kamizelka Bianca  95 73953-367
Kamizelka w kolorze morelowym w kropki, zapinana na zamek ze stójką. Kieszenie wpuszczone w szew. Skład: 100% poliester

366,00 zł 103,00 zł

Kamizelka BIANCA 63052-119
Kamizelka BIANCA 63052-119 Krótka kamizelka z imitacji skóry jagnięcej. Zapinana na zatrzaski, 2 małe kieszkonki. Długość około 52 cm, od rozmiaru 40 około 2 cm dłuższa. Skład materiału:  ...

596,00 zł 167,00 zł

Kamizelka BIANCA 63202-740
Kamizelka BIANCA 63202-740 Bez rękawów kamizelka wykonana z miękkiego neoprenu , 2 małe kieszenie, dekoracyjne szwy sprawiają, że kamizelka bardzo atrakcyjne się prezentuje.   długość ...

549,99 zł 154,00 zł

Kurtka 08 84210-070
Kurtka-żakiet z cienkiej tkaniny imitującej skórę. Przód i tył w ozdobne wyciskane motywy kwiatowe. Zapinana na zamek , który wraz z zamkami  na kieszeniach stanowi ozdobę ...

916,00 zł 458,00 zł

Kurtka BIANCA 69004-062
Kurtka BIANCA 69004-062 Modna  kurtka z wysokim kołnierzem. Kurtka zapinana na napy. Długość około 56 cm Skład materiału:  62% Polyamid/Nylon, 38% Polyester

686,00 zł 192,00 zł

Kurtka Bianca 95 79910-367
Kurtka w kolorze morelowym, zapinanana 3 napy, kieszenie i stójka z ozdobnym ornamentem. Skład 100% poliester

550,00 zł 154,00 zł

Płaszcz BIANCA 69000-119
Płaszcz BIANCA 69000-119 Zapinana kurtka z imitacji skóry jagnięcej. Futerkowe krawędzie i futerko wokół kołnierza. Wewnątrz kurtka jest bardzo miękka Kurtka jest nieco asymetryczna ...

778,00 zł 218,00 zł

Pulover BIANCA 68410-363
Pulover BIANCA 68410-363  Kardigan z raglanowym rękawem, idealne na zimowe dni Z przodu dwie kieszenie Długość: około 78 cm Skład materiału:  55% Baumwolle, 45% Polyamid/Nylon

458,00 zł 128,00 zł

Sódnica Bianca 04 71402-899
Plisowana spódnica, na podszewce, długość +/- 81cm, wykończona w pasie gumką i ozdobnym troczkiem. Skład: 100% poliester

412,00 zł 115,00 zł

Spodnie 04 90408-899
Spodnie w kolorze srebrnym z motywem kwiatowym, nagawka o  długośc 7/8 wykończona pęknięciem Długość ; ok 65cm Skład: 82% Wiskoza, 15% poliamid, 3% elastan

412,00 zł 206,00 zł

Spodnie 06 90604-070
Spodnie w czarno-białe wzory, bez zapinania, w pasie  szeroka gumka, po bokach kontrastowy lampas i kieszenie Długość ; ok 78 cm, szerokość nogawki 30cm Skład: 96% poliester,  4% elastan ...

320,00 zł 160,00 zł

SPODNIE 07 10012-048
Spodnie jeans z kwiatowym nadrukiem, dzięki strech idealnie dopasowane, posiadają 5 kieszeni, można je łaczyć na wiele sposobów, doskonale pasują do skórzanej  kurtki lub z ulubioną ...

458,00 zł

Spodnie 09de 10008-070
Spodnie jersey, o dopasowanym kroju, z szeroką gumą w pasie, po bokach waski lampas z napisem Heart spirit - "Serce duszy" Długość: ok 76 cm, szerokość nogawki ok 30cm Skład: 50% poliamid, 40% ...

366,00 zł

Spodnie BIANCA 04 90404-764
Spodnie w kratkę, z przodu i z tyłu lewej nogawki haft kwiatowy, talia normalna, długość 7/8, zapinane na zamek i dwa ozdobne guzki, z przodu wszyta mała kieszonka, z tyłu atrapy dwóch kieszeni, ...

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie 06 90608-236
Spodnie jeansowe wykonane z elastycznej baweły w kolorze żółtym, 5 kieszeni, długość  7/8, z boku rozcięcia Długość : ok 62 cm Skład : 98% bawełna, 2 % elastan

366,00 zł 183,00 zł

SPODNIE 07 10005-484
Wąskie do kostek spodnie, rozcięcie z boku, dzięki wysokiej rozciągliwosci bardzo wygodne w noszeniu, idealne na okres przejściowy Długośc ok. 74 cm Skład:75% Wiskoza, 20% Poliamid, 5% Elastan ...

320,00 zł

SPODNIE 07 10017-484
Eleganckie spodnie strech, długośc 3/4, u dołu  ozdobe  perły i podwójne frędzle, kryty zamek   Długość ok. 62 cm Skład : 78% wiskoza, 19% poliamid, 3% elastan

458,00 zł

Spodnie 07de 10801-048
Spodnie jeans, pięć kieszeni, wygodne w noszeniu, dopasowują sie doskonale do figury, można łaczyć z wizytową badż klasyczna bluzką Długośc : ok 78 cm Skład: 69% bawełna, 27 % poliester, 4% ...

412,00 zł

Spodnie 07DE 10803-484
Elegancko-sportowe granatowe spodnie, u góry wykończone ozdobnym elastycznym zielono-szarym pasem, kieszenie z przodu kryte zapinane na zamek Długośc : ok 76 cm Skład: 65% poliamid, 27% wiskoza, ...

412,00 zł

Spodnie 08 10009-484
Spodnie z wąską nogawką, rozciągliwe, z lampasem oraz aksamitną lamówką, kieszenie zapinane na ozdobne zamki, nadają się do kolekcji wieczorowej  oraz jako strój biurowy. Długość: ...

458,00 zł

Spodnie 08de 80902-048
Spodnie jeans z ozdobną aplikacją i metalowymi gwiadkamii z przodu oraz z tyłu na lewej kieszeni, przylegające, miękkie, wygodne i dopasowane dzięki Power Stretch Skład : 98% bawełna, 2% elastan ...

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie 08de 80903-394
Wąskie spodnie, kolorowe z czarnym lampasem po boku bez kieszeni. Zapinane na  zamek i dwa guziki. Dł. ok 76 cm szerokość nogawki  ok 32 cm Skład: 68% wiskoza, 27% poliamid, 5% elastan

412,00 zł 206,00 zł

Spodnie 08de 80907-070
Czarne eleganckie  spodnie, uniwersalne, z przodu dwie kieszenie zapinane  na zamki, z tyłu imitacja kieszeni, z przodu  dwa zatrzaski. Długość: ok 78 cm Skład: 48% poliamid, 42% wiskoza, ...

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie 09 DP 90925-400
Klasyczne granatowe spodnie z rozciągliwej wiskozowo-poliamidowej mieszanki, o normalnej talii, wąskiej nagawce, pas wykończony biało-srebrną gumką, nogawki i kieszenie z przodu zapinane na kryte ...

412,00 zł 206,00 zł

Spodnie 10 10021-748
Spodnie jeans z kwiatowym haftem ozdobionym cyrkoniami i perłami, pięć kieszeni, dół nogawki zakończony brzegiem z frędzlami, wygodne w noszeniu Długośc: ok 76 cm Skład: 97% bawełna, 3% ...

550,00 zł

Spodnie 10 10027-740
Spodnie wykonane z wysokiej jakości mieszank poliestru, elastanu i wiskozy, wygodne i przyjemne w noszeniu, z tyłu gumka, z przodu wykończone ozdobnym srebrnym wiązaniem,  z boku kieszenie zapinane ...

458,00 zł

Spodnie 10 80401-742
Eleganckie grafitowe spodnie,  po bokach wstawiony pas z tej samej tkaniny, kieszenie zapinane na zamek Długość: ok 78 cm Skład: 65% polester, 33% wiskoza, 2% elastan

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie 11 10029-899
Wąskie dopasowane spodnie z elektem lureksu, w pasie wszyta gumka, zapinane na dwa guzki i zamek, u dołu nogawki naszyte paski z siatki Długość: ok 72 cm, szerokość ok 30cm Skład: 66% bawełna, ...

412,00 zł

Spodnie 70T 80811-748
Szare spodnie jeans, na prawej u góry oraz na lewej nogawce u doły haft kwiatowy z cekinami, wygodne w noszeniu Długość: ok 72 cm Skład: 97% bawełna, 3% elastan

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie BIANCA 01 70100-764
Spodnie BIANCA 70100-764 Sportowe jeansy, zaokrąglona przednia kieszeń ozdobiona małymi metalowymi dżecikami Krój: "Slim Fit"  Długość około 78 cm, FW: 30 cm skład materiału:  ...

458,00 zł 128,00 zł

Spodnie Bianca 02 70204-518
Wąskie spodnie w kolorystyce awokado, z nogawką o etnicznych wzorach, wykończone zamkiem i dwoma guzikami. Krój slim fit Długość ok 68cm Skład : 74% Baumwolle, 22% Polyamid/Nylon, 4% Elasthan ...

458,00 zł 128,00 zł

Spodnie BIANCA 03 70318-465
Granatowe, lejące spodnie z gumką z tyłu, długość 7/8, zakończone 2 cm mankietem, po bokach kieszenie Długość ok 60 cm Skład 67% Lyocell, 33 % poliester

366,00 zł 102,00 zł

spodnie BIANCA 09 80304-400
Sopodnie o kroju slimfit o skróconej długości, na bokach lampasy, pas i kieszonka wykończone imitacją weluru, miękki materiał zapewnia komfort noszenia Skład: 63% poliester, 33% wiskoza, ...

412,00 zł 288,00 zł

Spodnie BIANCA 11 80504-070
Wieczorowe, eleganckie, błyszczące spodnie z dodatkiem Lurexu, po bokach ozdobny lampas, krój fit, w pasie wszyta gumka dająca komfort noszenia Skład: 41%wiskoza, 31% poliamid, 22% metal, 6% ...

412,00 zł 206,00 zł

Spodnie BIANCA 12 90006-781
Spodnie jeans, z przodu i z tyłu przetarcia, kieszenie ozdobione 3 guzikami Skład : 83% bawełna, 14% poliester, 3% elastan

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie BIANCA 95 70300-465
Granatowe, wygodne spodnie z wszytą elastyczna z tyłu gumką. Z przodu imitacja zamka, po bokach wpuszczane kieszenie Długość ok 78 cm Skład: 96% poliester, 4% elastan

320,00 zł 90,00 zł

Spodnie BIANCA 95 72988-400
Spodnie w kolorze biało- granatowym o kroju slim fit, bez kieszeni, kant spodni przeszyty z przodu na całej długości. Spodnie komponują się z marynarka o symbolu 74975-400 Skład 70% bawełna, 26% ...

412,00 zł 115,00 zł

Spodnie BIANCA 01 70112-764
Spodnie BIANCA 70112-764 Modne spodnie "Denver". Dekoracyjne szwy na przedniej części Długość 80 cm, 30 cm FW Skład materiału:  60% Baumwolle, 37% Polyester, 3% Elasthan

458,00 zł 128,00 zł

Spodnie Bianca 02 70210-070
Spodnie czarne, zwężone do dołu, wykończone rozcięciem dł. 2,5 cm. Z przodu przez całą długość stebnówka  wykańczająca ozdobne cięcie,  kieszenie wykończone zamkami, z tyłu ...

412,00 zł 115,00 zł

spodnie Bianca 02 90206-764
Spodnie dżinsowe w odcieniu jasnej szarości z elementami moro. Z przodu poniżej kieszeni umieszczone ozdobne aplikacje, które nadają tym sportowym spodniom charakter popołudniowy. Dodatek streczu ...

458,00 zł 229,00 zł

spodnie Bianca 02 90210-765
Spodnie o wysokiej talii. Z przodu dwie ukryte kieszenie z wszytymi zamkami. Z tyłu dwie imitacje kieszeń. W talii wszyta ozdobna gumka powodująca łatwe zakładanie i komfort noszenia. Z boku naszyty ...

412,00 zł 206,00 zł

spodnie Bianca 02 90912-764
Spodnie w podłużne szare paski z wszytyą gumką w pasie. Z przodu dwie kieszenie zapinane na zamki. Krój klasyczny z zwężoną nogawką. Domieszka  elastanu daje spodniom wygodę i komfort ...

412,00 zł 206,00 zł

Spodnie BIANCA 03 70308-305
Spodnie sportowe w kolorze brudnego różu, krój slim fit, dopasowuje się idealnie do sylwetki (powerstretch) Długość ok 78 cm Skład 96% bawełna, 4% elastan

458,00 zł 128,00 zł

spodnie Bianca 03 90311-041
Spodnie dżinsowe w kolorze jasnoniebieskim z ozdobnym haftem. Dół spodni niewykończony z możliwościa pozostawienia surowego wykończenia lub własnej aranżacji. Dodatek streczu daje komfort ...

550,00 zł 275,00 zł

spodnie Bianca 03 90318-346
Spodnie z wysokogatunkowej bawełny z dodatkiem elastanu w kolorze nasyconej czerwieni. Długość 7/8 z szerokim odszyciem dołu tworzącym mankiet ( na szerokości mankietu pęknięcie). Długość ok. ...

412,00 zł 206,00 zł

Spodnie BIANCA 04 70406-189
Spodnie długie o szerokim kroju, z kantem i ozdobnym wiązaniem. Skład: 67% lyocel, 33% len.

458,00 zł 128,00 zł

Spodnie BIANCA 04 90406-330
Jeans w kolorze różowym,  o długości 7/8, normalnej talii, kieszenie z przodu ozdobione sznurkami Długość : ok 72 cm Skład: 84% bawełna, 14% poliamid, 2% elastan

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie BIANCA 05 70518-899
Wygodne spodnie w czekoladowe wzory, w gumkę, w  pasie brązowa lamówka zakończona wiązaniem, z boku kieszenie Skład : 100% wiskoza Długość : ok 78 cm

320,00 zł 90,00 zł

Spodnie BIANCA 05 70620-070
Spodnie dzianinowe, na czarnym tle białe motyle, w pasie spodni gumka Skład : 95 % poliester, 5% elastan Długość : ok 78 cm

320,00 zł 90,00 zł

Spodnie Bianca 05 90504-551
Spodnie w kolorze zgniłej zieleni o strukturze materiału krepowanego. Z przodu 2 ukośne, z tyłu 2 wpuszczane kieszenie. Pasek z 5 ozdobnymi szlufkami. Długość 74 cm,  szerokość nogawki 30 ...

412,00 zł 206,00 zł

Spodnie Bianca 05 90508-899
Spodnie 7/8, z motywem kwiatowym. Po bokach wszyty dwukolorowy lampas. Przód spodni zapinany na zamek. Długość 68 cm, szerokość nogawki 30 cm Skład: 88% poliester, 12% elastan

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie BIANCA 07 80101-038
Spodnie jeans z pięcioma  kieszeniami, power stretch, kieszenie z przodu wykończone ozdobnie Długośc ok 80 cm Skład 96% bawełna, 4 % elastan

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie BIANCA 07 80107-311
Jeans o prostym kroju, z pięcioma kieszeniami, power stretch Długość ok 80 cm Skład 89% bawełna, 9% poliester, 2 % elastan

458,00 zł 137,00 zł

Spodnie BIANCA 08 80204-070
Wąskie, podkreślające sylwetkę leginsy, wytłaczany wzór, z przodu kryte kieszenie zakończone ozdobnym zamkiem Długość  ok 76 cm Skład: 64% bawełna, 31% poliamid, 5% elastan

412,00 zł 206,00 zł

Spodnie BIANCA 08 80200-665
Spodnie zwężane ku dołowi, doskonała mieszanka bawełny i elastanu wpływa na niepowtarzalny komfort noszenia, ciekawe wykończenie kieszeni i zamka Długośc ok 78 cm Skład: 98% bawełna, 2% elastanu ...

458,00 zł 137,00 zł

Spodnie BIANCA 08 80202-780
Spodniez miękkiej dzianiny zwężane ku dołowi, z boku lampas ze szerszym nadrukiem, kieszenie kryte zapinana na zamek Długośc ok 72 cm Skład: 59% poliester, 39% bawełna, 2% elastan

458,00 zł 321,00 zł

spodnie BIANCA 08 depot 80969-351
Spodnie koloru bordowego w gumkę, zwężane ku dołowi z zamkiem od strony wewnętrznej nagawki, Skład: 78%wiskoza, 19% poliamid, 3% elastan

230,00 zł 115,00 zł

Spodnie BIANCA 09 80301-400
Spodnie z lekkim połyskiem, z bocznymi szwami i dwoma kieszeniami na zamek błyskawiczny, dobrze dopasowane, nadają sie doskonale na każdą okazję, pasują do butów płaskich i na obcasie Długośc ...

412,00 zł 206,00 zł

spodnie Bianca 09 D 90923-139
Spodnie beżowe w białe kropki z wysoką talią z wszytą szeroką gumką. Dół spodni wykończony ozdobnym pęknięciem. Dadatek streczu daje komfort w użytkowaniu. Długośc ok. 98 cm, szer ...

320,00 zł 160,00 zł

Spodnie BIANCA 09 DE 90911-075
Proste spodnie ze szlachetnej, satynowej mieszanki bawełny, wygodne dzięki zawartości spadneksu, długość 7/8, z boku naszyty ozdobny lampas. Pasują znakomicie do lekkiej letniej bluzki, a także ...

412,00 zł 206,00 zł

Spodnie BIANCA 10 80404-743
Spodnie jeans, doskonale dopasowane dzięki tkaninie Power Stretch, krój tzw Slim Fit Skład : 63% bawełna, 34% poilamid, 3% elastan

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie BIANCA 10 80405-750
Eleganckie dzianinowe spodnie w prążki, w pasie wszyta taśma dająca komfort noszenia, spodnie zakończone mankietem, w pasie ozdobne wiązanie, z przodu dwie kieszenie i imitacja zamka Długość ok ...

458,00 zł 229,00 zł

Spodnie BIANCA 12 70001-048
Spodnie jeans o regularnym kroju, z dwoma kieszeniami z przodu i z tyłu Długość ok. 82 cm skład 88% bawełna, 8%polyester, 4% elastan

412,00 zł 115,00 zł

Spodnie BIANCA 12 70006-400
Spodnie BIANCA 70006-400 Wąskie spodnie bez kieszeni, z żakardu, ze szwem pionowym na przodzie. Długość około 78 cm Szerokość 30 cm  Skład materiału:  51% Baumwolle, 43% Polyamid/Nylon, ...

366,00 zł 103,00 zł

Spodnie BIANCA 50100-400
Spodnie BIANCA 50100-400 Spodnie typu "Parigi" w pasy.      Z przodu dwie kieszenie francuskie, dwie tylne kieszenie.      Krój: "regular fit" normalna talia, ...

458,00 zł 128,00 zł

Spodnie BIANCA 50410-170

366,00 zł 102,00 zł

Spodnie BIANCA 60402-669
Spodnie BIANCA 60402-669 Modne spodnie 5-kieszeni Power Stretch w zamszu Wizualnie szczupła sylwetka przez szwy na nodze. Dwie kieszenie z przodu, dwie tylne kieszenie Długość: 78 cm, FW: 28 cm Skład ...

412,00 zł 115,00 zł

Spodnie BIANCA 60406-665
Spodnie BIANCA 60406-665 Trendy aksamitne spodnie z dobrym dopasowaniem Dwie kieszenie z przodu, dwie tylne kieszenie Krój: "regular fit" normalna talia, biodra normalne Długość: około 82 cm, ...

549,99 zł 154,00 zł

Spodnie Bianca DE 90510-323
Spodnie w kolorze czerwonym bez zapinania, w pasie wszyta szeroka gumka. Z przodu i z tyłu ozdobne cięcia. Długość 7/8. Dół spodni wykończony ozdobnym pęknięciem. Skład: 78% viskoza, 19% ...

230,00 zł 115,00 zł

Spódnica BIANCA 08D 81100-470
Koronkowa ołówkowa spódnica na podszewce, w połączeniu z bluzką 85100-470 może zastapić sukienkę Długość ok 58 cm Skład 92% poliamid/nylon, 8 % elastan

366,00 zł 256,00 zł

Spódnica BIANCA 09 81300-675
Spódnica ołówkowa z miękkiego skórpodobnego materiału, z tyłu złoty ozdobny zamek, z przodu efektowne cięcia Długość ok 54 cm ( od rozmiaru 44 ok 58 cm) Skład : 88 % poliester, ...

320,00 zł 160,00 zł

Spódnica 06 71603-318
Krótka spódnica z 5-ma kieszeniami.Wykończona rozporkiem z przodu i tyłu. Zapinana na zamek z przodu i dwa guziki. Długość ok 58 cm ....dla rozm 44 ok 62 cm Skład:  60% bawełna, ...

412,00 zł 115,00 zł

Spódnica 08 81200-780
Waska spódnica ołówkowa, z miękkiej dzianiny, przód i tył zdobiony różnymi nadrukami, z tyłu rozporek Długośc ok 58cm ( od rozmiaru 48 ok 62 cm) Skład 59% poliester, ...

366,00 zł 183,00 zł

Spódnica 08de 81201-070
Spódnica z czarnej, miłej dzianiny, bez zamka , wszysta gumka w pasie ułatwia wkładanie. Na szwie tylnym rozporek-pęknięcie ok 20 cm. Długość: ok 68 cm (rozm 44 dł. ok 72 cm) Skład:  ...

276,00 zł 138,00 zł

Spódnica BIANCA 11 81505-070
Ołówkowa, błyszcząca spódnica z dodatkiem Lurexu doskonale dopasuje się do sylwetki, wygodna w noszeniu, pas wykończony ozdobną 5-cio cm gumką Długość : 65cm, rozmiar 44 ok 69cm ...

276,00 zł 138,00 zł

spódnica Bianca 03 91300-139
Spódnica z elastycznej dzianiny o prostym kroju z wszytymi po bokach śmietanowymi lampasami. Góra wykończona szerokim pasem z ozdobnymi troczkami. Krój i materiał dają duża swobodę ...

412,00 zł 206,00 zł

spódnica Bianca 03 91302-041
Dżinsowa spódnica w kolrze błękitnym z oryginalnym, postrzępionym wykończeniem dołu. Z przodu i z tyłu kieszenie. Dodatek streczu powoduje wyjątkowy komfort noszenia. Dłudość ok. 54cm, ...

412,00 zł 206,00 zł

Spódnica Bianca 04 71404-189
Spódnica krótka zapinana na zamek z przodu oraz dwa ozdobne guziki. W pasek wszyta gumka i ozdobny troczek. Skład: 67% lyocel, 33% len

412,00 zł 115,00 zł

Spódnica BIANCA 04 91400-782
Elegancka spódnica z elastycznej koronki, podszewka rozciągliwa, oryginalne wykończenie dołu, idealna na specjalne okazje z bluzką 95400-782, w połączeniu z lekkim sweterkiem lub zwykłą ...

366,00 zł 183,00 zł

Spódnica BIANCA 05 71605-673
Spódnica w kolorze czekoladowym, w pasie gumka, z prawej strony spódnicy ok 25 cm rozcięcie Skład :96 % poliester, 4% elastan Długość : ok 83 cm

230,00 zł 65,00 zł

Spódnica Bianca 05 91500-899
Spódnica z motywem kwiatowym zapinana na zamek z przodu. W pasie wszyte ozdobne wiązanie, po bokach dwukolorowe lampasy. Z tyłu 20 cm rozporek. Długość 56 cm, dla rozmiaru 44 około 60 cm. ...

366,00 zł 183,00 zł

Spódnica BIANCA 06 71601-899
Kolorowa , zwiewna spódniczka, uszyta w trapez, z paskiem wiązanym, na podszewce. Skład 100% poliester Dł 58 cm.rozm 38,   .dł 62 cm...rozm 44

320,00 zł 90,00 zł

Spódnica BIANCA 09 81302-899
Spódnica ołówkowa, bardzo  miękka tkanina sprawia wysoki komfort noszenia Długość ok 54 cm ( od rozmiaru 44 ok 58 cm) Skład: 36 % poliester, 35% poliakryl, 29 % bawełna

320,00 zł 160,00 zł

Spódnica BIANCA 09 81928-400
Spódnica ciemny granat , wygodna dzianina, w pasie gumka szerokość ok 4 cm. Skład:60% viskoza, 40% bawełna

320,00 zł 160,00 zł

Spódnica BIANCA 10 81401-450
Spódnica w szarą kratę z dodatkiem turkusu, w kształcie ołówkowym, doskonała na okres jesienno-zimowy, zapinana na zamek, wzmocniona w pasie taśmą co powoduje dobre dopasowanie w talii. ...

320,00 zł 160,00 zł

Spódnica BIANCA 10 81402-743
Koronkowa elegancka spódnica, o kształcie ołówkowym, w pasie wszyta szeroka gumka, zapinana na zamek kryty ,rozporek z tyłu, cała na podszewce co daje możliwość korzystania z tej pięknej ...

366,00 zł 183,00 zł

Sukienka 04 97450-899
Lekka, letnia, szyfownowa sukienka, dół luźny, nadruk kwiatowy, podszewka z miękkiej nieprzezroczystej tkaniny,w pasie ozdobna wstążka podkreślająca talię Długość: ok 98 cm Skład : 100% ...

458,00 zł 229,00 zł

Sukienka 06 97600-899
Kobieca szyfonowa sukienka w kształcie litery A, dwie doszyte falbanki tworzą mały rękaw, doł sukienki wykończony podwójna falbanką Długość : ok 78 cm Długość spódnicy : ok 54 ...

458,00 zł 229,00 zł

Sukienka 07 17005-484
Sukienka z  kwiatowym nadrukiem, rękaw 3/4, zebrany w cienki mankiet. Nadaje się jako strój wieczorowy oraz do biura.   Długość: ok 94 cm Skład: 88% poliester, 12% elastan

550,00 zł

Sukienka 07 17006-899
Elegancka, multikolorowa sukienka z bawełny w kształcie litery A, rękaw mały opadjący na ramię,  z tyłu zamek błyskawiczny kryty oraz rozcięcie  Sukienka prezentowana na modelce o wzroście ...

550,00 zł

Sukienka 07 87103-899
Dopasowana sukienka z krótkim rękawem, motyw kwiatowy, dekolt w mały serek. wykończona ozdobnie w pasie. Długość: ok 98 cm Skład: 96 % poliester, 6% elastan

458,00 zł 229,00 zł

Sukienka 07 87106-899
Lekka szyfonowa sukienka bez rękawów, z kwiatowym wzorem. Dołączony mały szalik z tego samego materiału. Z tyłu wykończona ozdobnym peknięciem ,  zapinana na mały guzik. Długość: ...

550,00 zł 275,00 zł

Sukienka 07 87107-899
Sukienka z kwiatowym nadrukiem, dekolt okrągły, mały rękaw, z tyłu zamek kryty i rozporek  ok 20 cm. Długość: ok 97 cm Skład: 96% bawełna, 4% elastan

550,00 zł 275,00 zł

Sukienka 07de 87201-070
Czarna dzianinowa sukienka, z przodu sukienki imitacja zapinanych na zamki kieszeni , rękaw 3/4, dekolt w kształcie łódki, zapinana z tyłu na cienki zamek. Rękaw i boki sukienki z czarnej dzianiny ...

550,00 zł 275,00 zł

Sukienka 08de 87904-394
Sukienka z dekoldem w łódkę, rękawy 3/4, proste w kolorze czarnym. Po bokach czarne 5 cm lampasy z naszytą taśmą. Podszewka elastyczna w kolorze bordowym nawiązującym do kolorystyki sukienki. ...

550,00 zł 275,00 zł

Sukienka 09 87302-400
Dopaswana do sylwetki z miękkiego wytłaczanego dżerseju sukienka, bez zamka, dekolt okrągły, rękaw 3/4, bez podszewki Długość : ok 97 cm Skład : 97% poliester, 3% elastan

412,00 zł 206,00 zł

Sukienka 09de 17010-390
Stylowa, elagancka sukienka z jersey, dekolt okragły z małym wycieciem w kształcie litery 'V", rękaw 3/4 z pęknięciem, bez podszewki Długośc :ok  94 cm Skład : 50% poliamid, 40% wizkoza, ...

458,00 zł

Sukienka 09de 17017-899
Sukienka z nadrukiem kwiatowym, bez podszewki, rękaw 3/4 zakończony pęknięciem, dekolt okrągły z ozdobnym rozcięciem Długość: ok 54 cm ( dla rozmiaru 44 ok 58 cm) Skład : 85% poliester, 15% ...

550,00 zł

Sukienka 10 17004-484
Elegancka dzianiowa sukienka w paski z brokatem, mieszanka wiskozy i elastanu, bez podszewki, dekolt okrągły z małym rozcięciem, talia i rękawy wykończone paskiem imitujacym skórę, rękaw ...

550,00 zł

Sukienka 10 17015-899
Sukienka z kolorowym nadrukiem kwiatowym, rękaw 3/4 z marszczeniem, z tyłu zapinana na guzik Długość spódnicy: ok. 54 cm ( od rozmiaru 44 ok. 58 cm) Skład: 93% poliester, 7% elastan

550,00 zł

Sukienka 11 17021-070
Prosta dzianinowa sukienka o dopasowanym kroju z kwiatowym nadrukiem i błyszczącymi akcentami. Tył sukienki i rękaw jednokolorowy. Długość: około 54cm Skład: 96% poliester, 4% elastan

412,00 zł

Sukienka BIANCA 11 87506-070
Wieczorowa, elegancka sukienka z dodatkiem Spandexu, dekolt, tył i rękawy z elastycznej koronki, wykończona stójką zapinana z tyłu na dwa ozdobne guziczki Długość : ok 99 cm, długość ...

550,00 zł 275,00 zł

Sukienka BIANCA 63 77304-443
Klasyczna, elegancka sukienka w kolorze niebieskim, z laserowo wycinamy wzorem z granatową poszewką Długość ok 98 cm Skład 100% poliester

550,00 zł 154,00 zł

sukienka Bianca 03 97308-139
Sukienka z jerseyu w poprzeczne paski z dodatkiem lureksu. Z przodu pólokrągly dekolt z ozdobnym zapięciem. Rękaw do łokcia. Długość ok. 94cm, długość spódnicy ok. 54 cm, dla rozmiaru ...

458,00 zł 229,00 zł

Sukienka Bianca 04 77408-899
Multikolorowa sukienka, na podszewce, bez rękawów, wykończone paskiem w kolorze różowym. Skład: 62% bawełna, 33% poliester, 5 elastan

550,00 zł 154,00 zł

Sukienka BIANCA 05 77512-899
Sukienka w orientalne wzory, dekolt okrągły, małe rękawy, sukienka na podszewce Skład : 100% wiskoza Skład podszewki : 100 % polyester Długość : ok 97 cm Długość spódnicy :ok 58 cm ( ...

458,00 zł 128,00 zł

Sukienka Bianca 05 97508-323
Sukienka bez rękawów, cała na podszewce. Dekolt sukienki wykończony ozdobną listwą, która z przodu jest ułożona podwójnie a z tyłu tworzy wiązanie. Tył sukienki w kształcie ...

550,00 zł 275,00 zł

Sukienka BIANCA 06 77600-318
Sukienka w kolorze truskawek, z rękawkiem krótkim, wiązana w pasie, na podszewce, z przodu dwie ozdobne zakładki wychodzące z dekoltu, z  tyłu pęknięcie zapinane na jeden ozdobny guzik. ...

412,00 zł 115,00 zł

Sukienka BIANCA 06 77602-899
Długa zwiewna sukienka, z rozcięciem z boku,  idealna na plażę, Wiązana ozdobnym plecionym pakiem, na podszewce. Skład 100 % poliester Długość około 132 cm, długość spódnicy około ...

458,00 zł 128,00 zł

Sukienka BIANCA 06 77605-899
Sukienka kolorowa  o kobiecym kroju, dekolt   "V"   z miękkiej dzianiny. Skład 96% poliester , 4% elastan Długość ok 89  cm

412,00 zł 115,00 zł

Sukienka BIANCA 06 77606-899
Letnia sukienka idealna na gorące dni, z ozdobnym plecionym paskiem, przód i tył w kształcie litery V, zapinana na zamek z tyłu Skład : 100% wiskoza Długość : 98 cm Długość spódnicy; ...

458,00 zł 128,00 zł

Sukienka BIANCA 06 77612-899
Piękna zwiewna sukienka, z kolorowym motywem kwiatowym . Mały rękawek i rozpięcie          z przodu , na podszewce. Skład 100 %  poliester Długość ok 98 cm plus 4 ...

550,00 zł 154,00 zł

Sukienka BIANCA 08 87108-038
Elegancka, koronkowa na podszewce sukienka, rękaw 1/2 zakończony falbanką, dekolt okragły Całkowita długość ok 97 cm Długośc spódnicy: ok 58 cm ( od rozmiaru 44 o 2 cm dłuższa) Skład: ...

550,00 zł 275,00 zł

sukienka Bianca 09 D 97915-404
Sukienka w kolorze ciemnego granatu z elastycznej koronki, krótki rękaw. Z tyłu zapinana na zamek kończący się małym pęknięciem zapinanym na guzik. W pasie ozdobne wiązanie. Długość ...

596,00 zł 298,00 zł

Sukienka BIANCA 10 87400-064
Sukienka dzianinowa w kolorze jasnej szarości, wyjatkowo kobieca, pod szyją  szerokie wycięcie, które z tyłu jest podwyższone  z wszytym zamkiem. Miękkość tkaniny czyni sukienkę ...

412,00 zł 288,00 zł

Sukienka Bianca 11 87504-070
Wieczorowa sukienka , wykonana z dwóch warstw rozdzielonych w pasie wszytą rypsową taśmą, dół sukienki dwuwarstwowy, druga z warstw to ozdobna koronka nadająca wyjątkowy charakter ...

596,00 zł 298,00 zł

Sukienka BIANCA 12 97002-100
Sukienka w beżowo-czarne paski, w tali dżersejowa wstawka, dekolt okragły, rękaw 3/4 z pęknięciami Długość : ok 93 cm Długość  spódnicy: ok 54 cm, od rozmiaru 44 ok 58 cm Skład ...

458,00 zł 229,00 zł

Sukienka BIANCA 57300-433

549,99 zł 154,00 zł

Sukienka BIANCA 57306-899

549,99 zł 154,00 zł

Sukienka BIANCA 57400-169

642,00 zł 180,00 zł

Sukienka BIANCA 57907-433

549,99 zł 154,00 zł

Sukienka BIANCA 63 77200-070
Elegancka czarna sukienka, imituje połączenie koronkowej bluzki i gładką czarna spódnicą Podszewka w kolorze białym Długość 98 cm Skład 82 %wiskoza, 15 % poliamid, 3 % elastan

550,00 zł 154,00 zł

Sukienka BIANCA 63 77400-004
Elegancka koronkowa sukienka w kolorze śmietany, na podszewce, na zamek, z tyłu rozporek Skład : 100 % bawełna Skład podszewki: 100% acetat Długość: ok 97 cm Długość spódnicy : ok 58 ...

596,00 zł 167,00 zł

Sukienka BIANCA 67002-899
Sukienka BIANCA 67002-899 Sukienka klasyczna z dużymi kwiatami, zapinana na zamek z tyłu.      Długość: około 97 cm      Długość spódnicy: około ...

499,00 zł 140,00 zł

SukienkaBIANCA 67102-062
SukienkaBIANCA 67102-062 Sukienka z przeszyciami ze skóry, okrągły dekolt.  Długości spódnicy około 58 cm, od rozmiaru 44= 62 cm. Skład materiału: 92% Polyester, 8% Polyurethan ...

596,00 zł 167,00 zł

Sweter BIANCA 01 98100-484
Granatowy kardigan, z miękkiej dzianiny przypominającej plaster miodu, bez zapięcia, z boku małe pęknięcia Długość: ok 78 cm Skład: 55% wiskoza, 45% poliamid

458,00 zł 229,00 zł

SWETER 07 18001-484
Sportowy sweter, dekolt okragły, u dołu rękawa rozcięcia, zamek błyskawiczny skrócony,  idealny towarzysz na chłodniejsze dni Długość : ok 60 cm Skład : 55% poliakryl, 45% bawełna ...

412,00 zł

SWETER 07 18003-349
Elegancki dzianinowy sweter z okrągłym dekoltem, rękaw 3/4 z niewielką falbanką, rozcięciem i z dekoracyjnymi wstążkami z boku Długośc : ok 62 czm Skład : 63% wiskoza, 37% poliamid

366,00 zł

Sweter 08de 88102-419
Sweter z miekkiej dzianiny, rękaw reglanowy, z przodu srebrne metalowe kóleczka, dekolt i dół zakończony rolką Skład: 55% poliakryl, 45% bawełna

320,00 zł 160,00 zł

Sweter 08de 88212-070
Czarny sweter z przyjemnej  dzianiny,  rozpinany na zamek dwukierunkowy, dekolt okrągły. Jego prosty krój powoduje, że nadaje sie jako dodatek do stroju wieczorowego oraz może byc ...

366,00 zł 183,00 zł

Sweter 08de 88932-419
Elegancki, jednobarwny dzianinowy sweter, wykonany z miękkiej i elastycznej mieszanki wiskozowo-poliamidowej, golf, mankiety i dół zakończone cienkim sciagaczem, z lewej strony małe metalowe ...

276,00 zł 138,00 zł

Sweter 09de 18020-740
Swobodny kardigan, bez zapinania, miękka melanżowa dzianina czerwona od środka, długi rękaw z czerwonym makietem,  naszyte dwie kieszenie  Długość : 86 cm Skład : 48% poliakryl, 40% ...

550,00 zł

Sweter 10 18012-537
Dzianinowy sweter wykonany w 100% z baweły, kwiatowy nadruk z motywem węża, ozdobiony błyszczącymi kamieniami, dekolt okrągły, rozcięcia z boku Długość : ok 63 cm Skład: 100% bawełna

458,00 zł

Sweter 10 18034-076
Dzianinowy sweter z miękkiej dzianiny w kratę, kołnierz w kształcie kielicha, po bokach pęknięcia Długość : ok. 62 cm Skład: 55% bawełna, 40% wiskoza, 5% wełna

366,00 zł

Sweter 10 18035-840
Miękki dzianinowy sweter z domieszką wełny, z przodu warkocz, krój luźny, golf wygodny, mankiety szerokie Długość: ok. 64 cm Skład: 64% poliakryl, 25% poliamid, 4% elastan, 4% wełna, 3% ...

412,00 zł

Sweter 10 88414-075
Dzianinowy sweter w odcieniach szarości, z przodu motyw dwóch gwiazd, tył gładki, mankiety dół swerta i wykończenie przy szyi z szerokim ściągaczem Skład: 67% bawełna, 28% wiskoza, ...

412,00 zł 206,00 zł

Sweter 11 18040-070
Długi sweter dzianinowy bez zapięcia, dwie naszyte kieszenie, wykończony ozdobną lureksową krawędzią. Długość: około 92cm Skład: 58% wiskoza, 39% poliamid, 3% metal

458,00 zł

Sweter 95 18024-070
Czarny sweter z ciepłej, grubej dzianiny, rękaw 7/8 w kształcie dzwonka, dekolt okrągły Długość: ok 58 cm Skład: 55% poliakryl, 45% bawełna

320,00 zł

Sweter BIANCA 01 76100-750
Bluzka dzianinowa w kolorze śmietany w szare paski z długim rękawem, z przodu 3 cm tiulowa baskinka długość : przodu 64cm, tyłu 70 cm skład : 60% poliester, 35 % viskoza, 8% elastan

276,00 zł 77,00 zł

Sweter BIANCA 01 78101-748
Piękny niezapinany  kardigan w kolorze białoszarym Długość: ok 68 cm Skład: 55% polyacryl, 45% bawełna

412,00 zł 115,00 zł

Sweter BIANCA 09 88313-493
Sweter z miękkiej dzianiny z fantazyjnym kołnierzykiem, 3/4 reglanowe rękawy, dekoracyjnie ozdobne szwy, wzorzysta dzianina w zebry, małe logo Bianca wykonane z metalu na lweym szwie Długość ok ...

366,00 zł 256,00 zł

Sweter BIANCA 95 78852-045
Delikatny sweter w kolorze jasnego chabru, przód i tył w prążki, rękawy gładkie, dekolt półokrągły długość ok  67 cm Skład 55% viskose, 25% polyakryl, 20% bawełna

366,00 zł 103,00 zł

Sweter BIANCA 01 78107-706
Dwukolorowy (dwa odcienie szarości)sweter z miękkiej dzianiny z długim rękawem. Z tyłu ozdobne zapięcie - 4 guziczki długość ok 71 cm. Skład materiałowy: 55% bawełna, 25% polyacryl, 20% bawełna. ...

366,00 zł 103,00 zł

sweter Bianca 02 98205-055
Sweter z nadrukiem kwiatowym, w odcieniach szarości, soczystej zieleni z akcentami różu. Długość ok. 62cm. Skład: 100% bawełna

458,00 zł 229,00 zł

sweter Bianca 02 98209-765
Sweter w dwóch odcieniach szarości. Rękaw długi z możliwością podpięcia (dł. 3/4 ). Długość ok. 65cm. Skład: 100% bawełna

320,00 zł 160,00 zł

Sweter BIANCA 04 98405-064
Sweterek letni z krótkim rękawem, dół ściagany ozdobnym sznurkiem, bawełniany o dziurkowanej strukturze. Całość w motywie kwiatowym z elementami połyskujacego srebra przez co sweterek  ...

412,00 zł 206,00 zł

Sweter BIANCA 07 88104-038
Sweter z nadrukiem kwiatowym, z mieniącymi się akcentami srebra, tył dłuższy niż przód, z boku ozdobne rozporki Skład 74 % bawełna, 17 % poliester, 9 % metal

458,00 zł 229,00 zł

Sweter BIANCA 08 88200-899
Wielokolorowy elegancki sweter, bez zapięcia z przodu Długośc ok 60 cm Skład 78% poliester, 22% wełna

458,00 zł 229,00 zł

Sweter BIANCA 08 88202-899
Sweter z półokragłym dekoltem, z długim rękawem, ze zwierzecymi motywami nadruku, dół wykończony sznurkiem do ściągania Długośc ok 64 cm Skład : 55% poliakryl, 45% bawełna

366,00 zł 256,00 zł

Sweter BIANCA 09 88309-400
Długi granatowy kardigan, miękka dzianina,  wykończenia zielono-limonkowe, dekolt półokragły, zapinany na 7 guzików, doskonale nadaje się do biura i do wypoczynku Długośc ok ...

550,00 zł 275,00 zł

Sweter BIANCA 09 88929-400
Ciemnogranatowy w poprzeczne prążki sweter, wysoka stójka, rękaw 3/4, Długość : ok 58 cm Skład : 60% wiskoza, 40% bawełna

310,00 zł 155,00 zł

Sweter BIANCA 09 DP 98874-484
Biało-granatowy sweter z motywem kwiatów i pasków, dekolt półokragły Długość : ok 63 cm Skład: 100% bawełna

412,00 zł 206,00 zł

Sweter BIANCA 12 78003-465
Sweter BIANCA 78003-465 Sweter w modnym, nowoczesnym stylu, okrągły dekolt. Długość około 68 cm Skład materiału:  55% Viskose (Rayon), 25% Polyacryl, 20% Baumwolle

366,00 zł 103,00 zł

Sweter BIANCA 12 78000-465
Sweter BIANCA 78000-465  Długi sweter z przyjemnej tkaniny. Zapinany na guziki Długość około 76 cm Skład materiału:  53% Polyacryl, 44% Baumwolle, 3% Polyamid/Nylon

549,99 zł 154,00 zł

Sweter BIANCA 12 98002-101
Elegancki sweter o strukturze plastra miodu, zapinany na ozdobną srebrną haftkę Długość: ok 58 cm Skład : 72% wiskoza, 28% poliester

458,00 zł 229,00 zł

Sweter BIANCA 64304-162
 marynarka z plecionym paskiem, frędzle na jej krawędziach natarcia, kieszenie boczne Tkanina z włókien mieszanych zawierających wełnę Długość: około 72 cm Skład materiału:  ...

642,00 zł 180,00 zł

Sweter BIANCA 68100-162

320,00 zł 90,00 zł

Sweter BIANCA 68151-004
 Sweter BIANCA 68151-004  Modny sweter wykonany z miękkiej przędzy błyszczącej Długość 58 cm od rozm. 40-42 1 cm dłuższy, 44-46- 2 cm dłuższy Skład materiału:  100% Polyester ...

458,00 zł 128,00 zł

Sweter BIANCA 68200-750
Sweter BIANCA 68200-750 Modny sweter z finezyjnym rękawem, z  asymetrycznymi paskami Przód nie jest zapinany. Długość około 76 cm Skład materiału:  59% Polyacryl, 20% Baumwolle, ...

412,00 zł 115,00 zł

Sweter BIANCA 68210-076
Sweter BIANCA 68210-076 Sweter z długim rękawem z golfem. Sweter asymetrycznie wykończony Długość 65 cm Skład materiału:  55% Baumwolle, 45% Polyamid/Nylon

412,00 zł 115,00 zł

Sweter BIANCA 68216-740
Sweter BIANCA 68216-740 Sweter z golfem w kolorze szarym.

412,00 zł 115,00 zł

Sweter BIANCA 68400-899
Sweter BIANCA 68400-899 Gruby robiony na drutach sweter z dużym golfem, z długim rękawem Długość: 62 cm Skład materiału:  57% Polyacryl, 23% Polyamid/Nylon, 20% Polyester

412,00 zł 115,00 zł

Sweter BIANCA 95 78002-396
Sweter BIANCA 78002-396 Seter robiony na drutach z głębokim V. Długość około 63 cm Skład materiału:  85% Baumwolle, 15% Polyamid/Nylon

412,00 zł 115,00 zł

Szal BIANCA 95 77153-899
Szal w odcieniach szarości, koralu z dodatkiem pistacji, o wymiarach 76cm / 175 cm Skład 100% poliester

138,00 zł 39,00 zł

Szal BIANCA 67153-162

114,00 zł 32,00 zł

Szal BIANCA 67250-075
Szal BIANCA 67250-075 Duży Szal (Poncho), gruba wełna wzór Karo. Z przodu zapięcie na metalowy haczyk. Małe frędzle dają rustykalny wygląd Wymiary około 60 x 190 cm. Skłąd materiału:  ...

230,00 zł 65,00 zł

Szal BIANCA 67453-589
Szal BIANCA 67453-589 Szal z miękkiej, ciepłej tkaniny z klamrą do mocowania Szczególnie miły na chłodne dni Długość: ok 70 x 190 cm Skład materiału:  100% Polyacryl

230,00 zł 65,00 zł

produkt testowy, niesprzedawalny

11,193,00 zł

Tunika BIANCA 65420-665

366,00 zł 102,00 zł

Tunika BIANCA 66411-363
Tunika BIANCA 66411-363 Tunika z rękawem 3/4. Długość: około 70 cm Skład materiału:  92% Viskose (Rayon), 8% Elasthan

276,00 zł 77,00 zł

zakiet 08 14016-537
Kurtka jeans z nadrukiem zwierzęcym i kwiatowym haftem. Stójka, dwie kieszeni z przodu. Zapinana na zamek. Długość : ok 54 cm (od rozm 40  + 1 cm) Skład: 67% bawełna, 28% poliester, 5% ...

686,00 zł

Zakiet 08de 84901-394
Żakiet o dopasowanym kobiecym kroju z naszywanymi kieszeniami. Klapy klasyczne z wszytą częściowo podszewką w rękawach i na plecach. Podszewka w kolorze bordowym nawiązującym do koloru żakietu. ...

642,00 zł 321,00 zł

Zakiet 08de 84903-070
Żakiet sportowy-elegancki zapinany na zamek dwukierunkowy błyskawiczny, z małym kołnierzykiem, kieszenie naszyte z przodu. Długość: ok 56 cm (od rozm 40 + 2 cm) Skład: 48% poliamid, 42% wiskoza, ...

596,00 zł 298,00 zł

zakiet Bianca 04 74428-899
Multikolorowy żakiet, bez podszewki, zapinany na jedną haftkę. Rękaw 3/4, wykończony pęknięciem. Skład: 82% bawełna, 33% poliester, 5% elastan.

550,00 zł 154,00 zł

Żakiet 07 14018-899
Płaszczyk z grubej tkaniny z domieszką wełny, dekolt okrągły, zapinany na pięć nap Skład : 56% poliester, 27% poliakryl, 12% wełna, 5% pozostałe włókna

642,00 zł

Żakiet 09 DP  94925-400
Klasyczny, granatowy zapinany na dwa guziki żakiet, dopasowany w talii, marynarski styl tworzą z przodu siatkowe białe paski oraz rękawy wykończone biało-granatowy ściągaczem, wygodny dzięki rozciągliwej ...

642,00 zł 321,00 zł

Żakiet 95 74975-400
Żakiet  bez podszewki, zapinany  na cztery guziki, pod szyję z małym kołnierzykiem, rękaw 7/8 wykończony pęknięciem, z przodu dwie wpuszczone kieszenie wykończone klapką, długość ...

686,00 zł 192,00 zł

Żakiet BIANCA 12 94004-100
Blezer w beżowo- czarne pasy, zapinany na zatrzaski, dekolt okragły, z przodu dwie kieszonki Długość: ok 56cm, od rozm 40 o około 1 cm dłuższy Skład : 68% poliester, 30% wiskoza, 2% elastan

458,00 zł 229,00 zł

Żakiet DE 09 14006-390
Krótki dzianinowy (boucle) żakiet, bez podszewki, zapinany na zatrzaski Długość : ok 56cm ( od rozmiaru 40 +1 cm) Skład: 88% poliakryl, 12% wełna

412,00 zł

Żakiet 04 94400-782
Koronkowa bomberka zapinana na zamek, kołnierz i mankiety obszyte ozdobnym szaro-srebrnym ściagaczem, dół zakończony srebrnym sznurkiem Długość: ok 56 cm Skład : 93% poliamid, 7% etastan ...

550,00 zł 275,00 zł

Żakiet 04 94921 - 310
Krótkie bolerko w kolorze różu bez zapięcia, rękaw 3/4 z pęknięciem, przód wydłużony Idealnie pasuje do sukienki 97921-310 Długość : ok 42 cm, od rozm 40 (+1cm) Skład: 82% ...

412,00 zł 206,00 zł

ŻAKIET 07 14003-484
Krótki kobiecy żakiet o sportowym charakterze, przy szyi stójka, klapy wykończone zamkiem błyskawicznym, po bokach kieszenie, idealny do sukienki lub bluzki bez rękawów,  ...

642,00 zł

ŻAKIET 07 14008-048
Jeansowa  krótka kurtka w jasnym kolorze, z kwiatowym nadrukiem i małymi ćwiekami, można ją połaczyć z jeansami 10012-484 Długośc  ok. 54 cm Skład : 92% bawełna, 7% poliester, ...

596,00 zł

Żakiet 07 14800-484
Kurtka jeans, krótka , zapinana na guziki napy, z lewej strony  przodu nadruk kwiatowy, kieszonki z przodu kurtki, dwie u góry, dwie ponizej talii. Długość:  ok 54 cm Skład: ...

642,00 zł

Żakiet 07 84104-470
Żakiet krótki bez klap. Zapinany na 4 kryte napy, pod szyją odszyta na okrągło 3 cm plisa. Żakiet w kolorze granatowym z poliestrowego nubuku. Długość: ok 54 cm Skład: 92% polester, 8%  ...

550,00 zł 275,00 zł

Żakiet 07 84200-007
Jasny żakiet typu Chanel, zapinany na ozdobne metalowe guziki, które są też na kieszonkach i na rękawach. Żakiet ma efekt nabłyszczania przez co może być dodatkiem do stroju wieczorowego, ...

686,00 zł 343,00 zł

Żakiet 07 84206-899
Żakiet z szlowym kołnierzem, z podszewką w rękawach i na plecach. Kieszenie wszyte w cięcie z przodu żakietu. Długość: ok 54 cm Skład: 47% poliester, 38% len, 9% bawełna, 5% poliamid

596,00 zł 298,00 zł

Żakiet 08de 84106-470
Krótkie bolerko, rękaw 3/4, bez podszewki, wykończone na okrągło pod szyją, bez klap i bez zapięcia. Długość: ok 40 cm Skład: 82% wiskoza, 15% polamid, 3% elastan

458,00 zł 229,00 zł

Żakiet 08de 84201-665
Zakiet o sportowym kroju z licznymi dodatkami dający efekt wow. Wiele oxdobnych szwów podkreśla kobiecy krój żakietu. Wykończony stójką z połyskującą wszytą lamówką. ...

686,00 zł 343,00 zł

Żakiet 08de 84911-394
Krótki żakiet, bez podszewki, rękaw 7/8 z małym pęknięciem, bez zapięcia, stanowi uzupełnienie sukienki o symbolu 87903-394 Skład: 55% baewłna, 41% poliester, 4% elastan

458,00 zł 229,00 zł

Żakiet 09 84310-400
Miękki, dopasowany żakiet, bez podszewki, lamówki w kolorze jasnego beżu, dwie naszyte kieszonki, na prawym rekawie wyhaftowany napis  heart, sprint, soul, zapinany na trzy guziki Długość: ...

598,00 zł 299,00 zł

Żakiet 09 84918-053
Krótki lużny  blezer, zapinany na dwie haftki, bez podszewki, idealny na chłodniesze dni Długośc : ok 56 cm ( od rozm. 40 + 2 cm) Skład : 76% poliakryl, 13% wełna, 11% poliester

412,00 zł 206,00 zł

Żakiet 10 14015-740
Długi żakiet bez podszewki, wykonany z miękkiej, cętkowanej dzianiny, na stójce, z przodu dwie kieszenie zapinane na zamek Długość: ok. 82 cm Skład:66% polester, 24% polakryl, 10% poliamid ...

596,00 zł

Żakiet 10 14025-484
Długi miękki blezer z domieszką wełny, z boku i na rękawie aplikacje i hafty ozdobione cyrkoniami, zapinany na trzy ukryte zatrzaski, krój luźny, z kołnierzykiem i kieszeniami Długość ...

778,00 zł

Żakiet 10 84405-064
ęSportowo-elegancka marynarka, przy szyi stójka zapinana na zatrzask, dwie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny, na rękawach oraz wzdłuż zamka srebrne pasy Długość: ok 56 cm ( od rozam ...

686,00 zł 343,00 zł

Żakiet 10 84409-742
Elegancka krótka marynarka wykonana z wysokiej jakości tkaniny z połyskującymi kwiatami, na podszewce, zapinana na kryte zatrzaski, kołnierz w kształcie kielicha, z przodu kryte kieszenie Skład:66% ...

686,00 zł 343,00 zł

Żakiet 10 84502-079
Miękka, sportowa kurtka na stójce, z materiału imitującego zamsz i skórę, zapinana na zamek błyskawiczny działający w obu kierunkach, dwie kieszenie zapinane na suwak Długość: ok ...

778,00 zł 389,00 zł

Żakiet 11 14027-899
Żakiet z motywem pantery, zapinany na dwa guziki, ozdobne naszywki z metalicznym haftem i cyrkoniami, klapa od spodu wykończona imitacja skóry Długość: ok 62cm ( od rozm 40 + 1 cm) Skład: ...

642,00 zł

Żakiet 12 74012-465
Krótki dzianinowy miękki granatowy żakiet z 2-drożnym zamkiem błyskawicznym, dekolt okrągły nadaje marynarce charakter sportowy i elegancki. Żakiet bez podszewki. Długość ok 52 cm Skład ...

550,00 zł 154,00 zł

Żakiet 70T 84800-470
Żakiet z miękkiej rozciągliwej bawełny, bez podszewki. wykonany z materiału przypominającego plaster miodu. Zapinany na dwa guziki, 2 kieszenie naszyte z przodu . Długość: ok 60 cm Skład: 98% ...

550,00 zł 275,00 zł

Żakiet 70T 84806-748
Szara kurtka jeans, haft kwiatowy z cekinami na lewym ramieniu i prawym rękawie, wygodna w noszeniu dzięki Power Stretch Długość: ok 54cm Skład:97% bawełna, 3% elastan

596,00 zł 298,00 zł

Żakiet BIANCA 02 94206-765
Super wygodny żakiet o niekonwencjonalnym kroju, bez zapięcia, z przyjemniej rozciągliwej wiskozy, bez podszewki Długość ok 52 cm ( od rozmiaru 40 + 1 cm) Skład: 70% wiskoza, 25% poliester, 5% elastan ...

458,00 zł 229,00 zł

Żakiet BIANCA 07 84100-899
Lekka kurtka inspirowana ściągaczmi na dole i rękawach, kwiatowy wzór na całej powierzchni, zamek dwufunkcyjny, dwie kieszenie na zamki Skład 97% poliester, 3% elastan Długość ok 56 cm

596,00 zł 298,00 zł

Żakiet BIANCA 09 84301-899
Żakiet z bardzo miękkiej dzianiny, klapy klasyczne, zapinany na dwa guziki, bogata kolorystyka pozwala łaczy na wiele sposobów zwłaszcza z jeansami lub innymi niebieskimi odcieniami, idealny ...

686,00 zł 343,00 zł

Żakiet BIANCA 11  84507-070
Krótkie, wieczorowe aksamitne bolerko z dodatkiem Spandexu, rękaw 3/4 z rozcięciem, może stanowić doskonałe uzupełnienie wieczorowej sukienki, spódnicy bądż spodni Długość : ok ...

412,00 zł 206,00 zł

Żakiet BIANCA 11 84505-070
Krótki błyszczący żakiet, idealny na świąteczne okazje, zapinany na jednen zatrzask, z boku dwie kieszonki. Można go połączyć ze spodniami 80504, bluzką 86520, sukienką 87506 lub spódnicą ...

458,00 zł 229,00 zł

Żakiet BIANCA 12 74004-899
Żakiet BIANCA 74004-899 Trendy dzianinowy żakiet, podszyte rękawy, zapinany na zatrzaski. Długość około 56 cm od rozm. 40-46 2 cm dłuższy. Skład materiału:  70% Baumwolle, 22% Polyester, ...

642,00 zł 180,00 zł

Żakiet BIANCA 95 74956-045
Bardzo wygodny w noszeniu żakiet w prążki, zapinany na 2 guziki,  kieszenie na suwak wszyte z ukosa, rękawy z podszewką Długość: około 60 cm Rozm. 40-42= 1 cm dłuższy w zależności rozmiaru. ...

642,00 zł 180,00 zł

Żakiet BIANCA 95 74956-367
Żakiet BIANCA 74956-367 Bardzo wygodny do noszenia żakiet w prążki, zapinany na 2 guziki,  kieszenie na suwak Rękawy są podszyte Długość: około 60 cm Rozm. 40-42= 1 cm dłuższy w zależności ...

642,00 zł 180,00 zł

Żakiet Bianca 02 94208-764
Kurtka dżinsowa w odcieniu jasnej szarości z elementami moro. Dodatek streczu daje komfort noszenia. Dół kurtki postrzępiony przez co staje się ona sportowa natomiast ozdobne aplikacje nadają ...

686,00 zł 343,00 zł

żakiet Bianca 03 94300-139
Żakiet z jerseyu w poprzeczne paski z lureksem. Zapinany na dwa guziki, z przodu ozdobne lampasy oraz dwie naszyte kieszenie. Dłudość ok. 60 cm, od rozmiaru 40 (+1cm). Skład: 79% viskoza, 15% poliamid, ...

642,00 zł 321,00 zł

żakiet Bianca 03 94308-041
Dżinsowa kurtka w kolorze błękitnym z postrzępionym wykończeniem, z lewej strony ozdobny kwiat z możliwością zdejmowania. Dodatek streczu powoduje, iż kurtka jest wyjątkowo wygodna. Długość ...

686,00 zł 343,00 zł

Żakiet BIANCA 04 74430-005
Żakiet na zamek, z dwóch rodzajów materiału, przezroczysty przód i tył o charakterze kwiatowy, dół wykończony ściągaczem Skład przód i tył : 75 %poliester, 25 ...

458,00 zł 128,00 zł

Żakiet BIANCA 08 84203-780
Żakiet klasyczny z miękkiej dzianiny, bez podszewki. zapinany na dwa guziki, kieszenie naszywane, z boku dwie czarne ozdobne listwy. Model ten można nosić elegancko ze spódnią, a także sportowo ...

642,00 zł 321,00 zł

Żakiet BIANCA 09 84300-899
Klasyczno-sportowy krótki Buccle żakiet, wykończony granatową zamszową plisą Długośc : ok 56 cm ( od rozmiaru 40-46 każdy plus 2 cm) Skład : 100% poliester

642,00 zł 321,00 zł

Żakiet BIANCA 12 74000-048
Żakiet BIANCA 74000-048 Dżinsowa kurtka z wysokim kołnierzem, 2 kieszenie na piersi Długość około 54 cm, od rozm. 40 o 1 cm dłuższe Skład materiału:  88% Baumwolle, 8% Polyester, 4% Elasthan ...

642,00 zł 180,00 zł

Żakiet BIANCA 54400-169

458,00 zł 128,00 zł

Żakiet BIANCA 54404-899

642,00 zł 180,00 zł

Żakiet BIANCA 54917-400

412,00 zł 115,00 zł

Sweter BIANCA 01 78131-899
Sweter z miękkiej dzianiny, różnokolorowy, dekolt półokrągły, zakończony kremową wiskozową baskinką Długość ok 68cm Skład : 60% Baumwolle, 25% Polyacryl, 15% Polyester

310,00 zł 87,00 zł

Spodnie BIANCA 50204-070

412,00 zł 115,00 zł

Spodnie BIANCA 50202-336
Spodnie BIANCA 50202-336 5  Spodnie Teksas z 5-cioma kieszeniami.      Krój: Slim Fit "komfort",  szczupłe uda      Długość: 78 cm, FW: 30 cm ...

458,00 zł 128,00 zł

Żakiet BIANCA 54224-005
Żakiet BIANCA 54224-005 Wzorzysty długi żakiet, z okrągłym dekoltem. Zapinany na 3 haczyki, dwie kieszenie z przodu, bez podszewki      Długość: około 80 cm Skład materiału: ...

596,00 zł 167,00 zł

Spodnie BIANCA 50112-048
Spodnie BIANCA 50112-048 Jeansy - Melbourne - 7/8, z ukrytym zamkiem błyskawicznym. Dwie kieszenie z przodu, dwie tylne kieszenie. Długość : 74 cm , FW: 36 cm Skład materiału: 69% Baumwolle; 28% ...

412,00 zł 115,00 zł

Spodnie BIANCA 50110-048
Spodnie BIANCA 50110-048 Jeans y Denver z przetłoczeniami. Modne dżinsy - spodnie z przetłoczenie. Przy pasie szlufki, ukryty zamek błyskawiczny i guzik. Dwie kieszenie z przodu. Mała kieszonka na ...

412,00 zł 115,00 zł

Żakiet BIANCA 54232-899
Żakiet BIANCA 54232-899  Żakiet w paski , przód oryginalnie wykończony frędzlami. Sportowy krój,  materiał mieszanka bawełny, poliestru, wiskozy      Długość: ...

596,00 zł 167,00 zł

Spodnie BIANCA 50014-736
Spodnie BIANCA 50014-736 Spodnie Legginsy - Denver z weluru, elastyczne nogawki. Krój: "slim fit" Normalna talia, szczupłe uda: około 76 cm, FW: 30 cm. Skład materiału: 92% Polyester; 8% Polyurethan ...

412,00 zł 115,00 zł

Spodnie BIANCA 52907-457
Spodnie BIANCA 52907-457 Wash - jeansy - Melbourne - Trendy Power Stretch . Dwie przednie kieszenie i mała kieszonka na monety.   Krój: "regular fit" normalna talia, biodra normalne      ...

412,00 zł 115,00 zł

Sweter BIANCA 58206-336
Sweter BIANCA 58206-336 Sweter dzianinowy we wzór z koronką, krótki rękaw.  Długość: 65 cm Skład materiału: 75% Baumwolle; 25% Polyamid/Nylon

412,00 zł 115,00 zł

Spodnie BIANCA 50012-737
Spodnie BIANCA 50012-737 Spodnie Denver z 5-cioma kieszeniami .      Krój: "Slim Fit" normalna talia, smukłe uda      Długość : około 82 cm , FW: 30 ...

458,00 zł 128,00 zł

Sweter BIANCA 58200-037
Sweter BIANCA 58200-037 Uroczy sweter z frędzlami, część czołowa przedłużona po przekątnej.  Jedna strona jest obszyta frędzlami, sweter z długim rękawem.      Długość: ...

366,00 zł 102,00 zł

Sweter BIANCA 58111-400
Sweter BIANCA 58111-400 Sweter w paski, krój w literę V. Na części przedniej są paski, natomiast część tylna jest dłuższa i wykonana z tkaniny mesh. Długi rekaw, sweter zapinany na guziki. ...

366,00 zł 102,00 zł

Bluzka BIANCA 65211-076
Bluzka KARBO DORO BIANCA 65211-076 Bluzka damska, kołnierz w literę V, wnętrze z tafty .      Długość 65 cm , od rozmiar u 44 o 1 cm dłuższa. Skład materiału: 68% Viskose ...

276,00 zł 77,00 zł

Bluzka BIANCA 65100-004
Bluzka BIANCA 65100-004 Bluzka z eleganckim kołnierzem, małe, złote guziki. Długości około 68 cm. Skład materiału: 62% Viskose (Rayon), 38% Polyester

320,00 zł 90,00 zł

Bluzka BIANCA 65919-526
Bluzka BIANCA 65919-526 Bluzka z kołnierzykiem stojącym, rękaw zawijany, z przodu dwie kieszenie na klatce piersiowej.  Długość: ok 68 cm Skład materiału: 100% Viskose (Rayon)

320,00 zł 90,00 zł

Sweter BIANCA 68116-400
Sweter BIANCA 68116-400  Dwurzędowy blezer z dzianiny w stylu Trench.   Przyjemny i komfortowy w noszeniu.      Długość około 88 cm Skład materiału: 55% Viskose (Rayon), ...

596,00 zł 167,00 zł

Bluzka BIANCA 65920-004
Bluzka BIANCA 65920-004 Koszulka z małym kołnierzykiem, z przodu dwie małe kieszonki na piersiach, częściowo ukryte guziki.        Długość : około 68 cm Skład materiału: ...

276,00 zł 77,00 zł

Bluzka BIANCA 66207-743
Bluzka BIANCA 66207-743 Rękawy i tył wykonane z wygodnej jakości koszuli Przednia część wykonana jest z lnu - Crash. Długość około 68 cm Skład materiału:  95% Baumwolle, 5% Elasthan

276,00 zł 77,00 zł

Sweter BIANCA 68005-591
Krótkie bolerko 68005-591 Sweter- bolerko bez zapięcia, z  dzianiny Boucle.  Długość: około 48 cm Skład materiału: 100% Polyester

276,00 zł 77,00 zł

Spodnie BIANCA 60304-431
Spodnie BIANCA 60304-431 Wąskie spodnie z dużą ilością ściegów. Dwie kieszenie z przodu, dwie tylne kieszenie. Mała kieszonka na monety z suwakiem. Długość: około 82 cm, FW: 28 cm Skład ...

458,00 zł 128,00 zł

Sweter BIANCA 68030-582
Sweter BIANCA 68030-582 Sweter krótki rękaw, z lekkiej dzianiny, dół cięty na ukos. Skład materiału: 55% Viskose (Rayon), 45% Polyester

230,00 zł 65,00 zł

Bluzka BIANCA 65015-526
Bluzka BIANCA 65015-526      Trendy bluzka z haftowanej koronki .      3/4 - rękaw z mankietem .      Długość: około 62 cm, w rozm. 40 = ...

366,00 zł 102,00 zł

Bluzka BIANCA 66108-316
Bluzka BIANCA 66108-316 Przednia część bluzki z przemarszczeniami, 3/4 rękaw. długość : ok 68 cm Skład materiału: 92% Viskose (Rayon), 8% Elasthan

230,00 zł 65,00 zł

Spodnie BIANCA 60310-048
Spodnie BIANCA 60310-048 Wąskie, modne, sprane Jeans denim z miękkiego materiału. Dwie kieszenie z przodu, dwie tylne kieszenie. Długość: 78 cm, FW: 30 cm Skład materiału:  89% Baumwolle, ...

549,99 zł 154,00 zł

Sweter BIANCA 68032-582
Sweter BIANCA 68032-582 Długi kardigan w kolorze melanż, nie zapinany      Długość : około 85 cm Skład materiału: 63% Baumwolle, 37% Polyester

366,00 zł 55,00 zł

golf BIANCA 66200-740
golf BIANCA 66200-740 Golf z długim rękawem. Skład materiału: 90% Viskose (Rayon), 10% Polyester

230,00 zł 65,00 zł

Spodnie BIANCA 60210-740
Spodnie BIANCA 60210-740 Długość około 78 cm FW 30 cm Skład materiału:  65% Polyester, 30% Viskose (Rayon), 5% Elasthan

458,00 zł 128,00 zł

Golf BIANCA 66118-007
Golf BIANCA 66118-007 Podkreślający sylwetkę żebrowany golf z miękkiej wiskozy, z długim rękawem      Długość: około 64 cm Skład materiału: 60% Polyester, 35% Viskose (Rayon), ...

184,00 zł 52,00 zł

Spodnie BIANCA 60202-743
Spodnie BIANCA 60202-743 Spodnie z 5cioma kieszeniami, regularny krój.  Szwy ozdobne na przedniej części nogawki i na tylnych kieszeniach. BW - Elasthanware drobnym drukiem Długość około ...

549,99 zł 154,00 zł

Spodnie BIANCA 62909-062
Spodnie BIANCA 62909-062 Treggingowe spodnie w modnym wyglądzie imitującym skórę, w normalnej długości, z ozdobnymi szwami po bokach i na kolanach.  Długość: 78 cm, FW : 30 cm Skład ...

412,00 zł 115,00 zł

Spodnie BIANCA 60201-742
Spodnie BIANCA 60201-742 Wąskie spodnie z modnym wzorem karo, z p rzodu 2 kieszenie. Miękka flanela. Skład materiału: 65% Polyester, 32% Viskose (Rayon), 3% Elasthan

458,00 zł 128,00 zł

Spodnie BIANCA 60103-162

412,00 zł 69,00 zł

Spodnie BIANCA 60116-048
Spodnie BIANCA 60116 048 Spodnie z miękkiej tkaniny      Długość około 78 cm, około 30 cm FW Sklad materialu 46% Lyocell, 44% Baumwolle, 8% Polyester, 2% Elasthan

549,99 zł 154,00 zł

Spodnie BIANCA 60004-583

412,00 zł 115,00 zł

Spodnie BIANCA 60007-591

320,00 zł 90,00 zł

Żakiet BIANCA 64310-473
Żakiet BIANCA 64310-473 Żakiet dwuszeregowy, dwie kieszenie z przodu. Długość: około 68 cm, rozm. 44-46 o 1 cm dłuższe. Skład materiału:  40% Wolle (Schafswolle), 34% Baumwolle, 14% Polyamid/Nylon, ...

642,00 zł 180,00 zł

Żakiet BIANCA 64920-233

642,00 zł 180,00 zł

Żakiet BIANCA 64316-899
Żakiet BIANCA 64316-899 Elegancki, długi żakiet. Dwie boczne kieszenie. Zapinany na napy, bez podszewki Bawełna / jakości poliestru Długość: około 78 cm Skład materiału:  53% Baumwolle, ...

778,00 zł 218,00 zł

Żakiet BIANCA 64202-076
Żakiet BIANCA 64202-076 Trendy Długi Blazer. Marynarka z okrągłym dekoltem, guziczki z dużymi diamentami, 2 kieszenie. Miękka jakość Boucle z angory. Długość około 78 cm Skład materiału:  ...

642,00 zł 180,00 zł

Żakiet BIANCA 64212-750
Żakiet BIANCA 64212-750  Krótki żakiet, okrągły dekolt, zapinany na 3 guziki. Długość około 56 cm od wrozmiaru 40-46 cm dłuższy 2 cm. Skład materiału:  54% Polyester, 17% Polyacryl, ...

549,99 zł 154,00 zł

Wyświetlanie od 1 do 384 (z 384 pozycji) Stron:  1 
Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Szybki kontakt

 

Zapraszamy do działu kontakt

Infolinia:

Barbara Jarkowska
 tel. 55 642 06 78,
poniedziałek-piatek 10-18,
sobota 10-14.

sklep.internetowy@bianca.pl


 

Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz informowany o aktualnych nowościach i promocjach


Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.